PRIRUČNIK: Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti - I. dio

Prvi priručnik sa standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre i tehničare na nivou primarne zdravstvene zaštite izradila je u okviru ProSes-a radna grupa koje je imenovao federalni ministar zdravstva. Priručnik sadrži 46 standardnih operativnih procedura (SOP), 12 algoritama i 6 priloga koji su razvijeni korištenjem različite stručne literature, znanja, iskustva i dobre prakse. 

Ujednačene i jasno definirane operativne procedure su jedan od osnovnih alata za standardizaciju prakse i osiguranje kvalitetne i sigurne zdravstvene njege. Zahvaljujući priručniku, svim medicinskim sestrama i tehničarima u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u FBiH sada su na jednom mjestu dostupne informacije o procedurama relevantnim za njihov rad.


Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na bosanskom jeziku

Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na hrvatskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na bosanskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na hrvatskom jeziku

PRIRUČNIK: Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti - II. dio

Drugi priručnik sa standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre i tehničare na nivou primarne zdravstvene zaštite za oblast polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici izradila je u okviru ProSes-a radna grupa koju je imenovao federalni ministar zdravstva. Priručnik sadrži 37 standardnih operativnih procedura (SOP) i 10 algoritama koji su razvijeni korištenjem različite stručne literature, znanja, iskustva i dobre prakse. 

Ujednačene i jasno definirane operativne procedure su jedan od osnovnih alata za standardizaciju prakse i osiguranje kvalitetne i sigurne zdravstvene njege. Zahvaljujući priručniku, svim medicinskim sestrama i tehničarima u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u FBiH sada su na jednom mjestu dostupne informacije o procedurama relevantnim za njihov rad.


Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na bosanskom jeziku

Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na hrvatskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na bosanskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na hrvatskom jeziku

PUBLIKACIJA: Izvještaj o najboljoj praksi u oblasti
standarda, vodiča i protokola za zdravstvenu njegu u Bosni i Hercegovini

U sklopu aktivnosti podrške projekta standardizaciji zdravstvene njege, 2014. godine provedena je studija kojom su obuhvaćene četitiri bh. zdravstvene ustanove odabrane pod pretpostavkom da predstavljaju tzv. „pozitivna odstupanja od prosjeka“, odnosno da su iste razvile efikasne strategije za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene njege. Cilj je bilo utvrditi na koji način se u navedenim ustanovama pristupilo procesu izrade, adaptacije, primjene, praćenja i evaluacije standardnih operativnih procedura zdravstvene njege. Procesi sertifikacije i akreditacije su se pokazali kao ključni. Oni su omogućili neophodne promjene u kulturi ustanova i omogućili medicinskim sestrama i tehničarima da preuzmu naprednije uloge u osiguranju i poboljšanju kvaliteta zdravstvene njege. Na makro, mezo i mikro nivou zdravstvenog sistema BiH, ključni akteri su odgovorni za unapređenje sigurnosti i kvaliteta zdravstvene njege, i to ne samo standardizacijom sestrinskih procedura, već i „širenjem informacija“. 

Izvještaj je za projekat pripremio dr Dietmar Ausserhofer sa Instituta sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu. Za koordinaciju i sveukupno usmjerenje zaslužni su dr Ahmed Novo iz Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) i dr Severin Rakić iz Centra za zdravstveni menadžment Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (CZM IZJZ).

Uslijedila je podrška projekta izradi, primjeni i evaluaciji sestrinskih standardnih operativnih procedura u saradnji sa AKAZ-om i CZM-om u dvadeset i šest bh. zdravstvenih ustanova u toku 2014. i 2015. godine.

Namjera je projekta nastaviti saradnju sa svim institucijama sistema uključenim u aktivnosti edukacije, izrade, implementacije i evaluacije sestrinskih standardnih operativnih procesura u godinama koje slijede. Uzimajući u obzir postojeću situaciju u bh. zdravstvenim ustanovama, naročito ograničena novčana sredstva koja imaju na raspolaganju, ProSes može pomoći ključnim akterima da izgrade sistematičan i održiv pristup kontinuiranom unapređenju kvaliteta zdravstvene njege koja se pruža pacijentima.


Publikacija je dostupna kao  e-knjiga

Publikacija je dostupna kao PDF dokument