Mirna Radman, Vitez

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru, trenutno nezaposlena

Za mene je ova profesija ne samo posao, već poziv koji mi omogućava da se brinem za bolesnike, njegujem ih i ohrabrujem u teškim trenucima. Dok su mi mnogi govorili da je teško i da se „ne isplati“, nisam odustajala. Osmijeh koji sam izmamila od bolesnika na prvim kliničkim vježbama, učvrstio je moju namjeru sa nastavim sa daljnjim školovanjem.

Mislim da je potrebno nadograđivati znanje i vještine cijeli život, a trenutno sam na drugom ciklusu studija zdravstvene njege.

Nakon što sam odradila pripravnički staž u Domu zdravlja Vitez, trenutno sam nezaposlena i u potrazi za stalnim zaposlenjem. Želja mi je da ostanem u BiH i u svom gradu služim i pomažem sugrađanima. Namjera mi je da se aktivno zalažem za svoja prava i prava svojih kolega i koleginica i učestvujem u jačanju sestrinstva u BiH, kako bismo i mi dosegli nivo razvijenosti pojedinih europskih zemalja.

Smatram da je u obrazovanje medicinskih sestara potrebno uvesti više praktične nastave, jer iz svog iskustva znam da zbog toga
nismo imali priliku dovoljno razviti određene vještine. Generalno mislim da postoji potreba za daljnjim unapređenjem i podrškom obrazovanju medicinskih sestara. Također, mnoge zdravstvene ustanove nisu adekvatno opremljene, a osoblju nedostaju edukacije.

Dodatne informacije:
Završni rad - Mortalitetno-morbiditetna slika novorođenčadi rođenih u 2017. godini u Hrvatskoj bolnici „Dr fra Mato Nikolić“ u    Novoj Biloj