Latinica     Ћирилица     English

Prvi sastanak radne grupe za izmjenu nastavnog plana i programa na studijskom programu zdravstvene njege Visoke medicinske škole u Prijedoru održan je 13. marta 2017. godine u Prijedoru.

Zadatak radne grupe (RG ) je da nastavni plan i program (NPP) uskladi sa direktivama Evropske unije o priznavanju stručnih kvalifikacija (Direktiva 2005/36/EZ i Direktiva 2013/55/EZ) i Vodičem za primjenu člana 31 Direktive Evropskog parlamenta i vijeća 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija koji je u aprilu 2015. godine u Briselu usvojila Generalna skupština EFN-e.

To podrazumijeva, između ostalog, definisanje matriksa kompetencija koje se stiču na studijskom programu, a zatim i adekvatnu raspodjelu broja sati teorijske i praktične nastave, pravilno radno opterećenje studenata izraženo u formi kredita, uvođenje novih predmeta i modifikovanje nekih od postojećih, te definisanje ciljeva predmeta i ishoda učenja.

Radnu grupu čine predstavnici Visoke medicinske škole Prijedor, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci koji je prošle godine završio proces reformiranja NPP na svom studijskog programu zdravstvene njege.

Radnoj grupi je na raspolaganju ekpertiza prof. dr Brigite Skele-Savič, dekanese Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin iz Slovenije i direktor Instituta za istraživanje u području zdravstva i zdravstvene njege Republike Slovenije. Ona je tokom sastanka dala kratak osvrt na studijske programe zdravstvene njege, nivoe obrazovanja i matriks komepetencija u EU, te smjernice za rad na osnovu prethodno obavljene analize postojećeg NPP. Jedan od prijedloga je bilo i preregistrovanje u strukovnu školu kako bi diplomirani medicinari zdravstvene njege mogli biti predavači na visokoj školi .

Do narednog sastanka koji je planiran za 15. maj, RG ima zadatak da pripremi kostur NPP prema datim smjernicama (paraleno za strukovni studij sa 180 ECTS i za akademski studij sa 240 ECTS), u kojem će biti predloženi i nosioci i asistenti predmeta i izborni predmeti.

Diskusija RG je još ukazala na značaj da se zakonom definišu prohodnost strukovnog studija, specijalističke studije, profili diplomiranih medicinara zdravstvene njege i sestrinska dokumentacija.

Podrška procesu reforme NPP dio je aktivnosti koje ProSes u okviru svoje treće komponente provodi u saradnji sa javnim fakultetima sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva u BiH. U okviru te podrške, ProSes je prošle godine Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru donirao medicinsku opremu za kabinet kliničkih vještina.

         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami