Danijela Ovčina je diplomirana medicinska sestra, rođena 1976. u Sarajevu. Diplomirala je na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu. Trenutno je zaposlena kao stručni saradnik za standardizaciju zdravstvene njege na Odjelu za kvalitet, Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Već sa 16 godina bilježi svoje prve radne dane u ratnoj bolnici „Ćamil Marić“ u Hrasnici. Smatra da je poziv medicinske sestre jedan od najhumanijih, jer osobe čini boljim i stvara osjećaj zadovoljstva, pomaganjem drugima.

Opišite Vašu profesiju u tri riječi... PODRŠKA, POVJERENJE, POMOĆ...

Događaj iz Vaše karijere koji ćete uvijek pamtiti... Ima ih veoma puno, obzirom da je moja karijara počela rano i da sam radila na različitim radnim mjestima. Međutim, izdvojila bih prvi dan otvaranja Vakcinalnog punkta Zetra u Sarajevu. To je bio trenutak kada su pacijenti bili uplašeni smrtnim slučajevima a imunizacija je predstavljala svjetlo na kraju tunela. Sve zdravstvene ustanove (javne i privatne) Kantona Sarajevo, uključujući Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu, su dale svoje osoblje bez obzira što su svi imali manjak zbog obolijevanja. Stali smo na sredini dvorane u različitim uniformama, sa potpuno različitih radnih mjesta, od hirurgija, apoteka, ginekoloških odjela, Doma zdravlja, svih zavoda, Opće bolnice, raznih klinika...Svi su bili tu ujedinjeni za svoje pacijente. To osoblje je za par sati funkcionisalo kao da su godinama radili skupa u smjeni, bez obzira što su svi različitih nivoa zdravstvene zaštie. Tu vidim snagu zdravstvenih radnika, u ujedinjenju i međusobnoj podršci.

Šta biste promjenili u Ustanovi u kojoj ste zaposleni? Ustanova je dobra, zdravstveni sistem još uvijek stavlja kurativu prije preventive i samim tim ne možemo biti fokusirani na prevenciju i promociju prije liječenja. Promjenila bih globalno politiku prema primarnoj zdravstvenoj zaštiti i dala joj puno veći značaj.

O položaju medicinskih sestara-tehničara u Bosni i Hercegovini... Mislim da su medicinske sestre/tehničari u dobrom položaju u Bosni i Hercegovini. Imaju ingerencije ali i povjerenje zdravstvenog sistema. Možda je svugdje manjak kadra pa ne mogu neki kvaliteti doći do izražaja, ali smatram da će to biti premostivo u budućnosti.

Koliko je važan odnos medicinska sestra - pacijent i medicinska sestra - doktor? Veoma je važno da medicinska sestra ulijeva povjerenje pacijentu, samim tim gradi svoj autoritet kod pacijenta. Na taj način pacijent sluša medicinsku sestru te učestvuje u poboljšanju svoga zdravstvenog stanja. Smatram da se tako razvija odnos, kojim dobijamo educirane pacijente koji aktivno učestvuju u liječenju i preveniranju komplikacija.

Medicinska sestra je prvi doktorov saradnik. Danas ona ima svoje mjesto u zdravstvenom sistemu, ingerenecije koje su sve šire. Znanjem stiče status saradnika ljekara a neophodno je razviti partnerski odnos kako bi bili tim. Timski rad je najvažniji i za osoblje i za pacijenta.

Kako spriječiti odlazak medicinskih sestara iz BiH? Medicinske sestre u Bosni i Hercegovini su obrazovane i odlaze većinom na mjesta njegovatelja. One su uglavnom prekvalificirane i potražnja za zdravstvenim kadrom je velika. Pored toga naš obrazovni sistem dozvoljava sestri puno više nego zapadnoevropski, tako da one u te zemlje dolaze sa dragocjenim iskustvom, koje ne mogu nažalost uvijek iskoristiti. Posao medicinske sestre je zahtjevan i ona u svakom trenutku mora da snosi posljedice svojih postupaka. Zato se i vidi da je zdravstveni kadar tražen, jer nema mnogo novih koji bi to radili u zapadnom svijetu, kada ima poslova koji su lakši i bolje plaćeni. Mislim da ima i drugih profesija koje su tražene ali se tome ne pridaje dovoljno pažnje.

Problemi sa kojima se najviše suočavaju medicinske sestre-tehničari u BiH... Ljudi su generalno bolesni u BiH, imamo jako puno kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa, malignih oboljenja, endokrinoloških itd. Sve je veći priliv pacijenata, međutim zdravstvenog osoblja nema dovoljno.

Šta Vas je naviše privuklo sestrinskoj profesiji... Mogućnost da pomažem drugima, čistoća koju ima, osjećaj da sam korisna drugima, samim tim i sebi.

O edukacijama medicinskih sestara-tehničara... Značaj edukacija koje organizuju Fondacija Fami i Federalno ministarstvo zdravstva je neprocjenjiv zato što se obrađuju teme, koje možemo iskoristiti na terenu, kao što je komunikacija. Fondacija Fami je kroz Projekat jačanje sestrinstva u BiH, uvela revoluciju u funkcionisanje projekata na ovim prostorima, uspjeli su nam dati održiv projekat, dokumentaciju koja živi u zdravstvenim ustanovama, koja pomaže i sa kojom rade medicinske sestre. Za mene su edukacije divan poklon, koji me podsjeća da uvijek imam priliku da nadogradim svoje znanje.

Poruka mladim osobama koje planiraju da se bave medicinskom profesijom... Ovaj posao je prilika da se uvijek osjećamo lijepo jer donosimo drugima ono što im je najvažnije - zdravlje, samim tim lijepo raspoloženje, ali i sreću, a sreća je zarazna. Zato budite sretni!