Dragica Marić, Sokolac 

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Foči
Medicinska sestra u  Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac

Tek deset mjeseci radim kao medicinska sestra. Volim svoj poziv i odabrala sam ga zbog njegove humanosti. Onome ko se bavi njime omogućava da učini mnogo za pacijente i društvo u cjelini. Nakon što završim master studije, želim da napredujem dalje i upišem doktorske studije, koliko uspijem da uskladim obaveze na poslu i fakultetu.

Smatram da u obrazovanju medicinskih sestara treba više pažnje posvetiti pisanju naučnoistraživačkih radova i upoznavanju sa statistikom. Pored toga, studenti na diplomskim studijama bi trebali imati više prakse, pogotovo oni koji prethodno nisu završili srednju medicinsku školu. Nadam se da će se sistematizacijom radnih mjesta uskoro i kod nas priznati završene studije zdravstvene njege.

Potrebno je svakako nastaviti ulagati u visoko obrazovanje medicinskih sestara kako bi ova profesija doživjela afirmaciju i na ovim prostorima kao što je već u inostranstvu. Od domaćih vlasti očekujem prvo da priznaju naše visoko obrazovanje, a zatim da se posvete unapređenju sestrinske profesije.

Dodatne informacije:
Diplomski rad - Kvalitet života pacijenata sa dijabetičnim stopalom – prikaz slučaja