Edukacija medicinskih sestara i ljekara o njezi pacijenata na kraju njihovog života / palijativnoj njezi je organizovana od 17-22. juna 2018.g. u Edukativnom centru Doma zdravlja Doboj. Predavači su bili medicinska sestra specijalizovana u palijativnom zbrinjavanju Caroline Matis i koordinatorica projekta ispred HUG-a, Sigiriya Aebischer Perone. Neke od sesija su vođene putem video linka od strane profesorice palijativne medicine iz Ženeve, Sophie Pautex. Cilj edukacije je bio da se sa znanjem i vještinama podrži projekat koji je trenutno u fazi implementacije u Doboju i početna faza projekta u Orašju. Ciljevi obuke su bazirani na Evropskom nastavnom planu za palijativnu njegu i na izraženim potreba medicinskog osoblja Doma zdravlja Doboj.

Edukacija je dobro osmišljena, opravdana i može se ponoviti i na drugim mjestima. Uložen je značajan napor u kreiranju interaktivnog materijala za edukaciju,  sa ključnim porukama i praktičnim primjerima. Ova edukacija je bila prilično inovativna za BiH jer smo koristili obuku licem u lice i učenje na daljinu. Redovni kontakti između medicinskog osoblja u BiH i stručnjaka za palijativnu njegu u Ženevi će omogućiti implementaciju novostečenih vještina u palijativnoj  njezi.