Maja Abazović, Sokolac

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Foči
Medicinska sestra u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac

Pomaganje ljudima i mogućnost zaposlenja su presudili da odaberem sestrinstvo za profesiju. Tokom studija sam naučila mnogo, a najviše po pitanju upravljanja i koordinacije, posla kojim se bave nadzorne medicinske sestre. Nakon završetka studija, namjeravam da i dalje radim na ličnom stručnom usavršavanju, kao i na unapređenju profesije.

Stipendija koju sam dobila od projekta mi je olakšala nastavak studija. Sigurno da i dalje postoji potreba za ovakvom podrškom studentima sestrinstva.

Dodatne informacije:
Diplomski rad - Zdravstvena njega pacijenta sa infekcijom Clostridium difficile