ODOBRENI PROSES GRANTOVI ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJAMA ZA KANDIDATKINJE I KANDIDATE

Obezbjeđivanjem bespovratnih sredstava, ProSes želi podržati medicinske sestre i tehničare da iskoriste potencijalne prednosti učešća na različitim konferencijama (širenje informacija, umrežavanje, kontinuirana edukacija i razvoj vještina, napredovanje u karijeri i profesiji), i na taj način pomogne izgradnji kapaciteta medicinskih sestara i tehničara u BiH. U nastavku teksta nalazi se lista odobrenih konferencijskih grantova za kandidatkinje i kandidate po godinama.

2024. godina


• Spomenka Hotilovac, diplomirani medicinar zdravstvene njege, UKC RS Banja Luka, učešće na međunarodnom kongresu "Ispružimo ruke-da pobedi život" Udruženja zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije "Eskulap", 18.04.-21.04.2024. godine, Zlatibor, Srbija, Poster prezentacija - Sestrinska profesija;
• Ademir Spahić, doc.dr.sci, diplomirani medicinski tehničar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 13. međunarodnom kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica", Izazovi i modeli zapošljavanja medicinskih sestara-tehničara, 21.03.-24.03.2024. godine, Opatija, Hrvatska, Rad - Uloga visoko kvalificiranih sestara u zdravstvenom sistemu;
• Zineta Mulaosmanović, mr. sc. oec, diplomirana medicinska sestra, učešće na 13. međunarodnom kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica", Izazovi i modeli zapošljavanja medicinskih sestara-tehničara, 21.03.-24.03.2024. godine, Opatija, Hrvatska, Rad - Mjesto i uloga medicinskih sestara u kreiranju i donosenju zdravstvenih politika;
• Adnan Balić, diplomirani medicinski tehničar, učešće na 13. međunarodnom kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica", Izazovi i modeli zapošljavanja medicinskih sestara-tehničara, 21.03.-24.03.2024. godine, Opatija, Hrvatska, Rad - Planiranje potreba medicinskih sestara-tehnicara na osnovu zdravstvenih potreba stanovnistva;
• Mirsada Halać-Sačić, medicinska sestra, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 13. međunarodnom kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica", Izazovi i modeli zapošljavanja medicinskih sestara-tehničara, 21.03.-24.03.2024. godine, Opatija, Hrvatska, Rad - Diplomirana medicinska sestra i zdravstveno odgojni rad u osnovnim i srednjim skolama;
• Šejla Neradin, medicinska sestra, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 13. međunarodnom kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica", Izazovi i modeli zapošljavanja medicinskih sestara-tehničara, 21.03.-24.03.2024. godine, Opatija, Hrvatska, Rad - Značaj i uloga medicinske sestre u savjetovalistu obiteljske medicine;

