Projektne novosti
Latinica     Ћирилица     English

Zdravstveni sistemi širom svijeta se suočavaju sa porastom potreba za zdravstvenim uslugama uslijed porasta broja hroničnih oboljenja, demografskih promjena te istovremenih finansijskih pritisaka. U okviru ovako promjenljivog konteksta, mnogobrojna sestrinska radna snaga posjeduje neprocjenljiv potencijal da utiče na zdravstvene ishode zahvaljujući svom broju, prilagodljivom kapacitetu, razumijevanju procesa njege kao i blizini pacijentima.

Sadašnji zdravstveni sistem i obrazovanje zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini (BiH) primarno su usmjereni na kurativnu zdravstvenu zaštitu, bolničku zdravstvenu zaštitu i pružanje ljekarskih usluga, čime je ograničen potencijal sestrinske radne snage da odgovori na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe stanovništva, a posebno potrebe ugroženih grupa stanovništva. Pored toga, značajni nedostaci prisutni u kompetencijama i praksi medicinskih sestara/tehničara negativno utiču na efikasno funkcionisanje zdravstvenog sistema u zemlji, slabe dostignuća postojećih reformi (na primjer, u porodičnoj/obiteljskoj medicini) i ostavljaju zemlju nedovoljno spremnom da odgovori na izmijenjene zdravstvene potrebe i očekivanja stanovništva.

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSeS) vodi konzorcij koga čine Fondacija fami (BiH) i Univerzitetska bolnica u Ženevi (HUG). Opšti cilj projekta je doprinijeti unapređenju zdravstvenih ishoda u BiH kroz poboljšanje kvaliteta i efikasnosti usluga medicinskih sestara/tehničara, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite, te povećanje pristupa uslugama medicinskih sestara/tehničara za ugrožene grupe stanovništva. Kada je u pitanju geografska pokrivenost, projekat djeluje u cijeloj BiH, paralelno u oba entiteta.

Reforma sistema zahtijeva mnoštvo istovremenih intervencija u u ključnim, međusobno povezanim, komponentama sistema. Stoga, da bi se postigao specifični cilj poboljšanja kvaliteta i pristupa uslugama medicinskih sestara/tehničara, projekat objedinjuje intervencije u tri projektna područja (komponente): Komponenta 1 – regulativa i priznavanje sestrinske profesije; Komponenta 2 – razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup ugroženim grupama stanovništva; Komponenta 3 – formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara/tehničara.

ProSes predlaže dugoročnu intervenciju podjeljenu u tri faze, koju će podržati i koja će se sprovesti u saradnji sa Vladom Švicarske. Implementacija prve petogodišnje faze je počela u oktobru 2012. godine.

         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami