Latinica     Ћирилица     English

Sa namjerom da se nastave aktivnosti ProSes-a u oblasti pružanja podrške standardizaciji sestrinske prakse čiji je krajnji cilj poboljšanje sigurnosti, kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite, u Federaciji BiH formirana je radna grupa.

Tokom prethodne godine, u suradnji sa Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ), educirano je 20 medicinskih sestara i tehničara iz Kantona Sarajevo u oblasti pripreme, izrade, implementacije i evaluacije standardnih operativnih procedura (SOP). Krajnji proizvod je 26 SOP-ova koji su razvijeni i stavljeni u primjenu u JUDZ Kantona Sarajevo.

Cilj ove aktivnosti ProSes-a je da izrađene SOP-ove učini dostupnim svim medicinskih sestrama i tehničarima zaposlenim u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH da bi bile u prilici da na ujednačen i standardiziran način pružaju usluge zdravstvene njege. Projekt podržava angažman radne grupe čiji je zadatak da do kraja lipnja 2016. godine predloži prihvatljive modele praćenja i evaluacije razvijenih SOP-ova i preporuči načine za njihovu učinkovitu diseminaciju.

Osmočlanu radnu grupu čine istaknuti profesionalci, predstavnici različitih institucija zdravstvenog sustava u Federaciji BiH koji su aktivno posvećeni aktivnostima na uspostavi sustava sigurnosti i kvalitete. Dosada su održana tri konstruktivna sastanka u ukupnom trajanju od 5 dana.

         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami