KORONA VIRUS COVID - 19 U BOSNI I HERCEGOVINI

Informacije o prenošenju, zaštiti i protokolima

Definicija slučaja za COVID-19 i druge definicije za potrebe nadzora

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objavio je ažuriranu verziju dokumenta “Definicija slučaja za COVID-19 i druge definicije za potrebe nadzora”.

Mjere karantina, izolacije i COVID-19 dеfiniciја slučаја

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio je  
Uputstvо zа оdrеđivаnjе mјеrе kаrаntinа i izоlаciје i dеfiniciјu slučаја COVID-19.

Prеvеnciја sаgоriјеvаnjа kоd zdrаvstvеnih rаdnikа


Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio je informaciju o prevenciji sagorjevanja kod zdravstvenih radnika.

Sprečavanje širenja infekcije u zdravstvenim ustanovama

Institut za javno zdravstvo RS je u saradnji sa UNICEF-om BiH izradio edukativne 
materijale iz oblasti prevencije kontrole infekcija u zdravstvenim ustanovama. Informacije o postupcima za sprječavanje širenja infekcije u zdravstvenim ustanovama možete pogledati u priloženom videu.

COVID-19 dеfiniciја slučаја

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio je  Covid-19 defeniciju slučaja.

COVID-19 i putovanje – preporuke za putovanja

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objavio je preporuke za putovanja.

Donacija krvi i COVID-19

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objavio je informacije o doniranju krvi nakon primanja vakcine protiv COVID-19.

Alergija i COVID-19

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objavio je preporuke i mjere prevencije vezane za alergiju i COVID-19.

Pitanja i odgovori

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objavio je pitanja i odgovori za vakcinaciju protiv COVID-19 oboljenja.

COVID-19 Vakcine

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objavio je najvažnije informacije o vakcinama protiv COVID-19.

Smjernice za liječenje pacijenata sa COVID-19 infekcijom - treće izdanje

Protokol sačinila „Ekspertska grupa za izradu terapijskih protokola i smjernica za liječenje bolničkih pacijenata sa Covid-19 infekcijom“ Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite
Republike Srpske.

Održavanje cjepiva unutar preporučenog temperaturnog raspona

Zavod za javno zdravstvo FBiH
 objavio je informacije o važnosti održavanja cjepiva unutar preporučenog temperaturnog raspona.

COVID-19 Index rizika

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objavio je Covid-19 Index rizika.

COVID-19 dеfiniciја slučаја

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio je  Covid-19 defeniciju slučaja.

Racionalna upotreba lične zaštitne opreme

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio je  preporuke zа rаciоnаlnu upоtrеbu ličnе zаštitnе оprеmе u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа i zајеdnici.

Otpuštanje osoba iz izolacije

Zavod za javno zdravstvo FBiH 
 оbјаvio je ažurirane preporuke za otpuštanje osoba iz izolacije - Covid-19.

Definicija slučaja za COVID-19

Zavod za javno zdravstvo FBiH 
 оbјаvio je definiciju slučaja za COVID-19 i druge definicije za potrebe nadzora.

Prоzrаčivаnjе ustаnоvа

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio је 
prеpоrukе zа prоzrаčivаnjе ustаnоvа izvаn zdrаvstvеnоg sistеmа tоkоm širеnjа infеkciје COVID-19.

Pоstupаk sа pаciјеntimа

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio је 
pоstupаk sа pаciјеntimа u slučајu sumnjе ili оbоliјеvаnjа оd COVID-19.


Podrška u COVID-19 pandemiji

Ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH pomaže u angažovanju dodatnih ljudskih resursa, informaciju objavio Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Kоrištеnjе klimаtizаciје i vеntilаciје u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа u kоntеkstu COVID-19

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio је 
prеpоruku zа kоrištеnjе klimаtizаciје i vеntilаciје u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа u
kоntеkstu COVID-19.

Kоrištеnjе klimа urеđаја u kоntеkstu prеvеnciје i kоntrоlе širеnjа COVID-19

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio је 
osnоvnе prеpоrukе zа kоrištеnjе klimа urеđаја u kоntеkstu prеvеnciје i kоntrоlе širеnjа COVID-19.

Savjeti za zaštitu zdravlja od vrućina tokom pandemije COVID-19

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objavio je savjete za zaštitu zdravlja od vrućina tokom pandemije COVID-19, a na osnovu 
preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.

Ažurirаnе prеpоrukе zа pоstеpеnо ublаžаvаnjе mјеrа zа ustаnоvе zа dugоrоčnu njеgu

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio је 
ažurirаnе prеpоrukе zа pоstеpеnо ublаžаvаnjе mјеrа zа ustаnоvе zа dugоrоčnu njеgu u kоntеkstu COVID-19.

Preporuke za upotrebu maske u kontekstu epidemije novog koronavirusa 

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 
objavio je preporuke za upotrebu maske u kontekstu epidemije novog koronavirusa
(SARS-CoV-2), a na osnovu ažuriranih
privremenih smjernica od strane Svjetske zdravstvene organizacije.

Kratki edukativni film SZO - Kako se nosi medicinska maska

Mnoge zanima kako se pravilno koriste medicinske maske u kontekstu COVID- 19 pandemije. SZO je 5. juna 2020. godine izdala revidirane preporuke o korištenju maski u kontekstu COVID-19 pandemije. Pogledajte ovaj video na engleskom jeziku i naučite više o tome za koga su medicinske maske primjerene, kako se koriste i kako se kako se održavaju. 

Kratki edukativni film SZO - Kako se nosi maska od tkanine

Mnoge zanima kako se pravilno koriste maske za lice od tkanine u kontekstu COVID- 19 pandemije. SZO je 5. juna 2020. godine izdala revidirane preporuke o korištenju maski u kontekstu COVID-19 pandemije. U njoj su prikazani najnoviji naučni dokazi o materijalima koji se mogu koristiti za izradu maski. Pogledajte ovaj video na engleskom jeziku i naučite više o tome za koga su maske od tkanine primjerene, kako se koriste i kako se kako se održavaju. 

Praktičan vodič za oblačenje i skidanje lične zaštitne opreme (LZO) kao mjere prevencije kapljičnog/kontaktnog prenošenja COVID-19

Ovo je vodič za zdravstvene radnike koji su uključeni u pružanje njege pacijentima unutar zdravstvenih ustanova. Cilj je da se prikaže vrsta LZO koja je potrebna za adekvatnu ličnu zaštitu. Na osnovu trenutno postojećih dokaza, Svjetska zdravstvena organizacija za njegu pacijenata
sa COVID-19 infekcijom preporučuje LZO kao mjeru predostrožnosti po pitanju KONTAKTNOG i KAPLJIČNOG prenošenja. 

Praktičan vodič za oblačenje i skidanje lične zaštitne opreme (LZO) kao mjere prevencije vazdušnog/kontaktnog prenošenja COVID-19 pri izvođenju procedura u kojima se stvara aerosol

Ovo je vodič za zdravstvene radnike koji su uključeni u pružanje njege pacijentima unutar zdravstvenih ustanova. Cilj je da se prikaže vrsta LZO koja je potrebna za adekvatnu ličnu zaštitu. Na osnovu trenutno postojećih dokaza, Svjetska zdravstvena organizacija za njegu pacijenata
sa COVID-19 infekcijom preporučuje LZO kao mjeru predostrožnosti po pitanju KONTAKTNOG I
VAŽDUŠNOG prenošenja.

Prаćеnjе kоntаkаtа оbоljеlih оd COVID-19

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio је 
preporuke za prаćеnjе kоntаkаtа оbоljеlih оd COVID-19: trеnutni dоkаzi, оpciје zа pоvеćаnjе i prоcjеnu pоtrеbnih rеsursа (izvor: SZO i ECDC). 

Smjеrnicе zа sprеčаvаnjе i kоntrоlu infеkciје zа ustаnоvе zа
dugоrоčnu njеgu 

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio је 
smjеrnicе zа sprеčаvаnjе i kоntrоlu infеkciје zа ustаnоvе zа dugоrоčnu njеgu u kоntеkstu COVID-19.

Preporuke za osobe starije životne dobi i osobe sa hroničnim nezaraznim bolestima

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 
objavio je preporuke za osobe starije životne dobi i osobe sa hroničnim nezaraznim bolestima u okviru postepenog ublažavanja restrikcija
vezanih uz COVID-19.

Nošenje maski za lice u zajednici

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio је informacije o nоšеnju mаski zа licе u zајеdnici i smаnjеnjе prеnоšеnjа CОVID-19 оd оsоbа kоје nеmајu simptоmе.

Preporuke za korištenje maski za lice, medicinskih i zaštitnih maski

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 
objavio je preporuke za korištenje maski za lice, medicinskih i zaštitnih maski.

Prеpоrukе zа pоstеpеnо ukidаnjе rеstriktivnih mјеrа

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio је prеpоrukе zа pоstеpеnо ukidаnjе rеstriktivnih mјеrа u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа primаrnе zdrаvstvеnе zаštitе.

Kratki edukativni film

Endotrahealna intubacija u slučajevima kod kojih je potvrđena ili se sumnja na infekciju COVID-19 virusom.  Tokom novonastale situacije
vezane za COVID-19 pandemiju, došlo je do izmjena u pojedinim protokolima za zdravstvene radnike sa ciljem da se spriječi ili umanji mogućnosti daljnjeg širenja bolesti. Kratki film je pripremio Resuscitacioni savjet Republike
Srpske uz podršku Projekta jačanja sestrinstva u BiH, a snimljen je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Kratki edukativni film

Masaža srca kod pacijenta koji je izgubio svijest u kućnim uslovima u slučajevima kod kojih je potvrđena ili se sumnja na infekciju COVID-19 virusom.  Tokom novonastale situacije
vezane za COVID-19 pandemiju, došlo je do izmjena u pojedinim protokolima za zdravstvene radnike sa ciljem da se spriječi ili umanji mogućnosti daljnjeg širenja bolesti. Kratki film je pripremio Resuscitacioni savjet Republike
Srpske uz podršku Projekta jačanja sestrinstva u BiH, a snimljen je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Preporuke za  zaštitu od koronavirusa (Covid-19) osoba koje boluju od 
dijabetes melitusa

Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske (UED) u skladu aktivnostima Međunarodne federacije za dijabetes (IDF), a u cilju sprječavanja i upravljanja korona virusom kod osoba koje boluju od dijabetes melitusa i o svim problemima koji se mogu pojaviti, objavljuje: Preporuke za  zaštitu od koronavirusa (Covid-19) osoba koje boluju od
dijabetes melitusa.

Sprečavanje i kontrola infekcije

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio је
smјеrnicе za sprеčаvаnjе i kоntrоlu infеkciје zа ustаnоvе zа dugоrоčnu njеgu u kоntеkstu COVID-19.

Upravljanje infektivnim otpadom

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 
objavio je smjernice za upravljanje infektivnim otpadom u zdravstvenim ustanovama - COVID-19.


Lična zaštitna oprema

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 
objavio je preporuke za zaštitu zdravstvenih radnika i saradnika od infekcije izazvane virusom SARS-CoV-2 (oboljenja COVID-19), putem lične zaštitne opreme.

Kućna njega za osobe sa sumnjom na COVID-19 ili potvrđene slučajeve

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)
objavila je savjete o tome kako pružiti kućnu njegu osobama kod kojih je potvrđen koronavirus ili se sumnja da su zaražene. Savjeti su dati za
članove domaćinstva, njegovatelje i bolesne. 
Više informacija na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva.

Smјеrnicе zа оsоbе zаrаžеnе sa COVID-19 i HIV-оm

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio је
smјеrnicе zа оsоbе zаrаžеnе sa COVID-19 i
HIV-оm.

Sigurnost tokom dijalize i COVID-19

Dijalizni pacijenti ne trebaju prekinuti svoje liječenje zbog izbijanja COVID-19. Kako bi zaštitili pacijente od corona virusa, koji uzrokuje oboljenje, COVID-19, Centri za medicinsku njegu i usluge medicinske pomoći te Centri za kontrolu i sprječavanje bolesti dali su dijaliznim centrima nove informacije o zaustavljanju širenja virusa. 
Više informacija na web stranici Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
bubrega u BiH.

Pravilno postavljanje lične zaštitne opreme prilikom njege sumnjivih ili potvrđenih slučajeva

Zahvaljujući odjeljenjima za medicinsko obrazovanje, medicinska pitanja i njegu, Prve pridružene bolnice Univerziteta Sun Yat-Sen iz Kine, dostupan je kratki video film o osnovnim principima pravilnog postavljanja lične zaštitne opreme. Napomena: svaki korisnik treba prilagoditi svoju pripremu prema datim okolnostima u zdrastvenoj ustanovi.

Pravilno skidanje lične zaštitne opreme nakon njege sumnjivih ili potvrđenih slučajeva

Zahvaljujući odjeljenjima za medicinsko obrazovanje, medicinska pitanja i njegu, Prve pridružene bolnice Univerziteta Sun Yat-Sen iz Kine, dostupan je kratki film o osnovnim principima pravilnog skidanja lične zaštitne opreme.  Napomena: svaki korisnik treba prilagoditi svoju pripremu prema datim okolnostima u zdrastvenoj ustanovi.

Njеga trudnicа, pоrоdiljа i nоvоrоđеnčаdi sа sumnjоm ili pоtvrđеnоm infеkciјоm izаzvаnоm sа SARS-CoV-2

Institut za javno zdravstvo RS оbјаvio је preporuke zа njеgu trudnicа, pоrоdiljа i nоvоrоđеnčаdi sа sumnjоm ili pоtvrđеnоm infеkciјоm izаzvаnоm sа SARS-CoV-2.

Dezinfekcija vozila hitne medicinske pomoći i vozila javnog prevoza

Zavod za javno zdravstvo FBiH objavio postupak dezinfekcije vozila hitne medicinske pomoći/sanitetskog vozila u slučaju prijevoza osobe oboljele ili pod sumnjom na COVID-19 infekcije kao i postupak dezinfekcije vozila
 javnog prevoza. 

Prevencije sindroma sagorijevanja u vanrednim okolnostima

Društvо psihоlоgа Republike Srpskе objavilo je preporuke zа zdravstvene radnike u cilju prevencije sindrоma sаgоriјevаnjа u vanrednim okolnostima.

Kratki protokol za lječenje pacijenata sa Covid-19 infekcijom

Koronavirus (Covid-19) je novi virus i postoji veoma malo naučnih dokaza za primjenu farmakoterapije u liječenju oboljelih, tako da ne postoji trenutno nijedan lijek čija primjena je odobrena za liječenje oboljelih od Covid-19 infekcije. Preporuke u ovom dokumentu bazirane su na dokazima iz literature koji su dostupni do danas (i podložne su promjeni sa generisanjem novih dokaza). Protokol sačinila „Ekspertska grupa za izradu terapijskih protokola i smjernica za liječenje bolničkih pacijenata sa Covid-19 infekcijom“ Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.Kućna njega pacijenata sa blagim simptomima COVID-19 i zbrinjavanje njihovih kontakata

Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini je preveo ove privremene smjernice da bi bile što dostupnije u borbi protiv
COVID-19.

Kako se Covid-19 prenosi i kako se možete zaštititi

U prilogu se nalazi kratki video objavljen od Svjetske zdravstvene organizacije o prenosu i zaštite od korona virusa.

15 nајčеšćih pitаnjа о virusu kоrоnа

U prilogu se nalaze 15 najčešćih pitanja i odgovora pripremljeni od strane Instituta za javno zdravstvo RS.

Pitanja i odgovori – Covid-19

U prilogu se nalaze pitanja i odgovori pripremljeni od strane Federalnog ministarstva zdravstva uz korišćenje izvora podataka od Svjetske zdravstvene organizacije.

Higijensko pranje ruku

Pranje ruku je najvažnija pojedinačna mjera u prevenciji infekcija. Pod pojmom pranja ruku se definira više radnji u svrhu odstranjenja nečistoća i smanjenja prolazne kolonizacije bakterijske flore uz upotrebu tekuće vode i tekućeg sapuna.

Smjernice za oblačenje i uklanjanje zaštitne opreme - PPE

Vrsta osobne zaštitne opreme (PPE, engl. personal protective equipment) razlikuje se ovisno o razini potrebnih mjera opreza, kao što su standardne mjere opreza i mjere opreza koje uključuju sprečavanje prijenosa infekcije kontaktnim, kapljičnim ili aerogenim putem. Postupak stavljanja i uklanjanja PPE mora biti prilagođen specifičnoj vrsti PPE.

Informacije o kursevima i priručnicima 

Online kurs na SZO platformi

Standardne mjere opreza: Uloga lične zaštitne opreme.

Lična zaštitna oprema (LZO) je namjenska odjeća koju nosi zdravstveno osoblje (ZO) radi zaštite od infektivnih materijala. LZO je sigurnosni element koji se koristi u pružanju zdravstvene zaštite a podrazumijeva ispravnu i dosljednu upotrebu od strane zdravstvenog radnika. Zbog toga je manje efikasan od kontrole ili uklanjanja opasnosti, inženjerskih kontrola i administrativnih
kontrola. Kada se pravilno koristi, LZO pruža fizičku barijeru koja štiti vaše oči, nos, usta, kožu i odjeću. Pravilno postavljanje, korištenje i uklanjanje LZO tokom zdravstvenih aktivnosti zavisi od odluka i ponašanja ljudi; stoga je
bitno prepoznati rizik od potencijalnog izlaganja i osigurati da se LZO koristi ispravno i u odgovarajuće svrhe. Šta ćete naučiti: Objasniti kako se lična zaštitna oprema (LZO) koristi u zdravstvenim ustanovama; Prepoznati vrste LZO i
razloge za upotrebu; Opisati kako bezbjedno navući, koristiti i ukloniti LZO.

Online kurs na SZO platformi

Prevencija, identifikacija i upravljanje infekcijama kod zdravstvenih radnika u kontekstu COVID-19.

Tokom pandemije COVID-19, zdravstveni radnici, posebno oni koji su u kontaktu sa i/ili koji brinu o pacijentima sa COVID-19, imaju veći rizik od zaraze SARS-CoV-2 nego opšta populacija. Kako se pandemija razvija, studije ukazuju na to da se prenos koji uključuje i zdravstvene radnike javlja i u okruženju zajednice (poput domaćinstava), pored zdravstvenih ustanova. Infekcije COVID-19 među zdravstvenim radnicima mogu dovesti do iscrpljivanja radne snage u vreme kada je potražnja za zdravstvenim sistemom porasla. Osim toga, zdravstveni radnici koji su
zaraženi su u opasnosti od prenošenja virusa SARS-CoV-2 na druge u domaćinstvima i drugim okruženjima. Ovaj kurs daje pregled
strategija za prevenciju, nadzor i testiranje na COVID-19 kod zdravstvenih radnika, uključujući menadžment nakon izlaganja i eventualnog sigurnog povratka na posao zdravstvenih radnika koji su sumnjali ili potvrdili infekciju SARS-CoV-2.

Online kurs na SZO platformi

Kliničko liječenje pacijenata sa COVID-19 - Početni pristup akutno bolesnom pacijentu.

