26. decembar 2011.
 

Nastavni plan i program 
Stručna pomoć na radnom mjestu

Praktičan interaktivan edukativni program o stručnoj pomoći na radnom mjestu za pružaoce usluga prevencije HIV-a i AIDS-a, zaštitite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i promocije  zdravih životnih stilova kod  mladih uz korištenje prijateljskog pristupa i jačanje multidisciplinarne saradnje
ovdje možete preuzeti kompletan dokument!

     
    23. novembar 2011.
 

U okviru projekta “Multisektoralni pristup prevenciji HIV-a i promociji  zdravih životnih stilova među mladima u BiH“ koji sprovodi Fondacija Fami, u Sarajevu i Doboju su 17. i 18. novembra održane radionice pod nazivom ''Pružanje stručne pomoći na radnom mjestu”. Na radionicama je učestvovalo po osam zdravstvenih radnika, kako u Doboju, tako i u Sarajevu
ovdje možete preuzeti kompletnu informaciju!

     
    30. oktobar 2011.
  Juče je u Sarajevu završena dvodnevna radionica namijenjena zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima u okviru projekta “Multisektoralni pristup prevenciji HIV-a i promociji  zdravih životnih stilova među mladima u BiH“ koji sprovodi Fondacija fami, nevladina organizacija  proistekla iz Projekta implementacije porodične medicine u Bosni i Hercegovini.
ovdje možete preuzeti kompletnu informaciju!
     
    15. oktobar 2011.
 

Nastavni plan i program 
Edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika

Praktičan interaktivan edukativni program o
prevenciji HIV-a i AIDS-a, zaštititi seksualnog i reproduktivnog zdravlja i promociji zdravih životnih stilova kod  mladih uz korištenje prijateljskog pristupa i jačanje multidisciplinarne saradnje
ovdje možete preuzeti kompletan dokument!

     
    01. oktobar 2011.

 

Procjena edukativnih potreba zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u projektu
"Multisektoralni pristup prevenciji HIV-a i promociji zdravih životnih stilova
među mladima u BiH"
ovdje možete preuzeti kompletan dokument!