Latinica     Ћирилица     English

Delegacija koji su činili predstavnici pet univerziteta iz Bosne i Hercegovine posjetila je Institut sestrinskih nauka u Bazelu (INS), Švajcarska. Tokom niza prezentacija, sastanaka i diskusija, dekani, prodekani i predavači sa medicinskih fakulteta u Foči, Banjaluci i Tuzli, fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru i Sarajevu, te rektor Univerziteta u Zenici upoznali su se sa istraživačkom infrastrukturom i obrazovnim programima doktorskih studija na INS-u. Nastavno osoblje INS-a zaduženo za master i doktorske studije, koordinatori edukativnih platformi koje su na raspolaganju studentima INS-a na doktorskim studijama putem intra- (PPHS) i inter- (SPINE) univerzitetske saradnje, te prorektor za istraživanje Univerziteta u Bazelu (UNIBAS), dali su širok pregled vizije i vodećih principa, struktura i procesa doktorskih studija iz oblasti sestrinstva na UNIBAS-u. Delegacija iz BiH je također stekla uvid u sveukupan proces prijavljivanja, razvoja prijedloga, izgradnje kapaciteta, kao i naučnoistraživačkih rezultata iz perspektive studenta na doktorskim studijama. Nekoliko studenata u različitim fazama doktorskih studija predstavili su svoje doktorske radove i iznijeli izazove sa kojima se susreću i podršku koju dobijajaju tokom cjelokupnog procesa sticanja doktorskog zvanja na INS-u.

Radna posjeta je organizovana kroz projekat „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ (ProSes).

 

         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami