Bosna i Hercegovina se suočava sa mnogobrojnim globalnim izazovima: sve starijim stanovništvom, porastom nezaraznih bolesti, značajnim porastom problema mentalnog zdravlja, ozbiljnim zagađenjem, povećanom nejednakošću i drugima. Ovi trendovi, zajedno sa drugima kao što su prelazak njege iz bolnica u zajednice i domove pacijenata, veći naglasak na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, te veća uključenost pacijenata u poboljšanje zdravstvenih ishoda, doveli su do potrebe za kvalifikovanijom radnom snagom u zdravstvu, a posebno za medicinskim sestrama/tehničarima. 

Dobro obrazovane i stručne medicinske sestre/tehničari koji čine ogromnu većinu radne snage u bh. zdravstvu (procjenjuje se 20.000) i u samom su srcu njege usmjerene na pacijenta, mogu značajno doprinijeti ostvarenju visokog kvaliteta života pojedinaca i zajednica. Oni imaju bitnu ulogu u promociji zdravih životnih stilova, sprečavanju bolesti, pružanju terapijskih usluga i dugoročne njege onima kojima je to potrebno. Zdravstvene vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH) su to prepoznale i posvetile se jačanju sestrinstva da bi unaprijedile efektivnost zdravstvenog sistema, i u konačnici, zdravstvene ishode stanovništva.

Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) je osmišljen da bi pomogao ministarstvima zdravlja i obrazovanja kao ključnim akterima, te drugim relevantnim vlastima i ustanovama, da postignu ovaj cilj. „Vizija sestrinstva u BiH u 2020.godini“ je izrađena da mapira put za sestrinsku profesiju koji će joj omogućiti da odgovori na izazove današnjice i dostigne snagu i status koji treba i zaslužuje.

Opšti cilj projekta je da doprinese unapređenju zdravstvenih ishoda u BiH poboljšanjem kvaliteta usluga medicinskih sestara/tehničara i povećanjem njihove dostupnosti, posebno za ranjive i socijalno isključene grupe.

Projekat finansira i podržava Vlada Švajcarske. Mandat za implementaciju je povjeren Konzorciju kojeg čine Fondacija Fami i Ženevska univerzitetska bolnica (HUG) nakon učešća na međunarodnom tenderu.

Projekat djeluje u cijeloj BiH i predviđa dugoročnu intervenciju. Nakon prve faze koja je trajala od 1. oktobra 2012. do 30. novembra 2017., uslijedila je druga, četvorogodišnja faza koja će trajati do 30. novembra 2021. godine.

Sam projekat ima ulogu fasilitatora i implementatora koji osigurava učešće širokog spektra ključnih aktera od samog osmišljavanja djelovanja do pripreme i realizacije aktivnosti. Kad god je to moguće, projekat se oslanja i koristi domaće znanje, ekspertizu i iskustvo.

Na strateškom nivou projektom upravlja Upravni odbor sačinjen od predstavnika glavnih aktera (donatora, Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva civilnih poslova BiH, Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta BiH i Odjeljenja za zdravstvo i druge usluge Brčko distrikta BiH).