pretraži Fondacija fami
Latinica     Ћирилица     English
         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.

U okviru ProSes-a, organizovana je edukacija medicinskih sestara i tehničara o kvalitetu i sigurnosti obavljanja sestrinske prakse. Edukacija je dio aktivnosti komponente 1 ProSes-a koja je posvećena priznavanju sestrinske profesije i povećanju kvaliteta zdravstvene njege. Izgradnja kapaciteta medicinskih sestara i tehničara koji pružaju zdravstvenu njegu po pitanju unapređenja kvaliteta i sigurnosti uopšte, a posebno u oblasti standardizacije zdravstvene njege, je od posebnog značaja. Samo dostizanjem kritične mase obrazovanih i edukovanih medicinskih sestara i tehničara u svakoj zdravstvenoj ustanovi postići će se održivost rezultata ostvarenih standardizacijom zdravstvene njege i nakon okončanja ProSes-a.

Edukacija u FBiH koju je dizajnirala i sprovodi Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) uključuje 19 motivisanih glavnih medicinskih sestara i tehničara koji su ispunili ranije definisane kriterije za odabir a dolaze iz domova zdravlja u Kantonu Sarajevo, doma zdravlja Konjic, Visoko, Vareš, Breza i Kakanj, te Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo. Edukacijski program je sačinjen od šest teorijskih i šest praktičnih modula tokom kojih će se izraditi 10 standardnih operativnih procedura, a zatim i primjeniti i evaluirati te učiniti dostupnim relevantnim organizacijama medicinskih sestara/tehničara i institucijama radi dalje implementacije.

Edukacija je započela 6. juna 2014. godine u Sarajevu teorijskim uvodom u sisteme poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, a nastavila se 12. i 13. juna praktičnim modulima posvećenim osnovama izrade standardnih operativnih procedura (SOP). Nakon ljetnje pauze, edukacija će se nastaviti početkom septembra.

Od septembra edukacija slične vrste krenuće i u Republici Srpskoj u organizaciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.