претражи Фондација фами
         
  КАТЕГОРИЈЕ ПРАТИТЕ НАС ЛИНКОВИ  
Почетна ПроСес пројекат Фejsbuk УНИЦЕФ  
Контакт Архива новости   WHO  
Галерија Мапа сајта      
         

Copyright@2007- 2018 Фондација фами. Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе власника.

ФОНДАЦИЈА ФАМИ је фондација, регистрована у Министарству правде БиХ, која је 01. октобра 2007. преузела пуну одговорност за имплементацију ФаМИ пројекта и тренутно је дио конзорцијума који имплементира пројекат „Јачање сестринства у Босни и Херцеговини“ (ПроСес).

ОПШТИ ЦИЉ фондације је унапређење квалитета и квантитета здравствене и социјалне заштите становништва Босне и Херцеговине, укључујући подршку свим дијеловима система здравствене и социјалне заштите, као и њихово повезивање ради остварења боље приступачности, свеобухватности и континуитета здравствене и социјалне заштите.

ШВАЈЦАРСКА ВЛАДА од 1998. године је пружала финансијску и техничку подршку здравственом систему у Босни и Херцеговини у оба ентитета путем имплементације породичне медицине кроз Пројекат имплементације породичне медицине у БиХ (Фамилy Медицине Имплементатион - ФаМИ Пројекат).

ФАМИ ПРОЈЕКАТ је из фазе пружања подршке реформи примарне здравствене заштите обезбјеђењем додатне едукације здравствених радника током 2001. године прешао у фазу имплементације породичне медицине што, поред наставка едукације, подразумијева обезбјеђивање повољних услова за практичну примјену новостечених знања и вјештина у амбулантама породичне медицине. Поред осталог, од 1999. године до данас, формирана су четири центра за додатну и континуирану едукацију здравствених радника, 811 љекара и медицинских сестара је успјешно завршило додатну едукацију из породичне медицине, 161 амбуланта породичне медицине је реконструисана и/или опремељена медицинском опремом и намјештајем, а 20% територије Босне и Херцеговине је покривено овим активностима. ФаМИ пројект је реализован уз стручну помоћ Женевске универзитеске болнице, а имплементиран кроз двије пројектне канцеларије у Сарајеву и Добоју.

Након подршке и финансирање ФаМИ Пројекта кроз Фондацију фами у периоду од 2008. године до краја 2010. године, Швајцарска влада је одлучила да настави подршку кроз пројекат „Јачање сестринства у Босни и Херцеговини“ (ПроСес) - фаза I у периоду од октобра 2012. године до краја септембра 2016. године.

ПРОСЕС ПРОЈЕКАТ има за циљ допринијети унапређењу здравствених исхода у БиХ кроз побољшање квалитета и ефикасности услуга медицинских сестара/техничара, посебно на нивоу примарне здравствене заштите, те повећање приступа услугама медицинских сестара/техничара за угрожене групе становништва. Пројекат је развио и спроводи конзорциј сачињен од босанскохерцеговачких и међународних партнера – Фондација фами (БиХ), Одјељење за међународну и хуманитарну медицину (DIHM) Универзитетске болнице у Женеви, те Институт сестринских наука Универзитета у Базелу (INS).

ОПШТИ ЦИЉ пројекта је да у наредне четри године допринесе обезбједјивању здравствене заштите која је доступна, ефикасна и једнака за становнике Босне и Херцеговине у областима које покрива пројекат. У циљу постизања специфичне сврхе пројекта - побољшања квалитета и ефикасности услуга медицинских сестара/техничара – ПроСес обједињује интервенције у слиједећи три области (пројектне компоненте): 1) регулатива и признавање сестринске професије;
2) развој сестринства у заједници/поливалентне патронаже и приступ угроженим групама становништва; 3) формално високо образовање медицинских сестара/техничара. Прва фаза пројекте интервенције (2012-2016) најприје је усмјерена на прве двије компоненте, али истовремено гради основе за унапређење формалног образовања медицинских сестара/техничара у наредним пројектним фазама.

ПАРТНЕРИ у пројекту од кључног значаја су Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, ентитеска и кантонална министарства здравља, министарства образовања и друга релевантна министарства, коморе и удружења медицинских сестара и техничара, удружења пацијената и друге организације цивилног друштва, факултети здравствених студија, институти и заводи за јавно здравство, фондови здравственог осигурања, домови здравља, болнице, центри за социјални рад, едукативни центри, агенције за акредитацију у здравству, центри за равноправност и једнакост полова, итд.

ПРИМАРНИ корисници пројекта су медицински радници са нивоа примарне и секундарне заштите, представници сектора социјалне заштите, образовања и цивилног друштва, те доносиоци одлука, кроз континуиран професионални развој и заговарачке кампање.

КРАЈЊИ корисници пројекта су директни корисници здравствених услуга (у регијама и кантонима гдје се имплементира пројекат), као и становништво које је индиректно обухваћено кроз активности превенције и промоције здравља. Посебна пажња се посвећује сиромашним и маргинализованим групама кроз активности сестре у заједници. Кроз дисеминацију добрих пракси, пројекат ће додатно утицати и на остале актере у друштву.

 

Latinica     Ћирилица     English