2023. godina


• Jasmina Sejdinović, diplomirana medicinska sestra, JZU Dom zdravlja Tuzla, učešće na 8. kongresu medicinskih sestara sa međunarodnim učešćem, 26.10.-29.10.2023. godine, Zenica, Bosna i Hercegovina, Rad - Komunikacija u zdravstvu i 21. vijek;
• Tanja Bokić, diplomirani medicinar zdravstvene njege, JZU Bolnica Trebinje, učešće na prvom naučno stručnom kongresu sa međunarodnim učešćem "Zdravlje za sve-pogled u budućnost", 13.10.-15.10.2023. godine, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, Rad - Rijetke bolesti kod djece-Mukopolisaharidoza;
• Sanja Gidumović, diplomirana medicinska sestra, JZU Dom zdravlja Banja Luka, učešće na prvom naučno stručnom kongresu sa međunarodnim učešćem "Zdravlje za sve-pogled u budućnost", 13.10.-15.10.2023. godine, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, Rad - Kvalitet života porodilja sa postpartalnom depresijom;
• Jasna Borojević, diplomirani medicinar, JZU Dom zdravlja Kostajnica, učešće na prvom naučno stručnom kongresu sa međunarodnim učešćem "Zdravlje za sve-pogled u budućnost", 13.10.-15.10.2023. godine, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, Rad - Liderstvo u sestrinstvu;
• Slavija Slavić, diplomirana medicinska sestra, JZU Dom zdravlja Kostajnica, učešće na prvom naučno stručnom kongresu sa međunarodnim učešćem "Zdravlje za sve-pogled u budućnost", 13.10.-15.10.2023. godine, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, Rad - Liderstvo u sestrinstvu;
• Ivana Parijez, medicinska sestra, JZU Bolnica Trebinje, učešće na prvom naučno stručnom kongresu sa međunarodnim učešćem "Zdravlje za sve-pogled u budućnost", 13.10.-15.10.2023. godine, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, Rad - Akutna trovanja kod djece;
• Amira Smajlović, medicinska sestra, KCU Sarajevo, učešće na 14. kongresu pedijatrijskog društva HUMS-a, 12.10.-15.10.2023. godine, Trogir, Hrvatska, Rad - Covid-19 i multisistemski upalni sindrom kod djece;
• Amela Hajdarević, doc. dr. sc., JU KB "Safet Mujić" Mostar, učešće na 15. simpozijumu sa međunarodnim učešćem "Hronične rane u palijativnoj skrbi", 12.10.-14.10.2023. godine, Trogir, Hrvatska, Rad - Strateško upravljanje ustanovama za smještaj i njegu starijih osoba;
• Dženita Novalić, medicinska sestra, studentica na Medicinskom fakultetu Zenica, učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji "Znanjem do zdravlja-SANUS 2023", 23.06.-24.06.2023. godine, Prijedor, Bosna i Hercegovina, Rad I - Riziko faktori na koje možemo uticati, Rad II - Prevencija na nivou primarne zdravstvene zaštite;
• Ademir Spahić, doc. dr sci, diplomirani medicinski tehničar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 1. međunarodni znanstveno-stručni kongres Udruge medicinskih sestara-tehničara zdravstvene njege u kući, 27.04.-30.04.2023. godine, Opatija, Hrvatska, Rad - Prevencija kardiovaskularnih oboljenja u kućnom tretiranju od strane diplomirane medicinske sestre
• Zineta Mulaosmanović, mr. sc. oec, diplomirana medicinska sestra, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - OJ Ilidža, učešće na 1. međunarodni znanstveno-stručni kongres Udruge medicinskih sestara-tehničara zdravstvene njege u kući, 27.04.-30.04.2023. godine, Opatija, Hrvatska, Rad - Komunikacija sa samcima tokom kriznih situacija
• Adnan Balić, diplomirani medicinski tehničar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 1. međunarodni znanstveno-stručni kongres Udruge medicinskih sestara-tehničara zdravstvene njege u kući, 27.04.-30.04.2023. godine, Opatija, Hrvatska, Rad - Potrebe promotivno-preventivnog djelovanja od nivoa lokalne sredine
• Mirsada Halać-Sačić, medicinska sestra, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - OJ Ilidža, učešće na 1. međunarodni znanstveno-stručni kongres Udruge medicinskih sestara-tehničara zdravstvene njege u kući, 27.04.-30.04.2023. godine, Opatija, Hrvatska, Rad - Tjelesna aktivnost u svrhu prevencije bolesti savremenog čovjeka
• Dragana Galić, magistra zdravstvene njege, Federalno ministarstvo zdravstva, učešće na 3. kongresu udruženja endoskopskih hirurga, 19.04.-21.04.2023. godine, Beograd, Srbija, Rad - Profesionalne kompetencije medicinskih sestara-tehničara u Bosni i Hercegovini
• Ivona Ljevak, docent biomedicine i zdravstva, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, učešće na 3. kongresu udruženja endoskopskih hirurga, 19.04.-21.04.2023. godine, Beograd, Srbija, Rad - Profesionalne kompetencije medicinskih sestara-tehničara u Bosni i Hercegovini
• Mirjana Janković, diplomirani medicinar zdravstvene njege, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, učešće na 3. kongresu udruženja endoskopskih hirurga, 19.04.-21.04.2023. godine, Beograd, Srbija, Rad - Razvoj standardnih operativnih procedura u BiH i njihov značaj u pružanju zdravstvene njege
• Slađana Vranješ, diplomirani medicinar zdravstvene njege, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, učešće na 3. kongresu udruženja endoskopskih hirurga, 19.04.-21.04.2023. godine, Beograd, Srbija, Rad - Razvoj standardnih operativnih procedura u BiH i njihov značaj u pružanju zdravstvene njege;
• Branka Jeličić, diplomirana medicinska sestra, JZU Dom zdravlja Bijeljina, učešće na 5. simpozijumu medicinskih sestara i tehničara "Medicinar" Brčko sa međunarodnim učešćem "Promjenimo sebe, poboljšajmo druge", 10.03.-12.03.2023. godine, Brčko, Republika Srpska, BiH, Poster prezentacija - BMI (Body Mass Index) - Indeks tjelesne težine;

2022. godina


Zineta Mulaosmanović glavna sestra Dom zdravlja Ilidžaučešće na 8. hrvatskom psihijatrijskom kongresu, 16.10.-19.10.2022. godine, Opatija, Hrvatska, Rad - Znanje, stavovi i praksa timova porodične/obiteljske medicine tokom pandemije COVID-19;
• Nermina Bukva,  medicinska sestra porodične/opšte medicine JU Dom zdravlja Sarajevo, učešće na 8. hrvatskom psihijatrijskom kongresu, 16.10.-19.10.2022. godine, Opatija, Hrvatska, Poster prezentacija - Mentalno zdravlje zdravstvenih radnika i COVID -19;
• Duška Mirnić, nadzorna sestra u Klinici za oftalmologiju UKCRS, učešće na 8. Internacionalnom kongresu udruženja Puls u BiH, 30.09.-02.10.2022. godine, Neum, Bosna i Hercegovina, Poster prezentacija - Terapija insulinskom pumpom kod djece i odraslih;
• Dijana Ivić, diplomirani medicinar zdravstvene njege, Klinika za bolesti uha, grla i nosa UKCRS, učešće na 8. Internacionalnom kongresu udruženja Puls u BiH, 30.09.-02.10.2022. godine, Neum, Bosna i Hercegovina, Poster prezentacija - Učestalost faringokutanih fistula nakon totalne laringektomije u UKC RS;
• Aida Baručija, medicinska sestra, zastupnica PDPS BiH, učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji "Znanjem do zdravlja-SANUS 2022", 03.06.-04.06.2022. godine, Prijedor, Bosna i Hercegovina, Rad - Stavovi učenika osnovnih škola o vršnjačkom nasilju;
• Dženita Novalić, medicinska sestra, učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji "Znanjem do zdravlja-SANUS 2022", 03.06.-04.06.2022. godine, Prijedor, Bosna i Hercegovina, Rad - Stres i depresivno raspoloženje
• Vedada Ćerim, medicinska sestra u zajednici/patronažna sestra, JU Dom zdravlja Zenica, učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji "Znanjem do zdravlja-SANUS 2022", 03.06.-04.06.2022. godine, Prijedor, Bosna i Hercegovina, Rad - Uvjerenje i stavovi pacijenata koji odbijaju primiti vakcinu protiv Covida-19;

2021. godina


• Željko Vuković, magistar zdravstvene njege, Univerzitetska bolnica Foča, učešće na 9. simpozijumu sa međunarodnim učesćem - Dani laboratorijske dijagnostike Republike Srbije, 28.10.-31.10.2021. godine, Tara, Srbija, Rad - Brzi dijagnosticki test za detekciju SARS COV-2 antigena u nazofaringealnom sekretu;
• Branka Jeličić, diplomirana medicinska sestra, JZU Dom zdravlja Bijeljina, učešće na XIX simpozijumu UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem, 03.06.-06.06.2021. godine, Trebinje, Republika Srpska, BiH, Poster prezentacija - Hipertenzija i ishrana;

