pretraži Fondacija fami
         
  KATEGORIJE PRATITE NAS LINKOVI  
Početna ProSes projekat Fejsbuk  UNICEF  
Kontakt Arhiva novosti   WHO  
Galerija Mapa sajta      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
Latinica     Ћирилица     English
Projekat implementacije porodične medicine
Siromaštvo i nejednakost su rastući problemi u Bosni i Hercegovini. Zbog toga što je zemlja prepoznala vezu između razvoja i zdravlja, reforma BiH zdravstvenog sektora bavi se dostupnošću ekonomičnih osnovnih usluga zdravstvene zaštite, a zajedno sa mnogobrojnim donatorima ulagalo se u implementaciju porodične medicine. Projekat implementacije porodične medicine (FaMI) koji je finansirala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju je uspješno pokazao mogućnost implementacije porodične medicine na nivou primarne zdravstvene zaštite. Tokom prethodnih faza (2001-2007) uključene su lokalne institucije s ciljem promaknuća projekta sa opštinskog na kantonalni/regionalni nivo. Kroz FaMI projekat je 35 opština pokriveno sa dodatnom edukacijom, adaptacijom, rekonstrukcijom i opremanjem domova zdravlja i ambulanti. Tokom prethodnih faza projekt je uključio veliki broj lokalnih autoriteta u planiranje projekata i aktivnosti implementacije i time postigao visoki nivo lokalnog vlasništva u porodičnoj medicini. Projekat je potpisivao ugovore sa odabranim zdravstvenim institucijama i time postigao preuzimanje projektnih aktivnosti od strane tih institucija. Ovakav pristup je uspješno obezbijedio postepeno preuzimanje projektnih aktivnosti od strane lokalnih institucija i partner.
Projekat sestra u zajednici (CN)

Potreba da se korisnicima, posebno pripadnicima ugroženih grupa stanovništva, pruži sveobuhvatniji paket zdravstvene zaštite, zahtijeva izmjene u sastavu i u funkcionisanju tima porodične medicine. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske  donijelo je odluku da postojeće medicinske sestre u zajednici pridruži postojećoj mreži timova porodične medicine. Federalno Ministarstvo zdravlja vidi patronažnu sestru kao ključnu figuru koja uspostavlja veze sa ostalim društvenim sektorima, iako njeno/njegovo mjesto u timu porodične medicine još uvijek nije potpuno definisano. Ove medicinske sestre će uspostaviti vezu između porodične medicine i lokalne zajednice, te koordinisati usluge koje se pružaju ugroženim članovima stanovništva. Sestra u zajednici/patronažna sestra bi trebala usredsrediti svoj rad na pružanje usluga kućne njege, uključujući i palijativnu njegu, zatim edukaciju pacijenata, promociju zdravlja i prevenciju oboljenja, praćenje tretmana, rano otkrivanje oboljenja i faktora rizika, te upućivanje. Posvećenost opštinskih vlasti i mjesnih institucija i aktera, kao i podrška i uključivanje cijele zajednice, biće neophodni da se osigura neometana integracija sestre u zajednici/patronažne sestre i timova porodične medicine u kućnu njegu. 

S obzirom da su i druge profesije i mreže potrebne da upotpune porodičnu medicinu u njenom radu, i drugi akteri, kao što su socijalni radnici stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja i drugih specijalnosti biće uvezani sa timom, a načini njihovog uvezivanja biće predmet diskusije svih uključenih strana.

Stručnjaci iz socijalnog sektora trebali bi biti uključeni u kreiranje plana i programa edukacije sestara u zajednici. I drugi zdravstveni radnici bi trebali uzeti aktivno učešće kroz teme kao što su građenje tima, aktivnosti koordinacije i njihove specifične oblasti stručnosti.

