Radne grupe

Tri entitetske radne grupe komponente projekta
posvećene unapređenju formalnog obrazovanja medicinskih sestara i tehničara formirane
su u prvoj godini druge faze projekta.

Radne grupe

U prvoj godini druge faze projekta, radnim
grupama na nivou entiteta povjeren je zadatak da izrade akcioni plan za sprovođenje preporuka.

Radne grupe

Tokom ljetnjih mjeseci 2018. godine održani su u oba entiteta prvi sastanci tri radne grupe komponente projekta posvećene unapređenju
profesionalnog okruženja medicinskih sestara i tehničara.

Edukacija mentora

Stručna pomoć na radnom mjestu u obliku kliničke supervizije i mentorstva ima neprocjenjiv značaj u edukaciji i praksi patronažnih 
medicinskih sestara i tehničara.

Razmjena iskustva

ProSes je svoja iskustva u uspostavljanju/unapređenju usluga koje
medicinske sestre i tehničari pružaju u zajednici podijelio sa Republikom Moldavijom.

Učešće na konferenciji

Predstavnice ProSes-a učestvovale su u 11. Međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj 7. juna 2018 u Bledu pod nazivom
„Međuprofesionalno povezivanje na različitim nivoima zdravstvene zaštite: trendovi, potrebe i izazovi“.

Radna posjeta

Delegacija projekta „Medical Education Reforms – MER“ (Projekat reforme obrazovanja zdravstvenih radnika) iz Kirgistana bila je u posjeti BiH u 
periodu od 27. maja do 1. juna 2018.

Studijska posjeta

Delegacija projekta „Health for All - HAP“ iz Albanije bila je u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini i Fondaciji fami u periodu od
14 – 17. maja 2018.

Međunarodni dan sestrinstva

Međunarodni dan sestrinstva obilježila su na različite načine mnogobrojna sestrinska udruženja iz Bosne i Hercegovine.

Regionalna konferencija

U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva pod 
sloganom ”Sestrinski glas za zdrav život – zdravlje je ljudsko pravo, dana 11.05.2018. godine održana je regionalna konferencija u Doboju u 
hotelu Park.

Podjela iskustava

U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva (12.
maja 2018) pod sloganom ”Sestrinski glas za zdrav život – zdravlje je ljudsko pravo“, Međunarodno vijeće medicinskih sestara/tehničara (ICN)
poziva medicinske sestre i tehničare iz cijelog svijeta da podijele svoja iskustva.

Globalna kampanja

Globalna kampanja “NursingNow
(Sestrinstvo danas)”, čija je namjera da se poboljša status i položaj medicinskih sestara i tehničara i babica u cijelom svijetu, počela je 28.
februara 2018. godine.

Švicarska i projekti u BiH

Informacije
o svim projektima koje u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske možete naći na stranici Ambasade Švicarske u BiH.

Druga faza projekta

Nakon zvaničnog odobrenja druge, četvorogodišnje faze ProSes-a u
decembru 2017., uslijedila je izrada prijedloga aktivnosti za 2018. godinu.

UNFPA radionica

Predstavnica ProSes-a Aldina Bukva-Mahmutović, menadžerica 2. pilara projekta, učestvovala u dvodnevnoj radionici na temu unapređenja
zdravlja trudnica i porodilja kroz implementaciju metodologije „Više od brojeva“ koju je organizirao Populacijski fond Ujedinjenih nacija
(UNFPA) 12-13. decembra 2017. godine.

Dodjela certifikata

Dvadeset medicinskih sestara i tehničara iz Zdravstvenog centra Brčko dobili certifikate za uspješno završenu obuku za pružanje usluga u 
zajednici na svečanosti koja je upriličena 6. decembra 2017. godine.

Konferencija

Rezultati prve faze projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini - ProSes“ predstavljeni su na konferenciji koja se održala u Banjoj Luci
22-23. novembra 2017. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

Dodjela sertifikata

Domu zdravlja Banjaluka, na svečanosti upriličenoj 23. novembra 2017., uručena je medicinska i nemedicinska oprema ukupne vrijednosti 74.271 KM koja će služiti za pružanje unapređenih usluga zdravstvene njege u
zajednici.

Dodjela certifikata

Svečanom ceremonijom održanom u Mostaru 3. novembra 2017. godine obilježen je završetak projektnih aktivnosti čiji je cilj bilo unapređenje kvalitete i učinkovitosti zdravstvene njege koju pružaju domovi zdravlja Mostar, Stari Grad Mostar, Tomislavgrad i Livno.