Projects

Odabrani članovi Savjetodavnog odbora
medicinskih sestara

Konkurs za odabir članova Savjetodavnog odbora
medicinskih sestara BiH je završen. Upravni odbor Projekta jačanja sestrinstva u BiH je potvrdio sljedeći sastav ovog savjetodavnog tijela..

Učešće na 12. međunarodnoj naučnoj konferenciji na Bledu, Slovenija

Predstavnice ProSes-a su učestvovale na 12. međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj 6.
juna u Bledu, pod nazivom „Izazovi i potrebe društva u oblasti prevencije oboljenja i promocije zdravlja na svim nivoima zdravstvene zaštite“.
.
.

Radne grupe za izradu sestrinske dokumentacije

Nakon što je ProSes podržao entitetske radne grupe da izrade/dopune postojeće pravilnike o obliku i sadržaju osnovne medicinske okumentacije, započeo je proces izrade sestrinske dokumentacije navedene u pravilnicima.

.
.