 
Radionica za Supervizore u projektu sestrinstvo u zajednici (slike)
Aktivnosti patronazne sestre u Kantonu Sarajevo (slike)
 
Projekat kontinuiranog profesionalnog usavršavanja (CPD) &
Edukacija edukatora (ToT)

Primarna zdravstvena zaštita treba kroz timove porodične medicine pružati inegrisanu, dostupnu, sveobuhvatnu i koordinisanu njegu. Timovi porodične medicine trebaju riješiti većinu zdravstvenih potreba, razviti dugoročni odnos sa svojim pacijentima, te raditi u kontekstu cijele zajednice. Da bi timovi PM mogli održati zadovoljavajući kvalitet rada ili ga poboljšati neophodno je da se njihovo znanje, vještine i stavovi kontinuirano obnavljaju i proširuju. Planirane su slijedeće aktivnosti kojima bi se to i postiglo:

  • razvijanje plana kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji bi se integrisao u postojeće zdravstvene/edukativne strukture;
  • fasilitacija implementacije CPD-ija sa posebnim fokusom na izgradnji kapaciteta trenera;
  • obezbjeđivanje nastavne opreme i materijala i on-line CPD baze podataka;
  • podrška razvoju supervizije, monitoringa i instrumenata za poboljšanje kvaliteta CPD-ija.
 
CPD u Domu zdravlja Bijeljina (slike)
ToT u Domu Zdravlja Gorazde (slike)
 
Više o projektima promocije zdravlja
Projekat promocije zdravlja (HP)

Porodičnu medicinu karakteriše sveobuhvatna zdravstvena njega koju pruža svojim pacijentima. Kontinuirana zdravstvena njega obuhvata promociju zdravlja, prevenciju oboljenja, te liječenje. Pristup usmjeren ka pacijentu omogućava građenje odnosa povjerenja između zdravstvenog radnika i pacijenta.

Vodeći faktori rizika u Bosni i Hercegovini su pušenje, loša ishara, nedostatak fizičkih aktivnosti, zloupotreba supstanci, nezaštićeni seksualni odnosi, gojaznost. Drugi zdravstveni problemi koji bi mogli biti u fokusu su ponašanje tokom trudnoće, savjetovanje o značaju ranog otkrivanja raka dojke i materice (samopregled dojki, redovni papa testovi), ishrana, vježba i dentalno zdravlje kod djece, mladi i stari, itd.

Zavodi za zaštitu zdravlja/ instituti za javno zdravstvo su relevantne institucije i imaju vodeću ulogu u programima prevencije i promocije zdravlja. Oni će, u saradnji sa radnicima primarne zdravstvene zaštite, identifikovati zdravstvene teme/probleme na kojima treba raditi. Projekat će podržati zavode da izrade detaljne planove aktivnosti promocije zdravlja i preuzmu koordinaciju različitih aktera (nevladinih organizacija, zdravstvenih i edukativnih ustanova, te lokalne zajednice). 

Dodatne informacije:

WHO - Highlights on health in Bosnia and Herzegovina 2005
www.euro.who.int

PCU zdravstva - Health promotion strategy in Republika Srpska
www.pcuhealth.org

Diseminacija

U nastojanjima da se poboljša pristup i kvalitet zdravstvenih usluga koje se pružaju stanovništvu BiH, jedan od presudnih zadataka projekta je kontinuirana procjena i sintetizovanje najboljih praksi, uspješnih pristupa i iskustava kako bi se oni mogli podijeliti sa drugim kantonima/regijama koji bi dobili priliku da iskoriste stečena iskustva i naučene lekcije. Ova vrsta informacija je i od vitalnog značaja za davanje preporuka kreatorima politika, te zagovaranje replikacije dobre prakse na makro nivou, a sve za dobrobit opšte populacije. Diseminacija igra značaju ulogu u koordinaciji sa ostalim donatorima i umanjuje mogućnost dupliciranja.

Očekivani rezultati:

  • Uspješni lokalni pristupi i iskustva sistematično se diseminiraju prema kreatorima politika i donosiocima odluka, zdravstvenim radnicima i korisnicima.
  • Vlasništvo na nivou zdravstvenih autoriteta i nacionalnih partnera osigurava se putem projektnih upravnih tijela (radnih grupa, upravnog odbora), dok implementacija projektnih aktivnosti teče kroz postojeće javne strukture zdravstvenog i socijalnog sektora i civilnog društva.

