Amajla Ćamo, Goražde

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Foči
Medicinska sestra u Kantonalnoj bolnici Goražde

Oduvijek sam željela biti medicinska sestra, a ljubav prema tom zanimanju sam nasljedila od svoje majke koja je bila babica. Volim slušati ljude, pomagati im i tješiti ih. I pored stresa i drugih teškoća koje nosi ovaj posao, opet bih odabrala isto.

No, uspješnost medicinske sestre ne zavisi samo o njenoj humanosti, nego i o cjeloživotnom učenju, edukovanju i usavršavanju. Moderno sestrinstvo podrazumijeva edukaciju kao prioritet u profesionalnom životu medicinske sestre, dok medicinske sestre ne treba da ostanu na srednjoškolskom nivou obrazovanja. Ulaganje u njihovo obrazovanje, pri čemu će većina predavača biti medicinske sestre, je jedan od načina da se ova profesija poboljša i osnaži.

Nakon završetka drugog ciklusa studija, planiram upisati doktorske studije.

Dodatne informacije:
Diplomski rad - Zdravstvena njega oboljelih od karcinoma grlica materice