2019. godina


• Maja Savić, medicinska sestra, UKC Republike Srpske, učešće na 1. kongresu medicinskih sestara i tehničara u FBiH, 06.12.-08.12.2019. godine, Tuzla, Bosna i Hercegovina, Poster prezentacija - Timski rad u hitnim stanjima;
• Siniša Radusinović, medicinski tehničar, UKC Republike Srpske, učešće na 1. kongresu medicinskih sestara i tehničara u FBiH, 06.12.-08.12.2019. godine, Tuzla, Bosna i Hercegovina, Poster prezentacija - Osnovni elektrokardiografski zapisi iz ugla medicinske sestre;
• Nina Radojković Lunić, diplomirani medicinar zdravstvene njege, UKC Republike Srpske, učešće na 5. simpoziju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara (HUKMS), 07.11.-10.11.2019. godine, Makarska, Hrvatska, Poster prezentacija - Povezanost endokrinoloških i kardioloških bolesti sa aspekta medicinske sestre;
• Bojana Milinković, medicinska sestra, UKC Republike Srpske, učešće na 5. simpoziju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara (HUKMS), 07.11.-10.11.2019. godine, Makarska, Hrvatska, Poster prezentacija - Uloga medicinske sestre kod pacijenata sa kardiomiopatijom;
Sandra Milošević, medicinska sestra, Dom zdravlja Bijeljina, učešće na 1. međunarodnom simpozijumu "Bol kao medicinski, biološki, psihološki, sociološki i kulturološki fenomen", 10-12.10.2019. godine, Banja Koviljača, Srbija, Rad - Pacijent u fokusu, holistički pristup u lečenju rana, Rad - Unapređenje sestrinstva u zajednici u Domu zdravlja Bijeljina;
Svjetlana Pejčinović, medicinska sestra, GAK UKC Republike Srpske, učešće na XIII kongresu Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije, 02.10.-06.10.2019. godine, Vrnjačka Banja, Srbija, Poster prezentacija - Polno prenosive bolesti
• Ranka Stanar, viša medicinska sestra, JZU Dom zdravlja Prijedor, učešće na XIII kongresu Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije, 02.10.-06.10.2019. godine, Vrnjačka Banja, Srbija, Poster prezentacija - Patronažna sestrinska njega trudnice;
Amira Zonić, diplomirana medicinska sestra, JZU UKC Tuzla, učešće na 24. skupu medicinskih sestara i tehničara intezivne skrbi, 22.06.-25.06.2019. godine, Brijuni, Hrvatska, Rad - Analiza liječenih pacijenata sa Clostridium difficile infekcijom;
Alma Hodžić, medicinska sestra, JZU UKC Tuzla, učešće na 24. skupu medicinskih sestara i tehničara intezivne skrbi, 22.06.-25.06.2019. godine, Brijuni, Hrvatska; Rad - Analiza liječenih pacijenata sa Clostridium difficile infekcijom;
• Mirsada Sačić, medicinska sestra, JU DZ KS OJ Ilidža, učešće na 7. kongresu HUMS-a "Sestrinstvo bez granica" sa međunarodnim učešćem, 13.06.-16.06.2019. godine, Opatija, Hrvatska, Rad - Sestrinstvo, jučer, danas, sutra...;
• Daliborka Novaković, diplomirani medicinar zdravstvene njege, UKC Republike Srpske, učešće na XVII simpozijumu medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem "Usus est optimus magister - iskustvo je najbolji učitelj", 06.06.-09.06.2019. godine, Jahorina, Republika Srpska, BiH, Rad - Uloga medicinske sestre u terapiji oboljelim od dijabetesa spoljnom portabilnom insulinskom pumpom;
• Duška Mirnić, diplomirani medicinar zdravstvene njege, UKC Republike Srpske, učešće na XVII simpozijumu medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem "Usus est optimus magister - iskustvo je najbolji učitelj", 06.06.-09.06.2019. godine, Jahorina, Republika Srpska, BiH, Poster prezentacija - Beneficije modela dnevne hirurgije katarakte za pacijenta i UKC RS;
• Daniela Dobrovoljski, mr zdravstvene njege, UKC Republike Srpske, učešće na XVII simpozijumu medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem "Usus est optimus magister - iskustvo je najbolji učitelj", 06.06.-09.06.2019. godine, Jahorina, Republika Srpska, BiH, Rad - Osteoporoza kod pacijenata sa karcinomom;
• Darija Knežević, mr zdravstvene njege, Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, učešće na XVII simpozijumu medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem "Usus est optimus magister - iskustvo je najbolji učitelj", 06.06.-09.06.2019. godine, Jahorina, Republika Srpska, BiH, Rad - Osteoporoza kod pacijenata sa karcinomom;
• Dana Dašić, medicinska sestra, UKC Republike Srpske, učešće na nacionalnom kongresu zdravstvenih radnika Srbije prve kategorije sa međunarodnim učešćem "Kvalitet kao obaveza", 22.06.-26.03.2019. godine, Zlatibor, Srbija, Rad - Plućni edem;

2018. godina


Darija Jović, viša medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na IV Kongres Srpskog udruženja za lečenje rana sa međunarodnim učešćem, 14-15.12.2018. godine, Beograd, Srbija, Rad - Pacijent u fokusu, holistički pristup u lečenju rana;
Suvada Baraković, medicinska sestra, JZU UKC Tuzla, učešće na Nacionalnom simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa medjunarodnim učešćem, 28.11-02.12.2018. godine, Tara, Srbija, 
Rad - Zdravstvena edukacija onkološkog pacijenta
• Nada Isić, diplomirana medicinska sestra, JZU UKC Tuzla, učešće na Nacionalnom simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa medjunarodnim učešćem, 28.11-02.12.2018. godine, Tara, Srbija, Rad - Zdravstvena edukacija onkološkog pacijenta;
Jasna Borojević, diplomirani medicinar, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Nacionalnom simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa medjunarodnim učešćem, 28.11-02.12.2018. godine, Tara, Srbija, Rad - Automatski vanjski defibrilator;
Ljeposava Marić, medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na Nacionalnom simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa medjunarodnim učešćem, 28.11-02.12.2018. godine, Tara, Srbija, Rad - Automatski vanjski defibrilator;
Spomenka Hotilovac, medicinski tehničar, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Nacionalnom kongresu zdravstvenih radnika Srbije „ Samo od nas zavisi“ sa međunarodnim učešćem, 24.10.-28.10.2018. godine, Zlatibor, Srbija, Rad - Analiza pojave faringokutnih fistula u ORL klinici;
Nataša Gašpar, diplomirani medicinar zdravstvene njege, UKC RS Banja Luka, učešće na Nacionalnom kongresu zdravstvenih radnika Srbije „ Samo od nas zavisi“ sa međunarodnim učešćem, 24.10.-28.10.2018. godine, Zlatibor, Srbija, Rad - Kako lakše podnjeti radio-terapiju;
 • Željko Vuković, magistar zdravstvene njege, Univerzitetska bolnica Foča, učešće na Nacionalnom kongresu zdravstvenih radnika Srbije „ Samo od nas zavisi“ sa međunarodnim učešćem, 24.10.-28.10.2018. godine, Zlatibor, Srbija, Rad - Uloga medicinske sestre/tehničara u prevenciji i njezi dijabetičnog stopala;
Aleksandar Kljajić, diplomirani sanitarni inžinjer, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Nacionalnom kongresu zdravstvenih radnika Srbije „ Samo od nas zavisi“ sa međunarodnim učešćem, 24.10.-28.10.2018. godine, Zlatibor, Srbija, Rad - Suzbijanje scabiesa u okolini grada Banja Luka;
Zineta Mulaosmanović, diplomirana medicinska sestra, JU DZ KS OJ Ilidža, učešće na 12. kongresu Pedijatrijskog društva HUMSa, 11-14. oktobar 2018. godine, Šibenik, Hrvatska, Rad - Liderstvo u sestrinskoj praksi;
Adnan Balić, diplomirani medicinski tehničar, JU DZ KS OJ Hadžići, učešće na 12. kongresu Pedijatrijskog društva HUMSa, 11-14. oktobar 2018. godine, Šibenik, Hrvatska, Rad - Uloga dipl. medicinske sestre/tehničara u palijativnom tretmanu djece i porodice u na primarnom nivou;
Vernesa Vladavić, diplomirana medicinska sestra, JU DZ KS OJ Hadžići, učešće na 12. kongresu Pedijatrijskog društva HUMSa, 11-14. oktobar 2018. godine, Šibenik, Hrvatska, Rad - Osnova prevencija gojaznosti kod djece;
Nermina Bukva, medicinska sestra, JU DZ KS OJ Ilidža, učešće na 12. kongresu Pedijatrijskog društva HUMSa, 11-14. oktobar 2018. godine, Šibenik, Hrvatska, Rad - Liderstvo u sestrinskoj praksi
• Danijel Gatarić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 4. kongresu medicinskih sestara/tehničara BiH, 20 – 23. septembar 2018. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Rad - Osnovni elektrokardiografski zapisi
• Ljiljana Grmuša, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 4. kongresu medicinskih sestara/tehničara BiH, 20 – 23. septembar 2018. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Rad - Osnove elektrokardiograma i značaj tehničke ispravnosti i održavanja
• Jasminka Granolić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 4. kongresu medicinskih sestara/tehničara BiH, 20 – 23. septembar 2018. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Rad - Timski rad u hitnim stanjima
• Biljana Ćurguz, diplomirani medicinar zdravstvene njege, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 4. kongresu medicinskih sestara/tehničara BiH, 20 – 23. septembar 2018. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Rad - Infarkt miokarda i promjene na ekstremitetima
• Mirjana Blagojević, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 4. kongresu medicinskih sestara/tehničara BiH, 20 – 23. septembar 2018. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Rad - Uticaj konzumiranja alkohola na kardiovaskularni sistem

2017. godina


Aleksandar Kljajić, diplomirani sanitarni inžinjer, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska, Rad - Stanje i potrebe zdravstva za dezinfekcijom bolničkih infekcija u BiH i EU;
Biljana Ćurguz, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska, Rad - Vlažno zbrinjavanje rana u primarnoj medicini;
Jasminka Popović, diplomirani menadžer zdravstvene njege, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska, Rad - Tehnike procjene potreba za njegom kod starijih osoba;
Slavija Slavić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska;
Zoran Mikerević, medicinski tehničar, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska, Rad - Saobraćajni traumatizam – trzajna povreda vratne kičme;
Milka Mirnić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 9. dani BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini - Teslić, Bosna i Hercegovina, Rad - Dijabetes i fizička aktivnost;
 • Dragana Aleksić, medicinska sestra, Dom zdravlja Laktaši, učešće na 9. dani BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini - Teslić, Bosna i Hercegovina, Rad - Dijabetes i neplodnost;
Jasminka Granolić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 9. dani BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini - Teslić, Bosna i Hercegovina, Rad - Patronažna posjeta pacijentu oboljelom od dijabetesa;
Mirza Ahmetović, medicinski tehničar, Dom zdravlja Tuzla, učešće na II kongresu babica Republike Srbije - Beograd, Srbija, 
Rad - Patronažna posjeta pacijentu oboljelom od dijabetesa;
Jasmina Sejdinović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Tuzla, učešće na II kongresu babica Republike Srbije - Beograd, Srbija, Rad - Patronažna posjeta pacijentu oboljelom od dijabetesa;
Sanja Gidunović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Horatio Festival of Psychiatric Nursing, Malta, Rad - Strengthening associations of nurses and technicians to carry out projects aimed at strengthening the competencies of nurses and technicians at the centers in B&H;
Dejan Milovanović, medicinski tehničar, Dom zdravlja Doboj, učešće na Horatio Festival of Psychiatric Nursing, Malta, 
Rad - Strengthening associations of nurses and technicians to carry out projects aimed at strengthening the competencies of nurses and technicians at the centers in B&H;

2016. godina


Amer Ovčina, diplomirani medicinski tehničar, magistar zdravstvenih nauka i zdravstvenog menadžmenta, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, učešće na IX Simpozijumu sa međunarodnim učešćem Udruženja za rane Republike Hrvatske "Dekubitus - što ima novog" - Tuhelj, Hrvatska, Rad - Indikatori kvalitete i sigurnostiI u zdravstvenoj njezi dekubitusa;
Ernela Eminović, diplomirana medicinska sestra, magistar zdravstvene njege i terapije, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, učešće na IX Simpozijumu sa međunarodnim učešćem Udruženja za rane Republike Hrvatske "Dekubitus - što ima novog" - Tuhelj, Hrvatska, Rad - Indikatori kvalitete i sigurnostiI u zdravstvenoj njezi dekubitusa;
Nedim Hotilovac, medicinski tehničar-gipser, Klinički centar Banja Luka, učešće na Simpozijumu zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Snagom reči" - Zlatibor, Srbija;
Ranka Stanar, viša medicinska sestra, Dom zdravlja Prijedor, učešće na Simpozijumu zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Snagom reči" - Zlatibor, Srbija;
Zineta Mulaosmanović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 8. simpoziju oftalmoloških sestara - Poreč, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF dokument);
Vernesa Vladavić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 8. simpoziju oftalmoloških sestara - Poreč, Hrvatska, Rad - Hitna stanja u oftamologiji primarne zdravstvene zaštite;
Adnan Balić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 8. simpoziju oftalmoloških sestara - Poreč, Hrvatska, (Rad - PDF dokument);
Jasna Borojević, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na 7.kongresu stručnog društva za suzbijanje bola - Pula, Hrvatska, Rad - Iskustva iz procesa sertifikacije i akreditacije;
Rajka Maksimović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije "Snagom riječi" - Zlatibor, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF dokument);
Darija Jović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije "Snagom riječi" - Zlatibor, Srbija, (Sažetak - PDF dokument);
Željko Vuković, master zdravstvene njege, Univerzitetska bolnica Foča, učešće na Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije "Snagom riječi" - Zlatibor, Srbija, (Rad - PDF dokument);
Nina Radojković Lunić, diplomirana medicinska sestra, Univerzitetska bolnica Klinički centar Banja Luka, učešće na 3. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice, Hrvatska, Rad - Uloga medicinske sestre u ketoacidozi;
Brankica Udovčić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 3. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);
Biljana Ćurguz, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 3. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);
Petrijana Kajkut, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 3. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument, Poster - PDF dokument);
Ivana Brkić Borisavljević, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija;
Dragana Railić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Oštra Luka, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, (Rad - PDF dokument);
Mediha Nišić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Tuzla, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, Rad - Nivoi stresa u različitim fazama terapije karcinoma jajnika;
Fikreta Hodžić, diplomirana medicinska sestra, Komora zdravstvenih tehničara Kantona Tuzla, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, Rad - Nivoi stresa u različitim fazama terapije karcinoma jajnika;
Jasmina Sejdinović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Tuzla, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF dokument);
Mirza Ahmetović, medicinski tehničar, Dom zdravlja Tuzla, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Rad PDF dokument);

2015. godina


Zineta Mulaosmanović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na Konferenciji Međunarodnog vijeća medicinskih sestara, Regije 3 (zemlje srednje, južne i jugoistočne Europe) "Sestrinstvo bez granica" sa međunarodnim učesćem - Opatija, Hrvatska, (Rad - PDF dokument);
Vernesa Vladavić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na Konferenciji Međunarodnog vijeća medicinskih sestara, Regije 3 (zemlje srednje, južne i jugoistočne Europe) "Sestrinstvo bez granica" sa međunarodnim učesćem - Opatija, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF dokument);
Adnan Balić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na Konferenciji Međunarodnog vijeća medicinskih sestara, Regije 3 (zemlje srednje, južne i jugoistočne Europe) "Sestrinstvo bez granica" sa međunarodnim učesćem - Opatija, Hrvatska;
Jasna Borojević, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na 6. Kongresu medicinskih sestara i tehničara BIH - Mostar, Bosna i Hercegovina, Rad - Upravljanje konfliktima i komunikacija u timu;
Slavija Slavić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na 6. Kongresu medicinskih sestara i tehničara BIH - Mostar, Bosna i Hercegovina;
Aleksandar Kljajić, diplomirani sanitarni inžinjer, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 2. Kongresu hrvatskog društva za poboljšanje zdravstvene zaštite - Zagreb, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);
Saša Bijelić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Laktaši, učešće na 2. Kongresu hrvatskog društva za poboljšanje zdravstvene zaštite - Zagreb, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);
Suvada Švrakić, diplomirana medicinska sestra, Univerzitetski klinički centar Sarajevo, učešće na Simpozijumu "Integrativna bioetika i nova epoha" - Mali Lošinj, Hrvatska;
Amer Ovčina, diplomirani medicinski tehničar, Univerzitetski klinički centar Sarajevo, učešće na Simpozijumu "Integrativna bioetika i nova epoha" - Mali Lošinj, Hrvatska;

