Za manje od mjesec dana, 12. maja ponovo obilježavamo Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. „Sestrinstvo – glas da povede: vizija zdravstva budućnosti“ je slogan koji je Međunarodno vijeće medicinskih sestara-tehničara (ICN) odabralo za obilježavanje ovogodišnjeg praznika.

COVID je zdravstvene sisteme i zdravstvenu zaštitu stavio pod ogroman napon. Do izražaja su došle slabosti zdravstvenih sistema i veliki pritisak pod kojim rade naše medicinske sestre-tehničari. Među njima su globalni nedostatak medicinskih sestara (više u priloženom IND informatoru), stres i sagorijevanje na poslu, te COVID infekcije i smrtni ishodi među medicinskim sestrama.

Međutim, u odgovoru na ovaj pritisak, zdravstvo se našlo na ivici velikih preokreta i inovacija. Kao najbrojniji pružaoci zdravstvenih usluga, medicinske sestre/tehničari su na čelu ove revolucije u zdravstvenom sistemu. ICN vjeruje da je od vitalne važnosti pokazati svijetu ko su medicinske sestre/tehničari, šta rade i zašto treba ulagati u ovaj značajni resurs. ICN želi da se glas
sestrinstva čuje širom svijeta, da proširi vijest o ovoj važnoj profesiji i o tome kako ona doprinosi zdravlju stanovništva.

#IND2021, Medicinske sestre: Sestrinstvo – glas da povede: vizija zdravstva budućnosti, bavi se izazovima sa kojima se sestrinstvo suočava i načinima na koji će ova profesija transformisati način pružanja zdravstvene zaštite.

Više o #IND2021 možete pročitati na: https://2021.icnvoicetolead.com/