Majda Hamzić, Mostar

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru
Glavna medicinska sestra Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić" Mostar

Da bi se neko bavio ovom profesijom, mora je zaista voljeti. Za empatiju se kaže da je jedna od najljepših ljudskih osobina. Nažalost u mnogim ljudima ne postoji, ali kod medicinskih sestara mora biti.

Tokom drugog ciklusa studija unaprijedila sam značajno svoje komunikacijske vještine i razvila  bolje menadžerske sposobnosti unutar zdravstvenih ustanova. Moji profesionalni planovi su vezani za ustanovu u kojoj trenutno radim i u kojoj želim ostati. A naša profesija je takva da zahtijeva cjeloživotno usavršavanje i učenje, jer uvijek može bolje.

Projekat jačanja sestrinstva u BiH je učinio mnogo u oblasti obrazovanja medicinskih sestara u BiH. To znam iz ličnog iskustva, jer sam bila dio tima za reviziju nastavnog plana i programa i završila edukaciju mentora kliničkih vještina. A svakako da su i dalje potrebne određene promjene u obrazovanju medicinskih sestara-tehničara, kao što su veći akcenat na kliničkoj praksi, više medicinskih sestara među nastavnim osobljem i veći fokus na izučavanju zdravstvene njege.