FONDACIJA FAMI
je fondacija, registrovana u Ministarstvu pravde BiH, koja je 01. oktobra 2007. preuzela punu odgovornost za implementaciju FaMI projekta i trenutno je dio konzorcijuma koji implementira projekat „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ (ProSes).

OPŠTI CILJ fondacije
je unapređenje kvaliteta i kvantiteta zdravstvene i socijalne zaštite stanovništva Bosne i Hercegovine, uključujući podršku svim dijelovima sistema zdravstvene i socijalne zaštite, kao i njihovo povezivanje radi ostvarenja bolje pristupačnosti, sveobuhvatnosti i kontinuiteta zdravstvene i socijalne zaštite. 

Team one

Dejan Sredić

DIREKTOR
Team one

Eldin Fišeković

MENADŽER KOMPONENTE 1
Team one

Ermina Kalabić

MENADŽERICA KOMPONENTE 2
Team one

Ena Bučan

MENADŽERICA KOMPONENTE 3

Team one

Asim Rizvanović

MENADŽER ZA FINANSIJE I
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
Team one

Zana Duraković

ADMINISTRATIVNA ASISTENTICA
Team one

Ana Sredić

SLUŽBENICA ZA KOMUNIKACIJU I RODNA PITANJA
Team one

Emira Dropić

SLUŽBENICA ZA SESTRINSTVO U ZAJEDNICI/PATRONAŽU

Team one

Srđan Đokić

SLUŽBENIK ZA NABAVKU I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Team one

Senad Mavrić

SARADNIK ZA LOGISTIKU
Team one

Snežana Milošević

ASISTENTKINJA NA TERENU
Team one

Adnan Ljumić

ASISTENT NA TERENU