Dvodnevnu obuku za mentore/supervizore, koja je organizovana u Tuzli i u Banjaluci u periodu od 16-19. jula je prošlo 36 patronažnih medicinskih sestara/tehničara iz osam domova zdravlja koji će činiti buduću mrežu domaćih mentora... pročitati više!
 
ProSes je svoja iskustva u uspostavljanju/ unapređenju usluga koje medicinske sestre/ tehničari pružaju u zajednici podijelio sa Republikom Moldavijom... pročitati više!
 
Predstavnice ProSes-a učestvovale su u 11. Međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj 7. juna 2018 u Bledu pod nazivom „Međuprofesionalno povezivanje na različitim nivoima zdravstvene zaštite: trendovi, potrebe i izazovi“... pročitati više!
 
Delegacija projekta „Medical Education Reforms – MER“ (Projekat reforme obrazovanja zdravstvenih radnika) iz Kirgistana bila je u posjeti BiH u periodu od 27. maja do 1. juna 2018... pročitati više!
 
Delegacija projekta „Health for All - HAP“ iz Albanije bila je u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini i Fondaciji fami u periodu od 14 –17. maja 2018... pročitati više!
 
Međunarodni dan sestrinstva obilježila su na različite načine mnogobrojna sestrinska udruženja iz BiH: pokretanjem dobrovoljnih akcija mjerenja šećera u krvi i krvnog pritiska i edukacijom građana o zdravom životu, održavanjem stručnih predavanja za svoje članove ili organizovanjem konferencija... pročitati više!
 
U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva pod sloganom ”Sestrinski glas za zdrav život – zdravlje je ljudsko pravo, dana 11.05.2018. godine održana je regionalna konferencija u Doboju u hotelu Park... pročitati više!
 
U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva (12. maja 2018) pod sloganom ”Sestrinski glas za zdrav život – zdravlje je ljudsko pravo“, Međunarodno vijeće medicinskih sestara/tehničara (ICN) poziva medicinske sestre i tehničare iz cijelog svijeta da podijele svoja iskustva... pročitati više!
 
Globalna kampanja NursingNow (Sestrinstvo danas), čija je namjera da se poboljša status i položaj medicinskih sestara/ tehničara i babica u cijelom svijetu, počela je 28. februara 2018. godine... pročitati više!
 
Informacije o svim projektima koje u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske možete naći na stranici Ambasade Švicarske u BiH - online mapa
 
Nakon zvaničnog odobrenja druge, četvorogodišnje faze ProSes-a u decembru 2017., uslijedila je izrada prijedloga aktivnosti za 2018. godinu. Dvodnevna radionica održana je na Vlašiću 1-2. februara... pročitati više!
 
Predstavnica ProSes-a Aldina Bukva - Mahmutović, menadžerica 2. pilara projekta, učestvovala u dvodnevnoj radionici na temu unapređenja zdravlja trudnica i porodilja kroz implementaciju metodologije „Više od brojeva“ koju je organizirao Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) 12-13. decembra 2017. godine... pročitati više!
 
Dvadeset medicinskih sestara i tehničara iz Zdravstvenog centra Brčko dobili certifikate za uspješno završenu obuku za pružanje usluga u zajednici na svečanosti koja je upriličena 6. decembra 2017. godine... pročitati više!
 
Rezultati prve faze projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini - ProSes“ predstavljeni su na konferenciji koja se održala u Banjoj Luci 22-23. novembra 2017. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske... pročitati više!
 
Domu zdravlja Banjaluka, na svečanosti upriličenoj 23. novembra 2017., uručena je medicinska i nemedicinska oprema koja će služiti za pružanje unapređenih usluga zdravstvene njege u zajednici... pročitati više!
 
Svečanom ceremonijom održanom u Mostaru 3. novembra 2017. godine obilježen je završetak projektnih aktivnosti čiji je cilj bilo unapređenje kvalitete i učinkovitosti zdravstvene njege koju pružaju domovi zdravlja Mostar, Stari Grad Mostar, Tomislavgrad i Livno... pročitati više!
 
Prvi priručnik o standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre/tehničare na nivou primarne zdravstvene zaštite, izrađen u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“, predstavljen je i uručen predstavnicima domova zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu 25.oktobra 2017. godine... pročitati više!
 
U saradnji sa projektom, UNICEF je 20. i 21. oktobra 2017. godine u Konjicu održao dvodnevnu edukaciju za medicinske sestre/ tehničare i socijalne radnike o ranom rastu i razvoju djece... pročitati više!
 
U Domu zdravlja Tuzla i Domu zdravlja Odžak 14. septembra 2017. godine održane su završne ceremonije dodjele sertifikata za 21 medicinsku sestru/tehničara koji su uspješno završili teorijsku i praktičnu obuku iz polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici. Time je okončan jednogodišnji projekat započet u martu 2016. godine u navedenim općinama sa ciljem da se unaprijede usluge zdravstvene njege u zajednici... pročitati više!
 
Provjeru znanja, organiziranu u periodu od 5.-8. septembra 2017.godine u Edukacijskom centru Doma zdravlja Mostar, uspješno je prošlo svih 22 patronažnih sestara i tehničara uključenih u primjenu proširene uloge patronažne medicinske sestre/tehničara u domovima zdravlja Mostar, Stari Grad Mostar, Tomislavgrad i Livno... pročitati više!
 
Udruženje/udruga medicinskih sestara i tehničara u Federaciji BiH (UMST FBiH) održalo je promotivnu konferenciju u Fojnici 19-20. maja 2017. godine u kojoj je sudjelovalo 170 učesnika, predstavnika zdravstvenog i obrazovnog sektora... pročitati više!
 
12. maj - Međunarodni dan sestrinstva Obilježavanjem ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva 12.maja, pod sloganom ”Sestrinski glas za zdrav život”, Međunarodno vijeće medicinskih sestara/tehničara (ICN) ukazuje na važnost i doprinos medicinskih sestara/tehničara postizanju kvalitetnog života pojedinaca i zajednice... pročitati više!
 
Treća radionica za planiranje druge faze ProSes-a održana je u Tesliću 11. i 12. aprila 2017. godine. Tokom ove i prethodne dvije radionice za planiranje druge faze projekta radilo se na procjeni postignutih rezultata prve faze, te postavljanju ciljeva i određivanju strategije za drugu fazu projekta, odnosno osnovnih elemenata logičkog okvira... pročitati više!
 
Prvi sastanak radne grupe za izmjenu nastavnog plana i programa na studijskom programu zdravstvene njege i terapije Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održan je 10. aprila 2017. godine u Sarajevu... pročitati više!
 
U Domu zdravlja Mostar 29. marta održana je uvodna radionica za 22 patronažne medicinske sestre/tehničara iz domova zdravlja Mostar, Stari Grad Mostar, Tomislavgrad i Livno. Radionica je prvi korak u okviru podrške koju će Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) pružati sa ciljem unapređenja usluga zdravstvene njege u zajednici... pročitati više!
 
Verzija 2017. standarda sigurnosti i kvaliteta za domove zdravlja Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH uključila je 15 standardnih operativnih procedura (SOP) sestrinskih procesa koje su prethodno izrađene u sklopu ProSes-a... pročitati više!
 
Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) i Zdravstveni centar Brčko potpisali su 14. marta 2017. godine Sporazum o saradnji koji se odnosi na primjenu novog modela pružanja zdravstvene njege u zajednici, a čiji je cilj poboljšanje pristupa kvalitetnim uslugama zdravstvene njege stanovništvu, a posebno ugroženim skupinama... pročitati više!
 
Prvi sastanak radne grupe za izmjenu nastavnog plana i programa na studijskom programu zdravstvene njege Visoke medicinske škole u Prijedoru održan je 13. marta 2017. godine u Prijedoru... pročitati više!
 
U Domu zdravlјa Prijedor 8. februara 2017. godine uručena je medicinska i nemedicinska oprema i upriličena ceremonija dodjele sertifikata medicinskim sestrama koje su, u sklopu ProSes-a, učestvovale u jednogodišnjem projektu unapređenja usluga zdravstvene njege u zajednici u ovoj opštini... pročitati više!
 
Treći, završni sastanak radne grupe za pripremu nastavnog plana i programa za edukaciju mentora kliničkih vještina održan je 27. januara u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu... pročitati više!
 
U sklopu projekta “Jačanje sestrinstva u BiH” (ProSes) i komponente 3 koja je usmjerena na formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara i tehničara, jedan od glavnih ciljeva i projektni zadatak je izgradnja sestrinskih nastavnih kapaciteta na fakultetima zdravstvene njege odnosno sestrinstva u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, projekat ProSes dodjeljuje stipendije za podršku akademskom obrazovanju medicinskih sestara i tehničara za doktorske studije iz oblasti zdravstvene njege, odnosno sestrinstva, na nekom od javnih fakulteta u BiH... pročitati više!
 
Resursni centar za profesionalni razvoj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara za područje Republike Srpske organizator je edukacije edukatora o unaprijeđenju nastavnih pristupa i vještina. Trodnevna interaktivna edukacija je namjenjena grupi od 20 medicinskih sestara i tehničara iz svih regija Republike Srpske (Trebinje, Foča, Istočno Sarajevo, Zvornik, Srebrenica, Doboj, Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, Laktaši, Novi Grad, Kostajnica)... pročitati više!
 
U decembru 2016. godine, ProSes je isporučio minimum opreme za kabinet kliničkih vještina nakon što je Visoka zdravstvena škola u Bihaću ostvarila potreban preduslov i angažirala medicinskog tehničara za rad u kabinetu. Ovim je omogućeno studentima zdravstvene njege/sestrinstva stjecanje određenih vještina tokom praktične nastave prije nego započnu kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama i rad sa pacijentima... pročitati više!
 
Četvrti po redu stručni seminar “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH“ održan je u Sarajevu 15. i 16. decembra, u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ). Događaju je prisustvovalo više od 300 stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu i gostiju. Među njima su bili i predstavnici ProSes-a koji uspješno sarađuje sa AKAZ-om u oblasti standardizacije sestrinske prakse, a bio je i jedan od sufinansijera događaja... pročitati više!
 
Osmi po redu sastanak Upravnog odbora Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini je održan 14. decembra u Banjoj Luci, a domaćin je bilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske... pročitati više!
 
Provjeru znanja, organiziranu u periodu od 5. do 8. decembra 2016.g., uspješno je prošlo svih 22 patronažnih sestara i tehničara uključenih u testiranje nove, proširene uloge patronažne medicinske sestre/tehničara u Domu zdravlja Tuzla i Domu zdravlja Odžak... pročitati više!
 
Udruga medicinskih sestara i tehničara Federacije BiH zajedno sa Klinikom za zarazne bolesti UKC Tuzla, Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Udruženjem „Zemlja djece“ Tuzla i Pozorištem mladih Tuzla, 1. decembra su obilježili Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a... pročitati više!
 
Drugi sastanak radne grupe za pripremu nastavnog plana i programa za edukaciju mentora kliničkih vještina održan je 18. novembra 2016. godine u Banjoj Luci... pročitati više!
 
U petoj projektnoj godini radna grupa, koju je imenovao ministar zdravstva Federacije BiH, nastavlja aktivnosti u oblasti izrade i primjene standardnih operativnih procedura sestrinske prakse u Federaciji BiH... pročitati više!
 
Svjetski dan borbe protiv dijabetesa se svake godine obilježava širom svijeta 14. novembra. Dijabetes se nalazi među deset vodećih uzroka smrti od globalnih bolesti. Broj oboljelih je u stalnom porastu, a najmanje pola od ukupnog broja osoba sa dijabetesom nije svjesno stanja u kojem se nalaze... pročitati više!
 
Prvi sastanak radne grupe za praćenje i evaluaciju rezultata aktivnosti projekta, usmjerenih ka unapređenju polivalentne patronaže, održan je 8. novembra 2016. godine u Sarajevu. Radna grupa je formirana u sklopu druge komponente projekta, a njene članove je potvrdio ministar zdravstva Federacije BiH... pročitati više!
 
Prvi sastanak radne grupe za izradu dokumentacije iz oblasti polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici u Federaciji BiH, koju je imenovao ministar zdravstva Federacije BiH, održan je 3. novembra 2016. godine u Sarajevu. Radna grupa je formirana u sklopu druge komponente projekta... pročitati više!
 
Domaćin sedmom sastanku Upravnog odbora ProSes-a, održanom u Brčkom 13. oktobra 2016. godine, bio je Dom zdravlja Brčko. Kao član Upravnog odbora ispred donatora (Vlade Švicarske), učestvovala je i prisutnima se predstavila Barbara Daetwyler Scheuer, nova direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH. Sastanku Upravnog odbora po prvi put je prisustvovao i Francois Chappuis, predstavnik Ženevske univerzitetske bolnice koja je partner Fondaciji fami u konzorciju zaduženom za implementaciju projekta... pročitati više!
 
Prvi sastanak radne grupe za pripremu nastavnog plana i programa za edukaciju mentora kliničkih vještina održan je 7. oktobra u Sarajevu... pročitati više!
 
U Doboju je 23. i 24. septembra održan sastanak na kojem je izrađen prijedlog operativnog plana za petu, odnosno posljednju, godinu prve faze projekta... pročitati više!
 
Osmočlana radna grupa (RG) za izradu, implementaciju i evaluaciju standardnih operativnih procedura (SOP) sestrinske prakse u Federaciji BiH koju je imenovao Federalni ministar zdravstva je krajem mjeseca juna 2016. godine finalizirala dogovorene zadatke i dostavila izvještaj... pročitati više!
 
U sklopu prve komponente projekta, 16. i 17. juna 2016. godine obavljen je dvodnevni studijski posjet Švicarskom sestrinskom udruženju (SBK/ASI) u Bernu (Švicarska). U posjeti je sudjelovalo devet predstavnika sestrinskih udruga registriranih u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu, te predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva i predstavnica Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske... pročitati više!
 
U sklopu druge komponente projekta, obavljena je dvodnevna studijska posjeta Zdravstvenom centru dr. Adolf Drolc u Mariboru (Slovenija) 27. i 28. juna 2016. godine. Učesnici studijske posjete su bili predstavnici domova zdravlja u kojima ProSes testira novi model pružanja zdravstvene njege u zajednici (Bijeljina, Prijedor, Tuzla i Odžak), kao i predstavnici domova zdravlja koji su potencijalne naredne lokacije za primjenu modela (Banjaluka, Sarajevo, Mostar, Stari Grad Mostar, Konjic i Brčko). Posjeti su se pridružili i predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo... pročitati više!
 
Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH organiziralo je šesti forum porodične/obiteljske medicine u Sarajevu 13. i 14. maja 2016. godine pod nazivom „Zadovoljni porodični/obiteljski ljekari – zadovoljni pacijenti“... pročitati više!
 
Međunarodni dan sestrinstva koji se obilježava svake godine 12. maja u spomen na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva, proslavile su jučer medicinske sestre i tehničari diljem BiH. Međunarodno vijeće medicinskih sestara i tehničara je kao ovogodišnju temu odabralo spremnost zdravstvenih sustava da odgovore na globalne izazove, odnosno značajnu ulogu koju u navedenom imaju medicinske sestre i tehničari... pročitati više!
 
Sa namjerom da se nastave aktivnosti ProSes-a u oblasti pružanja podrške standardizaciji sestrinske prakse čiji je krajnji cilj poboljšanje sigurnosti, kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite, u Federaciji BiH formirana je radna grupa... pročitati više!
 
Četvrti simpozij s međunarodnim sudjelovanje na temu „Iskustva sestrinske profesije prije i poslije ulaska u EU“ održan je 5. i 6. maja 2016. godine u Mostaru u organizaciji Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Udruge/udruženja medicinskih sestara i tehničara Federacije BiH. Simpozij je okupio više od 500 medicinskih sestara i tehničara iz cijele BiH, Hrvatske i Slovenije ... pročitati više!
 
Predstavnici ProSes-a i Fondacije fami posjetili su šesti po redu Ženevski forum zdravlja (GHF) koji se održao u Ženevi u periodu od 19. do 21. aprila. Ovogodišnji forum bio je posvećen održivim i ekonomičnim inovacijama u oblasti zdravstva koje imaju poseban značaj s obzirom na mnogobrojne izazove vezane za pristup zdravstvenoj zaštiti. Multisektorski pristup je potreban da se osigura pristup novim tehnologijama i novim lijekovima, te da se iznađu konkretna i odgovarajuća rješenja... pročitati više!
 
Petom po redu sastanku Upravnog odbora ProSes-a (UO) prisustvovalo je šest od devet članova UO, predstavnici projektnog tima i Konzorcija, te četiri gosta. Sastanak je održan u Bijeljini 8. marta 2016.g. a domaćin je bio Dom zdravlja Bijeljina. To je omogućilo prisutnima da se izravno upoznaju sa konkretnim aktivnostima i rezultatima jednogodišnjeg pilotiranja pružanja usluga zdravstvene njege u zajednici koje se odvijalo u sklopu 2. komponente projekta... pročitati više!
 
U martu 2016. godine ProSes je potpisao sporazume o suradnji sa Domom zdravlja Tuzla i Domom zdravlja Odžak kao i ministarstvima zdravstva Tuzlanskog i Posavskog kantona o jednogodišnjem pilotiranju nove uloge patronažne medicinske sestre/tehničara, odnosno medicinske sestre/tehničara u zajednici... pročitati više!
 
Svečano otvaranje trening centra na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici upriličeno je 11. februara 2016. godine. Trening centar je smješten u krugu Kantonalne bolnice Zenica, u centralnoj zgradi prijemnog bloka... pročitati više!
 
Članovi šesnaest timova porodične medicine (16 doktora i 32 medicinske sestre) koji učestvuju u pilot projektu ProSes-a u Prijedoru učestvovali su u uvodnoj radionici o proširenoj ulozi medicinske sestre porodične medicine u zajednici organizovanoj u Srednjoškolskom centru Prijedor 26. januara 2016. godine... pročitati više!
 
Nakon uspješno okončanog prvog ciklusa aktivnosti usmjerenih ka jačanju sestrinstva u zajednici u Domu zdravlja Bijeljina u koje je bilo uključeno 40 timova porodične medicine, u januaru 2016. godine održane su prve uvodne radionice za preostalih 10 timova porodične medicine... pročitati više!
 
ProSes i Dom zdravlja Prijedor potpisali su 16. novembra 2015. godine Sporazum o saradnji koji se odnosi na primjenu novog modela pružanja zdravstvene njege u zajednici, odnosno poboljšanja pristupa kvalitetnim uslugama zdravstvene njege stanovništvu, a posebno ugroženim grupama... pročitati više!
 
Drugi zajednički sastanak članova radnih grupa za reformu nastavnog plana i programa (NPP) na studijama sestrinstva/ zdravstvene njege Medicinskog fakulteta Tuzla i Medicinskog fakulteta Banjaluka održan je 16. novembra 2015. godine u Tuzli... pročitati više!
 
U sklopu aktivnosti podrške projekta standardizaciji zdravstvene njege, 2014. godine provedena je studija kojom su obuhvaćene četitiri bh. zdravstvene ustanove odabrane pod pretpostavkom da predstavljaju tzv. „pozitivna odstupanja od prosjeka“, odnosno da su iste razvile efikasne strategije za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene njege. Izvještaj je za projekat pripremio dr Dietmar Ausserhofer sa Instituta sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu... pročitati više!
 
Ambasador Švajcarske u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Heinrich Maurer, uručio je direktoru Doma zdravlja Bijeljina, dr Zlatku Maksimoviću, medicinsku i nemedicinsku opremu čime je okončan prvi ciklus aktivnosti u procesu unapređenja sestrinstva u zajednici u Domu zdravlja Bijeljina... pročitati više!
 
Približno 200 zdravstvenih radnika iz mnogobrojnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske, u najvećem broju medicinskih sestara i tehničara, učestvovalo je u prvoj konferenciji udruženja „Resursni centar za profesionalni razvoj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara za područje Republike Srpske“ koja je održana 6. novembra 2015. godine u Trebinju... pročitati više!
 
Delegacija koji su činili predstavnici pet univerziteta iz Bosne i Hercegovine posjetila je Institut sestrinskih nauka u Bazelu (INS), Švajcarska. Tokom niza prezentacija, sastanaka i diskusija, dekani, prodekani i predavači sa medicinskih fakulteta u Foči, Banjaluci i Tuzli, fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru i Sarajevu, te rektor Univerziteta u Zenici upoznali su se sa istraživačkom infrastrukturom i obrazovnim programima doktorskih studija na INS-u... pročitati više!
 
U sklopu projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ (ProSes) izvršena je donacija medicinske opreme za potrebe opremanja kabineta kliničkih vještina na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, Medicinskom fakultetu u Foči, Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru, Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru, Medicinskom fakultetu u Tuzli, i Zdravstvenom fakultetu u Zenici... pročitati više!
 

U petomjesečnom periodu od maja do septembra 2015.g. za četrdeset medicinskih sestara porodične medicine u zajednici koje učestvuju u ProSes pilot projektu u Bijeljini biće organizovana klinička supervizija... pročitati više!

 

Treći simpozij s međunarodnim učešćem na temu „Prepoznavanje rada medicinskih sestara i tehničara u sustavu zdravstva“ održan je 14. i 15. maja 2015. godine u Mostaru... pročitati više!

 

Osnivačka skupština Resursnog centra za profesionalni razvoj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara za područje Republike Srpske odžana je 4. aprila na Jahorini... pročitati više!

 

ProSes je podržao učešće predstavnika studijskih programa zdravstvene njege fakulteta u Banjaluci i Tuzli u studijskoj posjeti Fakultetu zdravstvenih studija slovačkog Univerziteta u Prešovu... pročitati više!

 

Drugi u nizu okrugli sto posvećen uspostavljanju resursnog centra za medicinske sestre i tehničare u Republici Srpskoj održan je 6. i 7. marta 2015. godine u Tesliću... pročitati više!

 

U Domu zdravlja Bijeljina gdje se u okviru ProSes-a pilotira immplementacija sestrinstva u zajednici, tokom februara i marta 2015. godine, održan je niz radionica za medicinske sestre/ tehničare porodične medicine u zajednici (MSPMuZ)... pročitati više!