ODOBRENI PROSES GRANTOVI ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJAMA ZA KANDIDATKINJE I KANDIDATE

Obezbjeđivanjem bespovratnih sredstava, ProSes želi podržati medicinske sestre i tehničare da iskoriste potencijalne prednosti učešća na različitim konferencijama (širenje informacija, umrežavanje, kontinuirana edukacija i razvoj vještina, napredovanje u karijeri i profesiji), i na taj način pomogne izgradnji kapaciteta medicinskih sestara i tehničara u BiH. U nastavku teksta nalazi se lista odobrenih konferencijskih grantova za kandidatkinje i kandidate po godinama.

2018. godina


Darija Jović, viša medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na IV Kongres Srpskog udruženja za lečenje rana sa međunarodnim učešćem, 14-15.12.2018. godine, Beograd, Srbija, Rad - Pacijent u fokusu, holistički pristup u lečenju rana;
Suvada Baraković, medicinska sestra, JZU UKC Tuzla, učešće na Nacionalnom simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa medjunarodnim učešćem, 28.11-02.12.2018. godine, Tara, Srbija; 
• Nada Isić, diplomirana medicinska sestra, JZU UKC Tuzla, učešće na Nacionalnom simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa medjunarodnim učešćem, 28.11-02.12.2018. godine, Tara, Srbija;
Jasna Borojević, diplomirani medicinar, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Nacionalnom simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa medjunarodnim učešćem, 28.11-02.12.2018. godine, Tara, Srbija;
Ljeposava Marić, medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na Nacionalnom simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa medjunarodnim učešćem, 28.11-02.12.2018. godine, Tara, Srbija;
Spomenka Hotilovac, medicinski tehničar, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Nacionalnom kongresu zdravstvenih radnika Srbije „ Samo od nas zavisi“ sa međunarodnim učešćem, 24.10.-28.10.2018. godine, Zlatibor, Srbija;
Nataša Gašpar, diplomirani medicinar zdravstvene njege, UKC RS Banja Luka, učešće na Nacionalnom kongresu zdravstvenih radnika Srbije „ Samo od nas zavisi“ sa međunarodnim učešćem, 24.10.-28.10.2018. godine, Zlatibor, Srbija;
 • Željko Vuković, magistar zdravstvene njege, Univerzitetska bolnica Foča, učešće na Nacionalnom kongresu zdravstvenih radnika Srbije „ Samo od nas zavisi“ sa međunarodnim učešćem, 24.10.-28.10.2018. godine, Zlatibor, Srbija;
Aleksandar Kljajić, diplomirani sanitarni inžinjer, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Nacionalnom kongresu zdravstvenih radnika Srbije „ Samo od nas zavisi“ sa međunarodnim učešćem, 24.10.-28.10.2018. godine, Zlatibor, Srbija;
Zineta Mulaosmanović, diplomirana medicinska sestra, JU DZ KS OJ Ilidža, učešće na 12. kongresu Pedijatrijskog društva HUMSa, 11-14. oktobar 2018. godine, Šibenik, Hrvatska;
Adnan Balić, diplomirani medicinski tehničar, JU DZ KS OJ Hadžići, učešće na 12. kongresu Pedijatrijskog društva HUMSa, 11-14. oktobar 2018. godine, Šibenik, Hrvatska;
Vernesa Vladavić, diplomirana medicinska sestra, JU DZ KS OJ Hadžići, učešće na 12. kongresu Pedijatrijskog društva HUMSa, 11-14. oktobar 2018. godine, Šibenik, Hrvatska;
Nermina Bukva, medicinska sestra, JU DZ KS OJ Ilidža, učešće na 12. kongresu Pedijatrijskog društva HUMSa, 11-14. oktobar 2018. godine, Šibenik, Hrvatska; 
• Danijel Gatarić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 4. kongresu medicinskih sestara/tehničara BiH, 20 – 23. septembar 2018. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; 
• Ljiljana Grmuša, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 4. kongresu medicinskih sestara/tehničara BiH, 20 – 23. septembar 2018. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; 
• Jasminka Granolić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 4. kongresu medicinskih sestara/tehničara BiH, 20 – 23. septembar 2018. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; 
• Biljana Ćurguz, diplomirani medicinar zdravstvene njege, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 4. kongresu medicinskih sestara/tehničara BiH, 20 – 23. septembar 2018. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; 
• Mirjana Blagojević, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 4. kongresu medicinskih sestara/tehničara BiH, 20 – 23. septembar 2018. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; 

2017. godina


Aleksandar Kljajić, diplomirani sanitarni inžinjer, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska, Rad - Stanje i potrebe zdravstva za dezinfekcijom bolničkih infekcija u BiH i EU;
Biljana Ćurguz, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska, Rad - Vlažno zbrinjavanje rana u primarnoj medicini;
Jasminka Popović, diplomirani menadžer zdravstvene njege, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska, Rad - Tehnike procjene potreba za njegom kod starijih osoba;
Slavija Slavić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska;
Zoran Mikerević, medicinski tehničar, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska, Rad - Saobraćajni traumatizam – trzajna povreda vratne kičme;
Milka Mirnić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 9. dani BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini - Teslić, Bosna i Hercegovina, Rad - Dijabetes i fizička aktivnost;
 • Dragana Aleksić, medicinska sestra, Dom zdravlja Laktaši, učešće na 9. dani BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini - Teslić, Bosna i Hercegovina, Rad - Dijabetes i neplodnost;
Jasminka Granolić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 9. dani BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini - Teslić, Bosna i Hercegovina, Rad - Patronažna posjeta pacijentu oboljelom od dijabetesa;
Mirza Ahmetović, medicinski tehničar, Dom zdravlja Tuzla, učešće na II kongresu babica Republike Srbije - Beograd, Srbija, 
Rad - Patronažna posjeta pacijentu oboljelom od dijabetesa;
Jasmina Sejdinović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Tuzla, učešće na II kongresu babica Republike Srbije - Beograd, Srbija, Rad - Patronažna posjeta pacijentu oboljelom od dijabetesa;
Sanja Gidunović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Horatio Festival of Psychiatric Nursing, Malta, Rad - Strengthening associations of nurses and technicians to carry out projects aimed at strengthening the competencies of nurses and technicians at the centers in B&H;
Dejan Milovanović, medicinski tehničar, Dom zdravlja Doboj, učešće na Horatio Festival of Psychiatric Nursing, Malta, 
Rad - Strengthening associations of nurses and technicians to carry out projects aimed at strengthening the competencies of nurses and technicians at the centers in B&H;

2016. godina


Amer Ovčina, diplomirani medicinski tehničar, magistar zdravstvenih nauka i zdravstvenog menadžmenta, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, učešće na IX Simpozijumu sa međunarodnim učešćem Udruženja za rane Republike Hrvatske "Dekubitus - što ima novog" - Tuhelj, Hrvatska, Rad - Indikatori kvalitete i sigurnostiI u zdravstvenoj njezi dekubitusa;
Ernela Eminović, diplomirana medicinska sestra, magistar zdravstvene njege i terapije, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, učešće na IX Simpozijumu sa međunarodnim učešćem Udruženja za rane Republike Hrvatske "Dekubitus - što ima novog" - Tuhelj, Hrvatska, Rad - Indikatori kvalitete i sigurnostiI u zdravstvenoj njezi dekubitusa;
Nedim Hotilovac, medicinski tehničar-gipser, Klinički centar Banja Luka, učešće na Simpozijumu zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Snagom reči" - Zlatibor, Srbija;
Ranka Stanar, viša medicinska sestra, Dom zdravlja Prijedor, učešće na Simpozijumu zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Snagom reči" - Zlatibor, Srbija;
Zineta Mulaosmanović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 8. simpoziju oftalmoloških sestara - Poreč, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF dokument);
Vernesa Vladavić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 8. simpoziju oftalmoloških sestara - Poreč, Hrvatska, Rad - Hitna stanja u oftamologiji primarne zdravstvene zaštite;
Adnan Balić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 8. simpoziju oftalmoloških sestara - Poreč, Hrvatska, (Rad - PDF dokument);
Jasna Borojević, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na 7.kongresu stručnog društva za suzbijanje bola - Pula, Hrvatska, Rad - Iskustva iz procesa sertifikacije i akreditacije;
Rajka Maksimović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije "Snagom riječi" - Zlatibor, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF dokument);
Darija Jović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije "Snagom riječi" - Zlatibor, Srbija, (Sažetak - PDF dokument);
Željko Vuković, master zdravstvene njege, Univerzitetska bolnica Foča, učešće na Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije "Snagom riječi" - Zlatibor, Srbija, (Rad - PDF dokument);
Nina Radojković Lunić, diplomirana medicinska sestra, Univerzitetska bolnica Klinički centar Banja Luka, učešće na 3. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice, Hrvatska, Rad - Uloga medicinske sestre u ketoacidozi;
Brankica Udovčić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 3. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);
Biljana Ćurguz, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 3. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);
Petrijana Kajkut, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 3. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument, Poster - PDF dokument);
Ivana Brkić Borisavljević, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija;
Dragana Railić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Oštra Luka, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, (Rad - PDF dokument);
Mediha Nišić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Tuzla, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, Rad - Nivoi stresa u različitim fazama terapije karcinoma jajnika;
Fikreta Hodžić, diplomirana medicinska sestra, Komora zdravstvenih tehničara Kantona Tuzla, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, Rad - Nivoi stresa u različitim fazama terapije karcinoma jajnika;
Jasmina Sejdinović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Tuzla, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF dokument);
Mirza Ahmetović, medicinski tehničar, Dom zdravlja Tuzla, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Rad PDF dokument);

2015. godina


Zineta Mulaosmanović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na Konferenciji Međunarodnog vijeća medicinskih sestara, Regije 3 (zemlje srednje, južne i jugoistočne Europe) "Sestrinstvo bez granica" sa međunarodnim učesćem - Opatija, Hrvatska, (Rad - PDF dokument);
Vernesa Vladavić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na Konferenciji Međunarodnog vijeća medicinskih sestara, Regije 3 (zemlje srednje, južne i jugoistočne Europe) "Sestrinstvo bez granica" sa međunarodnim učesćem - Opatija, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF dokument);
Adnan Balić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na Konferenciji Međunarodnog vijeća medicinskih sestara, Regije 3 (zemlje srednje, južne i jugoistočne Europe) "Sestrinstvo bez granica" sa međunarodnim učesćem - Opatija, Hrvatska;
Jasna Borojević, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na 6. Kongresu medicinskih sestara i tehničara BIH - Mostar, Bosna i Hercegovina, Rad - Upravljanje konfliktima i komunikacija u timu;
Slavija Slavić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na 6. Kongresu medicinskih sestara i tehničara BIH - Mostar, Bosna i Hercegovina;
Aleksandar Kljajić, diplomirani sanitarni inžinjer, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 2. Kongresu hrvatskog društva za poboljšanje zdravstvene zaštite - Zagreb, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);
Saša Bijelić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Laktaši, učešće na 2. Kongresu hrvatskog društva za poboljšanje zdravstvene zaštite - Zagreb, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);
Suvada Švrakić, diplomirana medicinska sestra, Univerzitetski klinički centar Sarajevo, učešće na Simpozijumu "Integrativna bioetika i nova epoha" - Mali Lošinj, Hrvatska;
Amer Ovčina, diplomirani medicinski tehničar, Univerzitetski klinički centar Sarajevo, učešće na Simpozijumu "Integrativna bioetika i nova epoha" - Mali Lošinj, Hrvatska;

2014. godina


Alma Kurt, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Tuzla, učešće na Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene njege - Tara, Srbija;
Denis Avdić, diplomirani medicinski tehničar, Dom zdravlja Tuzla, učešće na Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene njege - Tara, Srbija;
Petrijana Kajkut, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Harmonija u različitosti, izaberi i dođi" - Zlatibor, Srbija;
Milka Mirnić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Harmonija u različitosti, izaberi i dođi" - Zlatibor, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Poster - PDF dokument);
Jasminka Granolić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Harmonija u različitosti, izaberi i dođi" - Zlatibor, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Poster - PDF dokument);
Biljana Ćurguz, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Harmonija u različitosti, izaberi i dođi" - Zlatibor, Srbija;
Stojanka Mirković, diplomirana medicinska sestra, Klinički centar Banja Luka, učešće na 7. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o sestrinstvu i zdravstvenom istraživanju "Znanje, vrijednosti, uvjerenja i dokazi u razvoju kvalitete zdravstvene zaštite, mjesto i uloga sestrinstva" - Jesenice, Slovenija, (Sažetak - PDF dokument);
Živana Vuković-Kostić, magistrica zdravstvenih nauka, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, učešće na 7. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o sestrinstvu i zdravstvenom istraživanju "Znanje, vrijednosti, uvjerenja i dokazi u razvoju kvalitete zdravstvene zaštite, mjesto i uloga sestrinstva" - Jesenice, Slovenija, (Sažetak - PDF dokument);
Blanka Sučić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Livno, učešće na 2. regionalnom kongresu "Brendiranje i znanstveno istraživanje u sestrinstvu" - Brijuni, Hrvatska, (Izvještaj - PDF dokument);
Blanka Sučić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Livno, učešće na 2. simpoziju sa međunarodnim sudjelovanjem "Inovacije u radu medicinskih sestara i tehničara" - Mostar, Bosna i Hercegovina, (Izvještaj - PDF dokument).

2013. godina


Aida Baručija, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Zenica, učešće na 1. međunarodnom kongresu kućne njege "The 1st International Home Care Congress" u organizaciji Dokuz Eylül University (DEU) - Fakultet za sestre i DEU Home Care Centra - Izmir, Turska;
Nataša Egeljić - Mihajlović, diplomirana medicinska sestra, Klinički centar Banja Luka, učešće na 1. međunarodnom kongresu kućne njege "The 1st International Home Care Congress" u organizaciji Dokuz Eylül University (DEU) - Fakultet za sestre i DEU Home Care Centra - Izmir, Turska;
Duško Bijelić, diplomirani medicinski tehničar, Bolnica "Mlječanica", Kozarska Dubica, učešće na 1. međunarodnom kongresu kućne njege "The 1st International Home Care Congress" u organizaciji Dokuz Eylül University (DEU) - Fakultet za sestre i DEU Home Care Centra - Izmir, Turska;
Igor Brkić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Prijedor - Centar za mentalno zdravlje, učešće na Evropskom kongresu psihijatrijskih sestara i tehničara - Istanbul, Turska, (Abstrakt i rad - PDF dokument);
Dejan Milanović, medicinski tehničar, Dom zdravlja Doboj - Centar za mentalno zdravlje, učešće na Evropskom kongresu psihijatrijskih sestara i tehničara - Istanbul, Turska, (Abstrakt i rad - PDF dokument);
Leonida Krminac, diplomirana medicinska sestra, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - Dr. M. Zotović Banja Luka, učešće na 10. Mediteranskom kongresu fizijatara - Budva, Crna Gora;
Zdravka Lončar, diplomirana medicinska sestra, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, učešće na 4. međunarodnoj sestrinskoj konferenciji "Kako poboljšati učinkovitost usluga u sestrinstvu i ojačati vodeću ulogu medicinskih sestara i tehničara u pružanju zdravstvene skrbi" - Zagreb, Hrvatska;
Aida Baručija, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Zenica, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Bez granica za znanje" - Zlatibor, Srbija;
Selma Sinanović, diplomirana medicinska sestra - tehničar, Univerzitetski klinički centar Tuzla, učešće na 4. međunarodnom kongresu zdravstva i bolničkog menadžmenta - Antalija, Turska.

2012. godina


Mirjana Ninković, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Doboj, učešće na I Međunarodnom kongresu za lečenje rana „Hronične rane, savremena terapija – odgovori“ - Beograd, Srbija.