pretraži Fondacija fami
Latinica     Ћирилица     English
         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.

ProSes je organizovao niz radionica na temu udruženja i komora medicinskih sestara i tehničara u periodu od maja do novembra 2013. godine kojima je prisustvovalo više od 40 učesnika, većinom medicinskih sestara i tehničara sa svih nivoa zdravstvene zaštite i iz svih regija i kantona BiH. Cilj radionica je bio da se uradi pregled sadašnje situacije po pitanju sestrinskih komora i udruženja, informiše o pozitivnim primjerima strukovnih organizacija medicinskih sestara i tehničara u svijetu, te usaglasi i dogovori realistična vizija budućeg organizovanja i funkcionisanja sestrinskih komora i udruženja u BiH.

Kako komore, tako i udruženja medicinskih sestara i tehničara, imaju važnu ulogu u procesu jačanja sestrinstva kao samostalne profesije. Primarna uloga komore je da štiti javnost samoregulisanjem profesije, dok je glavna svrha udruženja da promoviše i štiti interese članova (med. sestara i tehničara), promoviše izvrsnost u praksi i oblikuje zdravstvenu politiku.

Glavni zaključci radionica su slijedeći:

- Potrebno je uspostaviti komore medicinskih sestara i tehničara na nivou entiteta koje će biti zadužene za vođenje registra medicinskih sestara i tehničara i izdavanje dozvola za rad.

- Potrebno je podržati i ojačati postojeća udruženja medicinskih sestara i tehničara u oblastima kao što su kontinuirano stručno usavršavanje, zagovaranje i lobiranje.

- PoSes će obezbijediti podršku medicinskim sestara i tehničarima u navedenim aktivnostima koje predstavljaju značajan poduhvat.


Komore medicinskih sestara i tehničara - trenutna situacija

Donošenjem Zakona o sestrinstu i primaljstvu (2013.g.) i Zakona o zdravstvenoj zaštiti (2010 g.) uspostavljena je zakonska osnova za formiranje komore medicinskih sestara i tehničara svih nivoa obrazovanja u Federaciji BiH. Oformljen je Inicijativni odbor koga čine predstavnici svih kantona i koji trenutno radi na izradi dokumenata potrebnih za registrovanje navedene komore medicinskih sestara i tehničara.

Da bi se formirala komora medicinskih sestara i tehničara u Republici Srpskoj, potrebno je da se usvoje predložene izmjene i dopune postojećeg Zakona o zdravstvenim komorama (2003.g.). Iako još uvijek nije donesena zakonska osnova za organizovanje medicinskih sestara i tehničara u zasebnu strukovnu komoru, ProSes će sa radnom grupom koju čine predstavnici medicinskih sestara i tehničara iz svih regija BiH započeti aktivnosti na izradi potrebnih dokumenata i procesa čime bi se obavile sve pripremne radnje za formiranje komore koje može uslijediti onoga trenutka kada se usvoje potrebne zakonske izmjene.


Udruženja medicinskih sestara I tehničara – trenutna situacija

Sastanak na kojem će se započeti sa (ponovnim) uspostavljanjem Udruženja medicinskih sestara Federacije BiH održaće se u Zenici 13. decembra 2013. godine. Na radionici koja je okupila postojeća udruženja medicinskih sestara i tehničara u RS (Savez medicinskih sestara i tehničara RS, Udruženje medicinskih sestar, tehničara i babica RS) kao oblasti u kojima je potrebno unaprijediti rad udruženja identifikovani su lobiranje, zagovaranje i istraživački rad.

Dodatne informacije: