Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, od 31.8 – 3.9.2023.
godine održana je četverodnevna edukacija na temu „Razvoj menadžerskih vještina
u sestrinstvu“, u mjestu Borje kod Teslića.

Radne grupe za validaciju knjige kompentencija

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini je u dosadašnjem toku implementacije u saradnji sa partnerima realizovao niz aktivnosti koje su direktno povezane sa izradom knjige stručnih kompetencija za oblast zdravstvene njege.

Razgovori sa medicinskim sestrama i tehničarima

Biti medicinska sestra – tehničar nije posao već način življenja, jer svakom pacijentu treba heroj.