Profesionalno okruženje medicinskih sestara i tehničara

Profesionalno okruženje medicinskih sestara/tehničara u Bosni i Hercegovini će se unaprijediti kroz uspostavljanje regulatornih mehanizama, koji, između ostalog, uključuju formiranje živog registra o sestrinskoj radnoj snazi, razvoj standrardnih operativnih procedura i obavezne sestrinske dokumentacije za sve nivoe zdravstvene zaštite, proširenje postojeće liste sestrinskih usluga, te podršku razvoju sestrinskih udruženja.

Simpozijum

Prvi simpozij medicinskih sestara i tehničara u Federaciji BiH održan je 26-28.
oktobra 2018. u Sarajevu.


Radne grupe

Tokom ljetnjih mjeseci 2018. godine održani su u oba entiteta prvi sastanci tri radne grupe komponente projekta posvećene unapređenju
profesionalnog okruženja medicinskih sestara i tehničara.


Priručnik

Prvi priručnik o standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre/tehničare na nivou primarne zdravstvene zaštite, izrađen u
okviru projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“, predstavljen je i
uručen predstavnicima domova zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu
25.oktobra 2017. godine.