Projects

Projekat njege palijativnih pacijenata

Simpozijum

Prvi simpozij medicinskih sestara i tehničara u Federaciji BiH održan je 26-28.
oktobra 2018. u Sarajevu..

Međunarodna konferencija

2. međunarodna konferencija
o primarnoj zdravstvnoj zaštiti u Astani, Kazahstan, oktobar 2018. godine..

Radne grupe

U prvoj godini druge faze projekta, radnim
grupama na nivou entiteta povjeren je zadatak da izrade akcioni plan za sprovođenje preporuka.