Danijela Dobrovoljski, Banjaluka

Studentica III ciklusa zdravstvenih studija na Medicinskom fakultetu u Banjaluci
Glavna medicinska sestra Klinike za unutrašnje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Profesiju medicinske sestre sam odabrala jer želim pomoći bolesnim i nemoćnim ljudima da unaprijede svoje zdravlje i kvalitetnije žive. Pružajući empatiju, stručnu pomoć i znanje stečeno tokom višegodišnjeg školovanja, mislim da značajno doprinosimo ozdravljenju svakog pojedinca.

Tokom studiranja na drugom i trećem ciklusu stekla sam značajna iskustva u pisanju i prezentovanju radova i tumačenju relevantnih naučnih rezultata, te shvatila značaj naučnoistraživačkog rada. Nakon završenog trećeg ciklusa studija želim da se ostvarim i u nastavi i učestvujem u obrazovanju medicinskih sestara na višem nivou.

Sestrinstvo kod nas još uvijek nije u dovoljnoj mjeri prepoznato kao samostalna profesija. Publikovanje sestrinskih istraživanja nije na zadovoljavajućem nivou, a ima još prostora i za unapređenje akademskog obrazovanja. Kompetencije i samostalnost medicinskih sestara u radu bi se trebali podići na viši nivo, a profesionalna edukacija usmjeravati ka specifičnim, užim oblastima.

Svi oblici pomoći razvoju sestrinske profesije koje je obezbijedio ProSes/Fondacija fami su bili veoma značajni – kako omogućavanje praktične nastave u kabinetima kliničkih vještina, tako i stipendiranje nastavka školovanja na postdiplomskom nivou obrazovanja i finansiranje učešća na stručnim skupovima.

Jedan od presudnih faktora za moj nastavak studiranja bila su novčana sredstva koja sam dobila u vidu stipendije of Fondacije fami. Smatram da je veoma značajno nastaviti dosadašnji način pomoći i omogućiti novim generacijama priliku za napredovanje i visoko obrazovanje.

Dodatne informacije:
Master rad - Procjena učestalosti komplikacija primjene oralne antikoagulantne terapije kod pacijenata liječenih u Univerzitetskom kliničkom centru Banjaluka