Prvi priručnik o standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre/tehničare na nivou primarne zdravstvene zaštite, izrađen u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“, predstavljen je i uručen predstavnicima domova zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu 25.oktobra 2017. godine.

Događaju koji se održao u hotelu „Hills“ u Sarajevu prisustvovalo je 145 učesnika - direktora i glavnih medicinskih sestara domova zdravlja FBiH kao i drugih gostiju među kojima su i predstavnici Udruženja medicinskih sestara i tehničara Federacije BiH, udruženja „Resursni centar za profesionalni razvoj medicinskih sestara i tehničara za područje Republike Srpske“, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Švicarskog Crevnog krsta i drugi. Prisutnima se obratila direktorica za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler Scheuer i istakla značaj priručnika za jačanje sestrinske profesije i poboljšanja zdravlja stanovništa.

Savjetnica federalnog ministra zdravstva Dragana Galić je naglasila važnost standardizacije sestrinske prakse na području FBiH i činjenicu da se za tim već odavno ukazala potreba, dok je članica radne grupe koja je izradila standardne operativne procedure Spomenka Omanović predstavila priručnik.

Ujednačene i jasno definirane operativne procedure su jedan od osnovnih alata za standardizaciju prakse i osiguranje kvalitetne i sigurne zdravstvene usluge. Priručnik sa 46 standardnih operativnih procedura, razvijen je u okviru ProSes-a, prvi je takve vrste u BiH. Radna grupa koju je imenovao doc. dr. Vjekoslav Mandić, federalni ministar zdravstva, više od godinu dana radila je na izradi priručnika, a sve faze ovog procesa vodile su medicinske sestre/tehničari.

Zahvaljujući priručniku, svim medicinskim sestrama/tehničarima u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u FBiH sada su na jednom mjestu dostupne informacije o svim procedurama relevantnim za njihov rad. Time im je po prvi put data mogućnost da na ujednačen i standardiziran način pružaju zdravstvene usluge, te povećaju kvalitetu i učininkovitost zdravstvene njege.

Dodatne informacije:

Vijest o standardnim operativnim procedurama objavljena na stranici Federalnog ministarstva zdravstva

Priručnik je dostupan kao e-knjiga
Priručnik je dostupan kao PDF dokument