Latinica     Ћирилица     English

Prvi sastanak radne grupe za izmjenu nastavnog plana i programa na studijskom programu zdravstvene njege i terapije Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održan je 10. aprila 2017. godine u Sarajevu.

Zadatak radne grupe je da nastavni plan i program studijskog programa zdravstvene njege i terapije (NPP) uskladi sa direktivama Europske unije. To podrazumijeva, između ostalog, definiranje ciljeva predmeta, ishoda učenja i ključnih kompetencija koje se stiču na studijskom programu, adekvatan broj i raspodjelu sati teorijske i praktične nastave, pravilno radno opterećenje studenata izraženo u formi kredita, te uvođenje novih i modificiranje nekih od postojećih predmeta.

Radnu grupu čine četiri člana sa Fakulteta zdravstvenih studija: dekanesa, voditeljica studija i dvije diplomirane medicinske sestre za zvanjem docenta na studijskom programu zdravstvene njege i terapije. .

Radnoj grupi je na raspolaganju ekpertiza prof. dr Brigite Skele-Savič, dekanese Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin iz Slovenije i direktorice Instituta za istraživanje u području zdravstva i zdravstvene njege Republike Slovenije. Ona je tokom sastanka predstavila analizu NPP Fakulteta zdravstvenih studija i dala prijedloge za promjene kojim bi se on uskladio sa direktivama Europske unije o priznavanju stručnih kvalifikacija (Direktiva 2005/36/EZ i Direktiva 2013/55/EZ) i Vodičem za primjenu člana 31 Direktive Europskog parlamenta i vijeća 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija koji je u aprilu 2015. godine u Briselu usvojila Opća skupština Evropske federacije sestrinskih udruženja (EFN).

Značajan dio diskusije radne grupe se bavio postojećim zakonskim preprekama i rezultirao je određenim rješenjima za usklađivanje NPP sa direktivama EU.

Do narednog sastanka koji je planiran za 23. juni, radna grupa ima zadatak da detaljno pogleda prijedlog NPP koji je predložila ekspertica, izabere izborne predmete, provjeri i uskladi opterećenje studenta na svakoj studijskoj godini, predloži nositelje predmeta iz zdravstvene njege, pobroji zakonska ograničenja postizanju ciljeva radne grupe, te pripremi konačan prijedlog NPP sa definiranim ciljevima učenja na osnovu EFN kompetencija i kompetencija navedenih u Direktivi 2013/55/EZ za koji će opet dobiti stručno mišljenje angažirane ekspertice.

Podrška procesu reforme NPP dio je aktivnosti koje ProSes u okviru svoje treće komponente provodi u saradnji sa javnim fakultetima sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva u BiH. U okviru te podrške, ProSes je prošle godine Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu donirao medicinsku opremu za kabinet kliničkih vještina.

         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami