Oksana Memić, Mostar

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru
Glavna sestra Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu terapiju kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Uvijek me zanimalo šta to rade ljudi u bijelim uniformama. Posebno me fascinirao rad medicinskih sestara u operacionoj sali i jedinicama intenzivnog liječenja, jer sam smatrala da je pun izazova i human.  Baveći se 26 godina ovim poslom, u to sam se i uvjerila.

Tokom drugog ciklusa studija stekla sam dodatna iskustva vezana za menadžment i organizaciju unutar sestrinske profesije. Nakon završetka, planiram se baviti kontinuiranom edukacijom i prenositi stečeno znanje i vještine mladim kolegama, studentima i učenicima srednjih medicinskih škola, te tako unaprijediti usluge iz domena zdravstvene njege.

Smatram da je u obrazovanje medicinskih sestara potrebno uvesti uske specijalizacije iz određenih oblasti. One bi ih spremile da bolje odgovore na zahtjeve radnih mjesta kao što su jedinice intenzivnog liječenja, radno mjesto anestetičara, instrumentarke i druga.

Projekat jačanja sestrinstva u BiH je u više segmenata unaprijedio proces obrazovanja medicinskih sestara, a stipendiranjem bio motivacija da nastavimo dalje putem ličnog profesionalnog razvoja.

Dodatne informacije:
Diplomski rad - Uloga medicinske sestre u spriječavanju intrahospitalnih infekcija