Latest Articles


Iskustva medicinskih sestara i tehničara tokom pandemije Covid-19

Branka Janjić

Branka Janjić kao medicinska sestra u zajednici, sa svojim pacijentima ima blizak i prisan odnos. Zahvaljujući njemu, uspjeva da ublaži njihove strahove vezane za postojeću pandemiju. Smatra da su odgovarajuća lična zaštitna oprema i pravovremena informisanost zdravstvenih radnika, te informisanost, odgovornost i ozbiljnost svakog pojedinca od suštinskog značaja za uspješnu borbu sa ovom ili drugom sličnom kriznom situacijom.

Nermin Ibranović

Nermin Ibranović je patronažni tehničar u Domu
zdravlja Zenica. Voli da pomaže ljudima, a svoju profesiju je odabrao još u osnovnoj školi. Stanovništvu i kolegama poručuje da se  nastave pridržavati preventivnih epidemioloških mjera vezanih za COVID-19 pandemiju, s obzirom na ponovno pogoršanje situacije. Smatra da bi društvo u cjelini trebalo da izvuče pouku iz trenutne pandemije i  spremnije se suoči sa sličnim kriznim situacijama u budućnosti.

Milijana Rubin

Milijana Rubin je nadzorna sestra u Službi porodične medicine Doma zdravlja Prijedor. Intenzivan rad u jeku pandemije COVID-19 bio je moguć zahvaljujući podršci njenih roditelja
i supruga, kao i ljubavi prema svom pozivu, kolegama i sugrađanima. Njen sedmogodišnji sin je ponosan što mu je mama
zdravstveni radnik.

Hamid Mahmutović

Hamid Mahmutović je medicinski
tehničar koji radi u patronažnoj službi Doma zdravlja Vitez. Smatra da su u njegovom svakodnevnom radu sa pacijentima, a pogotovo u ovoj kriznoj situaciji, najbitniji uzajamna podrška i poštovanje. Od relevantnih vlasti očekuje veća ulaganja u zdravstveni sektor, a posebno u  zdravstveni kadar.

Zdenka Lujić

Zdenka Lujić radi kao patronažna sestra u Domu zdravlja Odžak, a tokom postojeće pandemije dodjeljena joj je i uloga „glavne za COVID-19“. Posla ima dosta, prisutni su i fizički umor i stres, ali ljubav prema poslu i zahvalnost pacijenata daju joj snage da sve izdrži.

Mirza Hodžić

Mirza Hodžić radi kao medicinski tehničar u
zajednici u Brčkom. Nije mu prvi put da se nalazi u nekoj vanrednoj situaciji, obzirom već mnogo godina radi u zdravstvu. I u ovim otežanim
okolnostima nastoji da obavlja svoj posao na najbolji mogući način tako da pacijenti budu zadovoljni uslugama. Onima kod kojih primjeti
strah, pokušava razgovorom da dâ vjeru u
bolje sutra.

Tatjana Milanović Lajić

Tatjana Milanović Lajić je medicinska
sestra koja radi u Banjaluci na Klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. U direktnom
je kontaktu sa osobama pozitivnim na SARS-CoV-2 virus. Među njima su starije dementne osobe koje zbog svoje bolesti znaju biti izuzetno
zahtjevne za saradnju, ali i djeca koja zdravstvene radnike obučene u
kombinezone prihvataju kao junake iz crtanih filmova.

Nemanja Ninić

Među medicinskim sestarama i tehničarima, muškarci su još uvijek mnogo manje zastupljeni nego žene. Nemanja Ninić iz Banjaluke je jedan od njih koji su izabrali ovaj poziv za svoju
profesiju. Radi na Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci. Smatra da je za
medicinskog tehničara danas apsolutno najvažnije biti odgovoran prema samom sebi, pacijentima i timu sa kojim radi.

Lala Tomić

Lala Tomić je patronažna  sestra u Domu
zdravlja Mostar. Trenutna situacija vezana za COVID-19 pandemiju je promijenila svima, pa i Lali, način života  i rada. Doza straha ali i
pribranosti postoji i kod pacijenata i kod članova njene porodice. Uz savjesnost i samopožrtvovanost, Lala smatra da je dobro psihofizičko zdravlje  zdravstvenih radnika najbitnije jer su oni na prvoj liniji u
 borbi protiv virusa.

Sandra Milošević

Sandra Milošević je medicinska sestra u
Domu zdravlja Bijeljina. Trenutno je zadužena za trijažne preglede pacijenata u domu zdravlja i za dežurstva u karantinu gdje su smješteni
pacijenti zaraženi koronavirusom. Iako taj zadatak nije nimalo lak i nosi svoje rizike, Sandra je ponosna na to što može pomoći svojim
sugrađanima. Pokreću je jaka volja, moral i ljudske vrijednosti koje se nisu izgubile uprkos pandemiji.