PRIRUČNICI I SMJERNICE ZA PREUZIMANJE U ePUB FORMATU

Aplikacija za čitanje ePUB formata za mobilne telefone.

Skenirajte QRCod ili kliknite na link za preuzimanje aplikacije.

Priručnici standardnih operativnih procedura/postupaka u ePUB formatu.

Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti  I. dio - verzija na bosanskom jeziku.

Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti  I. dio - verzija na hrvatskom jeziku.

Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti II. dio  - verzija na bosanskom jeziku.

Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti II. dio  - verzija na hrvatskom jeziku.

Priručnik standardnih operativnih postupaka u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite - verzija na srpskom jeziku.

Standardne operativne procedure zdravstvene njege za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite - verzija na bosanskom jeziku.

Standardne operativne procedure zdravstvene njege za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite - verzija na hrvatskom jeziku.

Standardne operativne procedure u oblasti zdravstvene njege na primarnom nivou zdravstvene zaštite - verzija na srpskom jeziku.

Smjernice u ePUB formatu.

Smjernice za unapređenje sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže na nivou općina u Federaciji Bosne i Hercegovine - verzija na bosanskom jeziku.

Smjernice za unapređenje sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže na nivou općina u Federaciji Bosne i Hercegovine - verzija na hrvatskom jeziku.

Smjernice za unapređenje sestrinstva u zajednici na nivou jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj - verzija na srpskom jeziku.