Ivana Galić, Kupres

Studentica II ciklusa studija zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru, trenutno nezaposlena

Veliki dio djetinjstva sam zbog zdravstvenih problema nažalost provela u zdravstvenim ustanovama. Taj stresni period su mi pomogle lakše prebroditi upravo medicinske sestre. To je u meni probudilo želju da i ja jednog dana pomažem drugima – lijepom rječju uljepšam dan i olakšam teške trenutke.

Jedan od ključnih elemenata u sestrinskoj profesiji je komunikacija – profesionalnost, ljubaznost, pristojnost – i ona znatno utiče na odnos medicinske sestre i pacijenta. Stoga bih istakla upravo komunikacijske vještine kao posebno važne među brojnim vještinama koje sam stekla tokom studija i stručnih vježbi. Svakako, ostaje još dosta toga da se nauči i nakon završetka studiranja tokom rada.

Vjerujem da je svakoj osobi nakon završetka fakulteta najvažniji pronalazak posla, pa tako je i meni –  na bilo kojemu odjelu ili bilo kojoj razini zdravstvene zaštite. Kako bih bila što bolja u obavljanju sestrinskih poslova na budućem radnom mjestu, želim nastaviti unapređivati svoje znanje – putem različitih edukacija, seminara i radionica. Ukoliko se pojavi takva prilika u budućnosti, željala bih postati član stručnih grupa koje se bave problematikom i unapređenjem sestrinstva.

Iako je postignut ogroman napredak u obrazovanju medicinskog osoblja, smatram da postoje određeni problemi. Nedostatak posebnih upisnih kvota za one koji nastavljaju obrazovanje iz medicinskih i za one koji dolaze iz nemedicinskih srednjih škola dovodi do toga da mnoge osobe sa prethodno završenom srednjom zdravstvenom školom ne dobiju priliku da se upišu na zdravstveni fakultet. Nadalje, tokom cijelog procesa obrazovanja premalo je praktične a previše teorijske nastave. Svakako, uz pomoć ProSes-a moderno opremljeni kabineti kliničkih vještina su sada omogućili studentima sestrinstva bolje uvjete za učenje.

Mislim da je medicinskim sestrama-tehničarima potrebno obezbijediti redovne edukacije i usavršavanje, posebno vezano za upotrebu moderne opreme, ali i za komunikacijske vještine. Zbog cjelokupne nepovoljne situacije u BiH i inače stresnog posla, zdravstvenim radnicima potrebni su stručna pomoć i savjetovanje.

Vjerujem da Projekat jačanja sestrinstva u BiH treba da nastavi podržavati razvoj sestrinstva u BiH – kako obrazovanja, tako i prakse. Nove generacije treba da dolaze na radna mjesta spremni i puni znanja koje im je danas itekako potrebno. Stipendije su odličan motivator svim studentima da što bolje i u zadanom vremenu završe zdravstveno obrazovanje.

Smatram da vlasti u BiH predaju premalo pažnje ovako važnom zanimanju, te da treba više da se trude da građanima obezbijede bolje zdravstvene usluge a medicinskom osoblju bolje radne uvjete.

Dodatne informacije:
Završni rad - Profesionalno zadovoljstvo medicinskih sestara u ambulanti obiteljske medicine