Tranzicioni plan za prilagođavanje kvalifikacija zaposlenih zahtjevima radnih mjesta u oblasti zdravstva

Na sjednici održanoj 10. februara 2022.
Vlada Republike Srpske upoznala se i usvojila je informaciju o izradi tranzicionog plana za
prilagođavanje kvlaifikacija zaposlenih zahtjevima radnih mjesta u oblasti zdravstva.

Uspostavljanje informacionog sistema za praćenje sestrinske radne snage

Na sjednici održanoj
10. februara 2022. Vlada Republike Srpske upoznala se i usvojila je informaciju
o izradi informacionog sistema za praćenje sestrinske radne snage.

Obuka medicinskih sestara-tehničara za rad u zajednici u Bihaću i Trebinju

ProSes kontinurano nastavlja sa dodatnom edukacijom iz oblasti polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici. Nakon što su prethodno obuhvaćeni Zenica, Vitez, Derventa,
Prnjavor, Tešanj, Gračanica, Doboj i Teslić, u toku je obuka 29 medicinskih sestara-tehničara iz domova zdravlja Bihać i Trebinje.