Latinica
Ћирилица
English
Trenutni projekti
Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini - ProSes
Realizovani projekti
Implementacija porodične medicine
Evaluacija razvoja usluga PM prilagođenih mladima u BiH
Multisektoralni pristup prevenciji HIV-a i promociji zdravih   životnih stilova među mladima u BiH
Donatori
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju u BiH (SDC)
Ženevska Univerzitetska bolnica (HuG)
Gender centar Republike Srpske - Figap fond
UNDP
Bosnalijek
Partneri
Ženevska Univerzitetska bolnica (HuG)
Institut sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Federalno ministarstvo zdravstva
Institut za zaštitu zdravlja RS - Regionalni zavod Doboj
JZU Dom zdravlja Doboj
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske
Dom zdravlja Bijeljina
Implementacija akcionog plana za borbu protiv nasilja u   porodici
Copyright©2007 - 2014 Fondacija fami - Sva prava zadržana.
pretraži Fondacija fami
Novosti