Latinica     Ћирилица     English

Standardi, vodiči i protokoli za praksu medicinskih sestara i tehničara pomažu da se poboljša kvalitet zdravstvene njege tako što formulišu dosljedne pristupe u najboljoj praksi. Njima se se unapređuje i standardizuje zdravstvena njega koje se pruža pacijentu/korisniku, a medicinske sestre i tehničari dobijaju smjernice za odgovarajuće parametre zdravstvene njege. Oni, također, olakšavaju proces uvođenja novog osoblja u rad, te služe kao edukativni instrumenti i osnova za reviziju i evaluaciju zdravstvene njege.

Vodiči i protokoli su u svijetu priznati kao instrumenti korisni za uspostavljanje prakse zasnovane na dokazima i unapređenje kvaliteta, dok standardi sestrinske njege pomažu medicinskim sestrama i tehničarima u pružanju sigurne, etične i stručne zdravstvene njege.

U novembru 2013. godine, ProSes je organizovao posjetu u kojoj su učestvovali konsultanti Dietmar Ausserhofer (doktor nauka, medicinski tehničar) sa Instituta sestrinskih nauka Univeziteta u Bazelu i dr Nicolas Perone iz Univerzitetske bolnice u Ženevi.

Opšti cilj posjete bio je da se analizira trenutna situacija, tačnije sistemske prepreke i prednosti kada su u pitanju razvoj i implementacija standarda, vodiča i protokola za zdravstvenu njegu koju pružaju medicinske sestre i tehničari u zdravstvenim ustanova u BiH, i to putem:

   a. Procjene kapaciteta medicinskih sestara i tehničara za razvoj i implementaciju standarda, vodiča i protokola za zdravstvenu njegu;

   b. Procjene kapaciteta zdravstvenih ustanova za razvoj i implementaciju standarda, vodiča i protokola za zdravstvenu njegu;

   c. Procjene kapaciteta drugih institucija i organizacija za razvoj i implementaciju standarda, vodiča i protokola za zdravstvenu njegu.

Analiza je obavljena u konsultaciji sa Agencijom za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske; Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine; direktorima, glavnim medicinskim sestrama i tehničarima iz četiri doma zdravlja i dvije univerzitetske bolnice u BiH. U nizu organizovanih fokus grupa učešće je uzelo 80 učesnika (fokus grupa na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu).

Prikupljene informacije koristiće se za određivanje, konceptualizaciju i diskusiju o potencijalnim strategijama ProSes-a po pitanju sestrinskih standarda, vodiča i protokola.

         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami