Projects

Projekat njege palijativnih pacijenata

Poziv za prijavu

Poziv za dostavljanje prijava za izbor
članova Savjetodavnog odbora
medicinskih sestara.


.
.

Radionice o rodu i zdravlju

U saradnji sa entitetskim gender centrima, u februaru i martu 2019. godine smo organizovali dvije radionice na temu roda i zdravlja. 

Poziv za prijavu

U okviru globalne kampanje Nursing Now, pozivaju se studenti zdravstvene njege, odnosno medicinske sestre i tehničari sa radnim iskustvom do 5 godina, da apliciraju za besplatnu obuku koja će biti organizovana u Ženevi.