Latinica     Ћирилица     English

U sklopu projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ (ProSes) izvršena je donacija medicinske opreme za potrebe opremanja kabineta kliničkih vještina na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, Medicinskom fakultetu u Foči, Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru, Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru, Medicinskom fakultetu u Tuzli, i Zdravstvenom fakultetu u Zenici. Donacija medicinske opreme je dio podrške koju ProSes pruža partnerima u oblasti zdravstva kroz svoju treću komponentu posvećenu formalnom visokom obrazovanju medicinskih sestara/tehničara.

Kabineti kliničkih vještina su neophodni da se studenti zdravstvene njege još tokom studija osposobe da stručno i efikasno pružaju kliničku njegu u budućem radu sa pacijentima. Donirana oprema će budućim medicinskim sestarama i tehničarima omogućiti usavršavanje praktičnih vještina koje su u skladu sa ažuriranim setom vještina obuhvaćenim revidiranim nastavnim planovima i programima studija zdravstvene njege. U doniranu opremu se ubraja računarska oprema, potrošni materijal i niz edukativnih modela i simulatora, kao što su model za obezbjeđenje vazdušnog puta, model novorođenčeta, ruka za IV pristup, model dječje glave, i drugi.

Direktivama Evropske unije (Direktiva 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija i Direktiva 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. novembra 2013. godine o izmjeni i dopuni Direktive 2005/35/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija), se definiše da praktično osposobljavanje studenata zdravstvene njege treba da čini minimalno pola ukupnih sati studiranja .

U sklopu postojeće saradnje sa Tempus projektom CCNURCA („Reforma i baziranje NPP na kompetencijama u studiju sestrinstva u zemljama Zapadnog Balkana”), Proses na nekoliko fakulteta/odsjeka zdravstvenih studija u BiH pruža podršku partnerima tokom procesa revizije nastavnih planova i programa studija zdravstvene njege.

         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami