Profesionalno okruženje medicinskih sestara i tehničara

Profesionalno okruženje medicinskih sestara/tehničara u Bosni i Hercegovini će se unaprijediti kroz uspostavljanje regulatornih mehanizama, koji, između ostalog, uključuju formiranje živog registra o sestrinskoj radnoj snazi, razvoj standrardnih operativnih procedura i obavezne sestrinske dokumentacije za sve nivoe zdravstvene zaštite, proširenje postojeće liste sestrinskih usluga, te podršku razvoju sestrinskih udruženja.

Radne grupe za validaciju knjige kompentencija

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini je u dosadašnjem toku implementacije u saradnji sa partnerima realizovao niz aktivnosti koje su direktno povezane sa izradom knjige stručnih kompetencija za oblast zdravstvene njege.

Edukacija medicinskih sestara i tehničara 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uz podršku predstavnika Projekta je
organizovalo edukaciju za medicinske sestre-tehničare iz bolnica u Nevesinju i Trebinju, kao i Domova zdravlja Trebinje, Nevesinje i Gacko.

Edukacija medicinskih sestara-tehničara o komunikaciji

Komunikacija predstavlja jednu od osnovnih
vještina u zdravstvu, koja je danas prerasla ne samo u potrebu nego i u obavezu svakog zdravstvenog radnika.