Razvoj menadžerskih i liderskih sposobnosti medicinskih sestara-tehničara

Kako bi se podržalo unaprijeđenje zdravstvenog sistema i kvalitet usluga krajnjim korisnicima, od ključne je važnosti imati kompetentne i pouzdane menadžere i lidere među sestrinskom radnom snagom. Uz menadžerske sposobnosti i liderske vještine, mogu voditi svoje timove, efikasno komunicirati unutar zdravstvenog sistema i sa pacijentima i javnošću, upravljati resursima, odlučivati, uticati na zdravstvene politike i tako doprinijeti boljim rezultatima zdravstvenog sistema.

Komunikacija u zdravstvu

U organizaciji Fondacije fami i Federalnog ministarstva zdravstva,  od 9.11. do 12.11.2023. u Sarajevu je upriličena edukacija „Komunikacija u zdravstvu“ za glavne medicinske sestre i tehničare JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu

U organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fondacije Fami na Jahorini je održana još u jedna u nizu edukacija „Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu“.Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, od 31.8 – 3.9.2023.
godine održana je četverodnevna edukacija na temu „Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu“, u mjestu Borje kod Teslića.