INFORMATIVNI LECI

EKOLOŠKA POLITIKA

Fondacija fami je posvećena da u svakodnevnom poslovanju i provedbi projekata poduzima mjere
za očuvanje okoline i ublažavanje klimatskih promjena. U prilogu se možete upoznati sa našom ekološkom politikom.

KLIMATSKE PROMJENE I SESTRINSKA PROFESIJA

Klimatske promjene mnogi vide kao trenutno najveću prijetnju ljudskom zdravlju, a njihove negativne posljedice već su vidljive i u Bosni i Hercegovini.

NASILJE NAD MEDICINSKIM SESTRAMA-TEHNIČARIMA

Nasilje nad medicinskim sestrama-tehničarima je učestali problem širom svijeta već duže vrijeme. Svaki drugi zdravstveni radnik je bio izložen nasilju bar jednom tokom svog radnog vijeka.

POVELJE

PRILAGOĐAVANJE I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA

Potpisnici ove povelje priznaju obaveze navedene u međunarodnim sporazumima čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina, kao i u drugim relevantnim međunarodnim dokumentima, te potvrđuju svoju spremnost da podrže pristup projekta ovoj temi.

RODNA RAVNOPRAVNOST I SOCIJALNA INKLUZIJA

Potpisnici ove povelje priznaju obaveze navedene u međunarodnim sporazumima čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina.

RODNA RAVNOPRAVNOST

Potpisnici ove povelje se obavezuju da će zajedno raditi na dostizanju ravnopravnosti polova i da će se tome posvetiti unutar zadataka koji su im povjereni u okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini.