Mirza Jahić, Tuzla

Student III ciklusa na  Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu
Stručni suradnik za edukaciju medicinskih sastara i tehničara u Službi za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla

Ovu profesiju sam odabrao  zbog ljubavi prema ljudima, želji da pomognem onima sa zdravstvenim problemima i osjećaja koji to donosi.

Tokom postdiplomskog studija upoznao sam se sa metodologijom i stekao vještine izrade naučno – istraživačkog rada iz oblasti sestrinstva. Nakon studija planiram se izgraditi kao predavač, a stečeno teorijsko i praktično znanje prenositi mlađim kolegama i koleginicama.

Mišljenja sam da je potrebno uvesti određene promjene u obrazovanje medicinskih sestara- tehničara. Prevashodno, veći broj časova praktične nastave koji bi omogućio sticanje manuelnih vještina.

Smatram da Projekat jačanja sestrinstva u BiH treba da nastavi kao i dosada da podržava edukaciju i obrazovanje medicinskih sestara-tehničara. Od domaćih vlasti očekujem da se na isti ili sličan način uključe i podrže obrazovanje medicinskih sestara, kao i da urade sve što je potrebno da obrazovane medicinske sestre-tehničari pronađu posao u struci u BiH.