pretraži Fondacija fami
         
  KATEGORIJE PRATITE NAS LINKOVI  
Početna ProSes projekat Fejsbuk  UNICEF  
Kontakt Arhiva novosti   WHO  
Galerija Mapa sajta      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.

FONDACIJA FAMI je fondacija, registrovana u Ministarstvu pravde BiH, koja je 01. oktobra 2007. preuzela punu odgovornost za implementaciju FaMI projekta i trenutno je dio konzorcijuma koji implementira projekat „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ (ProSes).

OPŠTI CILJ fondacije je unapređenje kvaliteta i kvantiteta zdravstvene i socijalne zaštite stanovništva Bosne i Hercegovine, uključujući podršku svim dijelovima sistema zdravstvene i socijalne zaštite, kao i njihovo povezivanje radi ostvarenja bolje pristupačnosti, sveobuhvatnosti i kontinuiteta zdravstvene i socijalne zaštite.

ŠVAJCARSKA VLADA od 1998. godine je pružala finansijsku i tehničku podršku zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini u oba entiteta putem implementacije porodične medicine kroz Projekat implementacije porodične medicine u BiH (Family Medicine Implementation - FaMI Projekat).

FAMI PROJEKAT je iz faze pružanja podrške reformi primarne zdravstvene zaštite obezbjeđenjem dodatne edukacije zdravstvenih radnika tokom 2001. godine prešao u fazu implementacije porodične medicine što, pored nastavka edukacije, podrazumijeva obezbjeđivanje povoljnih uslova za praktičnu primjenu novostečenih znanja i vještina u ambulantama porodične medicine. Pored ostalog, od 1999. godine do danas, formirana su četiri centra za dodatnu i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika, 811 ljekara i medicinskih sestara je uspješno završilo dodatnu edukaciju iz porodične medicine, 161 ambulanta porodične medicine je rekonstruisana i/ili opremeljena medicinskom opremom i namještajem, a 20% teritorije Bosne i Hercegovine je pokriveno ovim aktivnostima. FaMI projekt je realizovan uz stručnu pomoć Ženevske univerziteske bolnice, a implementiran kroz dvije projektne kancelarije u Sarajevu i Doboju.

Nakon podrške i finansiranje FaMI Projekta kroz Fondaciju fami u periodu od 2008. godine do kraja 2010. godine, Švajcarska vlada je odlučila da nastavi podršku kroz projekat „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ (ProSes) - faza I u periodu od oktobra 2012. godine do kraja septembra 2016. godine.

PROSES PROJEKAT ima za cilj doprinijeti unapređenju zdravstvenih ishoda u BiH kroz poboljšanje kvaliteta i efikasnosti usluga medicinskih sestara/tehničara, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite, te povećanje pristupa uslugama medicinskih sestara/tehničara za ugrožene grupe stanovništva. Projekat je razvio i sprovodi konzorcij sačinjen od bosanskohercegovačkih i međunarodnih partnera – Fondacija fami (BiH), Odjeljenje za međunarodnu i humanitarnu medicinu (DIHM)  Univerzitetske bolnice u Ženevi, te Institut sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu (INS).

OPŠTI CILJ projekta je da u naredne četri godine doprinese obezbjedjivanju zdravstvene zaštite koja je dostupna, efikasna i jednaka za stanovnike Bosne i Hercegovine u oblastima koje pokriva projekat. U cilju postizanja specifične svrhe projekta - poboljšanja kvaliteta i efikasnosti usluga medicinskih sestara/tehničara – ProSes objedinjuje intervencije u slijedeći tri oblasti (projektne komponente):     1) regulativa i priznavanje sestrinske profesije;
2) razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup ugroženim grupama stanovništva; 3) formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara/tehničara. Prva faza projekte intervencije (2012-2016) najprije je usmjerena na prve dvije komponente, ali istovremeno gradi osnove za unapređenje formalnog obrazovanja medicinskih sestara/tehničara u narednim projektnim fazama.

PARTNERI u projektu od ključnog značaja su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, entiteska i kantonalna ministarstva zdravlja,  ministarstva obrazovanja i druga relevantna ministarstva, komore i udruženja medicinskih sestara i tehničara, udruženja pacijenata i druge organizacije civilnog društva, fakulteti zdravstvenih studija, instituti i zavodi za javno zdravstvo, fondovi zdravstvenog osiguranja, domovi zdravlja, bolnice, centri za socijalni rad, edukativni centri, agencije za akreditaciju u zdravstvu, centri za ravnopravnost i jednakost polova, itd.

PRIMARNI korisnici projekta su medicinski radnici sa nivoa primarne i sekundarne zaštite, predstavnici sektora socijalne zaštite, obrazovanja i civilnog društva, te donosioci odluka, kroz kontinuiran profesionalni razvoj i zagovaračke kampanje.

KRAJNJI korisnici projekta su direktni korisnici zdravstvenih usluga (u regijama i kantonima gdje se implementira projekat), kao i stanovništvo koje je indirektno obuhvaćeno kroz aktivnosti prevencije i promocije zdravlja. Posebna pažnja se posvećuje siromašnim i marginalizovanim grupama kroz aktivnosti sestre u zajednici. Kroz diseminaciju dobrih praksi, projekat će dodatno uticati i na ostale aktere u društvu.

 

Latinica     Ћирилица     English