Đenita Hasanagić - Kozić, Mostar

Studentica II ciklusa studija zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru
Glavna sestra kućnog liječenja i patronažne službe u Domu zdravlja Stari grad Mostar

Nakon već tridesetak godina radnog iskustva, planiram da prenosim znanje svojim kolegama i predajem na fakultetu. Istovremeno, želim da nastavim lično usavršavanje sve do kraja radnog vijeka.

Tokom školovanja na drugom ciklusu studija, kao najbitnije bih istakla znanja stečena iz oblasti anestezije, reanimacije i akušerstva, sa kojima se nisam susretala ranije kroz primarnu zdravstvenu zaštitu. Tokom prve godine magisterija sam se bliže upoznala i sa pravima zaposlenih i menadžerskim sposobnostima.

Smatram da bi se obrazovanje medicinskih sestara unaprijedilo uvođenjem više praktičnog rada i dužeg pripravničkog staža.

Projekat jačanja sestrinstva u BiH je potreban svim mojima kolegama i koleginicama koji imaju želju i volju za napretkom, a mnogima je potrebno dati poticaj i animirati ih da se dalje školuju. Od domaćih vlasti očekujem da više cijene naše napore i diplome, te daju više prilika na rukovodećim položajima.

Dodatne informacije:
Diplomski rad - Uloga medicinske sestre u kućnom liječenju