2014. godina


Alma Kurt, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Tuzla, učešće na Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene njege - Tara, Srbija;
Denis Avdić, diplomirani medicinski tehničar, Dom zdravlja Tuzla, učešće na Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene njege - Tara, Srbija;
Petrijana Kajkut, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Harmonija u različitosti, izaberi i dođi" - Zlatibor, Srbija;
Milka Mirnić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Harmonija u različitosti, izaberi i dođi" - Zlatibor, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Poster - PDF dokument);
Jasminka Granolić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Harmonija u različitosti, izaberi i dođi" - Zlatibor, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Poster - PDF dokument);
Biljana Ćurguz, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Harmonija u različitosti, izaberi i dođi" - Zlatibor, Srbija;
Stojanka Mirković, diplomirana medicinska sestra, Klinički centar Banja Luka, učešće na 7. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o sestrinstvu i zdravstvenom istraživanju "Znanje, vrijednosti, uvjerenja i dokazi u razvoju kvalitete zdravstvene zaštite, mjesto i uloga sestrinstva" - Jesenice, Slovenija, (Sažetak - PDF dokument);
Živana Vuković-Kostić, magistrica zdravstvenih nauka, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, učešće na 7. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o sestrinstvu i zdravstvenom istraživanju "Znanje, vrijednosti, uvjerenja i dokazi u razvoju kvalitete zdravstvene zaštite, mjesto i uloga sestrinstva" - Jesenice, Slovenija, (Sažetak - PDF dokument);
Blanka Sučić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Livno, učešće na 2. regionalnom kongresu "Brendiranje i znanstveno istraživanje u sestrinstvu" - Brijuni, Hrvatska, (Izvještaj - PDF dokument);
Blanka Sučić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Livno, učešće na 2. simpoziju sa međunarodnim sudjelovanjem "Inovacije u radu medicinskih sestara i tehničara" - Mostar, Bosna i Hercegovina, (Izvještaj - PDF dokument).

2013. godina


Aida Baručija, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Zenica, učešće na 1. međunarodnom kongresu kućne njege "The 1st International Home Care Congress" u organizaciji Dokuz Eylül University (DEU) - Fakultet za sestre i DEU Home Care Centra - Izmir, Turska;
Nataša Egeljić - Mihajlović, diplomirana medicinska sestra, Klinički centar Banja Luka, učešće na 1. međunarodnom kongresu kućne njege "The 1st International Home Care Congress" u organizaciji Dokuz Eylül University (DEU) - Fakultet za sestre i DEU Home Care Centra - Izmir, Turska;
Duško Bijelić, diplomirani medicinski tehničar, Bolnica "Mlječanica", Kozarska Dubica, učešće na 1. međunarodnom kongresu kućne njege "The 1st International Home Care Congress" u organizaciji Dokuz Eylül University (DEU) - Fakultet za sestre i DEU Home Care Centra - Izmir, Turska;
Igor Brkić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Prijedor - Centar za mentalno zdravlje, učešće na Evropskom kongresu psihijatrijskih sestara i tehničara - Istanbul, Turska, (Abstrakt i rad - PDF dokument);
Dejan Milanović, medicinski tehničar, Dom zdravlja Doboj - Centar za mentalno zdravlje, učešće na Evropskom kongresu psihijatrijskih sestara i tehničara - Istanbul, Turska, (Abstrakt i rad - PDF dokument);
Leonida Krminac, diplomirana medicinska sestra, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - Dr. M. Zotović Banja Luka, učešće na 10. Mediteranskom kongresu fizijatara - Budva, Crna Gora;
Zdravka Lončar, diplomirana medicinska sestra, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, učešće na 4. međunarodnoj sestrinskoj konferenciji "Kako poboljšati učinkovitost usluga u sestrinstvu i ojačati vodeću ulogu medicinskih sestara i tehničara u pružanju zdravstvene skrbi" - Zagreb, Hrvatska;
Aida Baručija, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Zenica, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Bez granica za znanje" - Zlatibor, Srbija;
Selma Sinanović, diplomirana medicinska sestra - tehničar, Univerzitetski klinički centar Tuzla, učešće na 4. međunarodnom kongresu zdravstva i bolničkog menadžmenta - Antalija, Turska.

2012. godina


Mirjana Ninković, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Doboj, učešće na I Međunarodnom kongresu za lečenje rana „Hronične rane, savremena terapija – odgovori“ - Beograd, Srbija.