 

 
ICN Kongres 2009 (slike)
VII simpozij medicinskih sestara u Teslicu (slike)
 

PROJEKAT IMPLEMENTACIJE PORODIČNE MEDICINE U BOSNI I HERCEGOVINI 2001-2010
KONFERENCIJA "SNAŽNA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - TEMELJ ZDRAVSTVENOG SISTEMA"
BANJA LUKA 23.-25. SEPTEMBRA 2010. GODINE
- REZIME -



Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo zdravstva Bosne i Hercegovine i fondacija „Fondacija fami“ su, pod pokroviteljstvom Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), organizovali trodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom "Snažna primarna zdravstvena zaštita - teme lj zdravstvenog sistema" u zgradi Vlade Republike Srpske u Banjaluci, od 23. do 25. septembra 2010. godine.

Konferencija „Snažna primarna zdravstvena zaštita – temelj zdravstvenog sistema” je ujedno bila i završna konferencija desetogodišnjeg Projekta implementacije porodične medicine (FaMI projekta), koji je „Fondacija fami“ realizovala uz stručnu pomoć Ženevske univerzitetske bolnice (HUG), i implementirala kroz kancelarije u Sarajevu i Doboju. FaMI projekat je sproveden u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te drugim mnogobrojnim partnerima i institucijama, a finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Konferenciji su, pored ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranka Škrbića i ministra zdravstva Federacije BiH Safeta Omerovića i njihovih pomoćnika, prisustvovali i ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović, šef Odjeljenja za zdravstvo Brčko distrikta Admir Čandić,,ministar zdravlja Slovenije Dorijan Marušič, pomoćnica ministra zdravlja Crne Gore Gorica Savović, pročelnik Ureda za zdravstvo i branitelje grada Zagreba, predstavnici ministarstava zdravlja Srbije i Makedonije, predstavnici kantonalnih ministarstava zdravlja iz Federacije BiH, te direktori zdravstvenih ustanova Republike Srpske i zdravstvenih ustanova Federacije BiH.

Konferencija je imala za cilj dalje unapređenje sistema primarne zdravstvene zaštite kroz okupljanje stručnjaka iz oblasti zdravstva i srodnih oblasti, predstavljanje rezultata, pregled iskustava i naučenih lekcija, te promovisanje dobre prakse. Na konferenciji je bio 201 učesnik iz 105 institucija i organizacija iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Švajcarske i Turske.

„Fondacija fami“ se želi zahvaliti svim učesnicima konferencije, prezentatorima, moderatorima i članovima Organizacionog odbora na angažmanu u proteklim mjesecima, a posebno na snažnoj logističkoj i organizacionoj podršci, odabiru i komunikaciji sa značajnim gostima i kompetentnim govornicima iz zemlje i inostranstva, osiguranju visokog kvaliteta prezentovanih tema, provokativnoj, duhovitoj i profesionalnoj moderaciji, te komentarima i zaključcima.


img

Prezentacije sa konferencije sa međunarodnim učešćem "Snažna primarna zdravstvena zaštita - temelj zdravstvenog sistema"..... prvi dan!

Prezentacije sa konferencije sa međunarodnim učešćem "Snažna primarna zdravstvena zaštita - temelj zdravstvenog sistema"..... drugi dan!

Prezentacije sa konferencije sa međunarodnim učešćem "Snažna primarna zdravstvena zaštita - temelj zdravstvenog sistema"..... treći dan!

Zaključci sa konferencije sa međunarodnim učešćem "Snažna primarna zdravstvena zaštita - temelj zdravstvenog sistema"..... pročitati više!

imgZaklj
Implementacija porodične medicine (FaMI) - rekonstrukcija i opremanje
- LOKACIJE -