Pristup sestrinstvu u zajednici/polivalentnoj patronaži

Pružanje standardizovanih usluga koje prepoznaje zdravstveni sistem, u kombinaciji sa poboljšanim pristupom ovim uslugama za cjelokupno stanovništvo, posebno za ranjive i socijalno isključene grupe, će pomoći sveobuhvatnijem odgovoru na njihove zdravstvene potrebe. Poboljšan pristup uslugama sestrinstva u zajednici/patronaže će se obezbijediti kroz primjenu modela pružanja ovih usluga testiranih tokom prve faze projekta. Prilagođeni i zvanično usvojeni modeli će definisati obim usluga sestrinstva u zajednici/patronaže i načine njihovog pružanja, što će doprinijeti njihovom prepoznavanju od zdravstvenog sistema i obezbijediti saradnju sa drugim službama i organizacijama unutar i van zdravstvenog sektora.

Potpisan Sporazum o saradnji

06.02.2024. godine počeo je teoretski dio dodatne edukacije iz zdravstvene njege u zajednici za 26 polaznika iz Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona.

Potpisan Sporazum o saradnji

U okviru Projekta jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, u Zenici je 15.1.2024. godine potpisan Sporazum o saradnji Fondacije Fami i Ministarstva
zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

Završen teoretski dio dodatne edukacije

U saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Domom zdravlja Zenica, u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH, završen je teoretski dio dodatne edukacije iz zdravstvene njege u zajednici.