Latinica     Ћирилица     English

Provjeru znanja, organiziranu u periodu od 5.-8. septembra 2017.godine u Edukacijskom centru Doma zdravlja Mostar, uspješno je prošlo svih 22 patronažnih sestara i tehničara uključenih u primjenu proširene uloge patronažne medicinske sestre/tehničara u domovima zdravlja Mostar, Stari Grad Mostar, Tomislavgrad i Livno.

Ispit je uslijedio nakon završene teorijske i praktične edukacije koje je podržao ProSes, a obavljena je u sukladno Pravilniku o dodatnoj edukaciji polivalentnih patronažnih sestara/sestara u zajednici (Službene novine FBiH, 1/10), te na osnovu Rješenja o odobrenju dodatne edukacije polivalentnih patronažnih sestara u PZZ koje je izdao federalni ministar zdravstva doc.dr Vjekoslav Mandić.

Tročlanu komisiju, sastavljenu od medicinskih sestara, imenovao je Federalni ministar zdravstva a činile su je: Ivka Trogrlić (DMS, predsjednica komisije), Ivanka Franjić (DMS, članica komisije) i Mirsada Šehić (VMS, članica komisije).

Provjera znanja je obavljena usmeno, putem prezentacija istraživačkog rada na temu procjene porodice i zajednice. Kandidati i kandidatkinje su izlagali svoje radove a diskusija i pitanja po jednom kandidatu su trajali po 45 minuta. Među temama istraživačkih radova našle su se i sljedeće: patronažna posjeta osobi starije životne dobi, patronažna posjeta porodilji i novorođenčetu, patronažna posjeta trudnici sa anksiodepresivnim poremećajem, patronažna posjeta pacijentu sa bolom u donjem dijelu leđa, patronažna posjeta pacijentu oboljelom od bronhijalne astme, patronažna posjeta pacijentu oboljelom od Ca rektuma, uloga patronažne sestre u palijativnoj njezi bolesnika, prikaz slučaja pacijenta sa hipertenzijom i DM tip 2, prikaz slučaja pacijenta oboljelog od Parkinsonove bolesti, itd.

Nakon završenog formalnog ispita, članice komisije su razgovarale sa kandidatima o mogućnostima unapređenja dosadašnjeg rada, značaju približavanja patronaže zdravstvenim potrebama pojedinaca i zajednice i važnosti njene koordinirajuće uloge unutar sektora zdravstva i drugih sektora i službi u zajednici.

Dobijanjem uvjerenja o uspješnoj provjeri znanja, koje izdaje Federalni ministar zdravstva, učesnici edukacije stiču pravo da samostalno rade kao polivalentne patronažne sestre-tehničari/sestre u zajednici.

         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami