Matijana Jurišić radi kao diplomirana medicinska sestra u Domu zdravlja Tomislavgrad i doktorant na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. Trenutno je zaposlena kao patronažna sestra u Službi za polivalentnu patronažu Doma zdravlja Tomislavgrad

Šta bi promjenila u Domu zdravlja Tomislavgrad... U ustanovi u kojoj radi provela je istraživanje s ciljem otkrivanja zadovoljstva korisnika pruženim uslugama u sistemu primarne zdravstvene zaštite. Podaci su prikupljeni uz pomoć Anketnog upitnika za mjerenje zadovoljstva pacijenata. Cilj ispitivanja zadovoljstva korisnika je povećanje kvaliteta usluga i medicinskih tretmana, humanosti, bolje informisanosti, smanjenja neravnopravnosti. Više od polovine ispitanika je uglavnom ili u potpunosti zadovoljna uslugama, ustanovom, ljekarima, sestrom te prostorijama službi. Određeni broj pacijenata je iskazao nezadovoljstvo  parkingom i prilazom Domu zdravlja i u vezi s tim primjedbama pacijanata Dom zdravlja je već osigurao finansijska sredstva, provedena je javna nabavka te će se ovaj projekat izuzeno bitan za našu ustanovu kao i za opštinu Tomislavgrad uskoro uspješno realizovati.

O položaju medicinski sestara/tehničara... Kada je u pitanju sestrinska profesija, smatra da nije dovoljno vrednovana, bez obzira o kojem se nivou i profilu obrazovanja radilo. Da bi se potencijal sestara u BiH iskoristio i unaprijedio položaj neophodno je ulagati u tu profesiju i rješavati probleme i izazove s kojima se suočavaju. Vrlo malo javnost, mediji i okolina znaju o napornom obrazovanju i odgovornom svakodnevnom poslu medicinske sestre, o stresu koji proživljavaju tokom provođenja brojnih intervencija koje često nisu ugodne, već su psihički i fizički zahtjevne, popraćene bolom, patnjom i smrću bolesnika.

O odlasku medicinskog kadra van BiH... Da bi zaustavili odlazak medicinskih sestara/tehničara iz Bosne i Hercegovine, Matijana smatra da bi trebalo uspostaviti bolju saradnju između  Ministarstva obrazovanja i zdravstva te osigurati bolje plate. "Potrebno je adekvatno vrednovati naš rad. Važno je da poslodavac razumije svog zaposlenika, otvoreno pričati s kolegama sve u cilju da ne dođe do sagorijevanja".

O problemima zdravstvenog sistema... Zdravstveni sistem je suočen sa brojnim problemima, radnici u bolnicama postaju prezasićeni poslom, iscrpljeni, nevidljivi. Plate nisu dovoljno velike, opterećeni smo administracijom. Sindikat  medicinskih sestara treba se zalagati za bolje uslove rada.  Smatram da je neophodno provoditi  učestale edukacije za medicinske sestre i jačati njihovu vrijednost i prepoznatljivost, poticati  ih da stječu stručna zvanja i kompetencije. Medicinske sestre su edukatori i menadžeri u svojim ustanovama.

O edukacijama medicinskih sestara... Ovom prilikom izražavam zahvalnost Fondaciji fami i Ženevskim univerzitetskim bolnicama koja je uz podršku Vlade Švicarske i u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva održala vrijednu edukaciju za patronažne sestre, kao i Domu zdravlja Tomislavgrad koji mi je omogućio sudjelovanje na navedenoj edukaciji. Nakon edukacije koja je bila potrebna kako na privatnom tako i na profesionalnom usavršavanju procijenili smo svoje komunikacijske vještine pozitivnijima. Bolja je saradnja s drugim ljudima tj. smanjuje se napetost a povećava se osjećaj spontanosti i empatije.  Povećava se asertivnost i postiže kompromis. Vježbali smo komunikaciju s medijima. To je bilo iznimno dobro prihvaćeno, osjetili smo koliki značaj ima komunikacija za svakodnevni rad jer pored empatije treba imati i sposobnost izražavanja. Kontinuirano trebamo jačati te sposobnosti. Iskusni predavači, profesionalan, kompetentan i pristupačan odnos s  polaznicima te mogućnost dvosmjerne komunikacije i davanje konkretnih odgovora i  praktičnih savjeta, više su nego dovoljan razlog za saradnju kakvoj se rado vraćam.

Savjet budućim medicinskim sestrama/tehničarima... Za svakog zdravstvenog djelatnika važno je da profesionalno raste i da se educira od početka školovanja do penzionisanja. Veoma volim svoj poziv i biti medicinska sestra je po meni najljepši segment sestrinstva. Humanost i altruizam su duboko  ukorjenjeni u zdravstvenu profesiju te bez humanističkih i etičkih načela ne može se izgrađivati cjelokupan, partnerski odnos između medicinske sestre i pacijenta. Svaki dan treba prihvatiti kao dar a svako jutro započeti s osmjehom. Često me moja porodicua pita odakle mi energija?! Radosno odgovorim da koliko god mi  pomažemo našim pacijentima tako i mi učimo od njih, međuljudski odnos, kontakt može biti ljekovit, bitna je socijalna podrška. Svi oko Vas su učitelji i Vi ste učitelj svima. Kroz moj posao  imam priliku upoznati i sresti jako puno dobrih ljudi. Svi su me nešto naučili. Treba čuvati i njegovati ljude koji vam pomažu. Vjerujem u ono – čini dobro i osjećat ćeš se dobro.