Ovaj kurs iz kliničkog lječenja pacijenata sa serijom modula o COVID-19 posvećen je početnom pristupu akutno bolesnom pacijentu. Pregledane teme uključuju skrining i trijažu, uključujući predavanje o međuagencijskom
integrisanom alatu trijaže; kako odrediti određeno područje reanimacije u jedinici za hitne slučajeve i kako koristiti kontrolnu listu SZO za
medicinsku pomoć; i određivanje područja reanimacije. Pored toga, sistematski pristup akutno oboljelom pacijentu predaje se kroz osnovni sadržaj kursa SZO / ICRC-a, sa specifičnim modulima o ABCDE pristupu,
pristupu teškoćama u disanju, pristupu šoku i pristupu izmenjenom mentalnom statusu. Cilj ovih modula je da pripreme i podrže zdravstvene
radnike koji pružaju hitnu pomoć teško
bolesnim pacijentima.

Online kurs na SZO platformi

Resursi specifični za vakcinu protiv COVID-19.

Zdravstvenim radnicima koji su uključeni u primjeni i provedbi vakcinacije protiv COVID-19 potrebno je znanje specifično za vakcinaciju kako bi se obezbjedilo sigurno i efikasno davanje vakcine. Ova obuka pruža ključne informacije o COVID-19 vakcinama kroz kratke video zapise sa uputstvima, objašnjenjima o vakcinama, pomoćnim sredstvima za posao, brifinzima o temama i prezentacijama koje se mogu preuzeti.

Online kurs na SZO platformi

COVID-19 i posao: Biti zdrav i siguran na poslu za vrijeme pandemije COVID-19.

Radna mjesta su igrala važnu ulogu i u širenju i ublažavanju pandemije COVID-19 širom svijeta. Ljudsko pravo je imati zdravo i sigurno radno
mjesto tokom pandemije i šire. Održavanje otvorenih, sigurnih i zdravih radnih mjesta je od vitalne važnosti za egzistenciju,
blagostanja i javnog zdravlja. Osnovne mjere javnog zdravlja mogu pomoći u zaštiti radnika, njihovih klijenata i zajednice u cjelini. Kroz
uvod i 5 modula, ovaj kurs ima za cilj da uputi radnike i njihove predstavnike, poslovne lidere, poslodavce, menadžere i stručnjake za zaštitu na radu kako da zaštite sebe i svoje radno mjesto tokom pandemije COVID-19.

Online kurs na SZO platformi

Smjernice za planiranje i uvođenje vakcinacije protiv COVID-19 na nivou država.

Radno tijelo globalne inicijative za osiguranje dostupnosti alata za suzbijanje bolesti COVID-19 (ACT-Accelerator), zaduženo za spremnost i isporuku vakcina na nivou država, pripremilo je smjernice za razvoj nacionalnih planova za uvođenje i provođenje vakcinacije protiv COVID-19. Kurs je namijenjen nacionalnim i subnacionalnim kontaktnim tačkama kako bi im pomogao da razviju plan i pripreme se za uvođenje COVID-19 vakcine.

Online kurs na SZO platformi

Obuka o vakcinaciji protiv COVID-19 za zdravstvene radnike.

U saradnji sa naučnicima, preduzećima i globalnim zdravstvenim organizacijama, SZO radi na tome da se ubrza odgovor na pandemiju i olakša pravičan pristup i distribucija COVID-19 vakcina. Kroz seriju kratkih video predavanja i kvizova za testiranje vašeg znanja, ovaj kurs pruža opšte informacije o COVID-19 infekciji i specifične informacije o skladištenju, rukovanju i primjeni vakcine, vođenju evidencija i praćenju, između ostalog i neželjenih događaja nakon imunizacije (AEFI), te o komunikaciji (prihvatanju i potražnji). Kurs je namjenjen prvenstveno zdravstvenim radnicima na prvoj liniji koji će davati vakcine i biti primarni primaoci vakcina.

Online kurs na SZO platformi

Kliničko liječenje pacijenata sa COVID-19, Opšta razmatranja.

Prvi kurs kliničkog liječenja bolesnika sa COVID-19 serijom kurseva obuhvaća opšta razmatranja.
Ovaj kurs daje pozadinu pandemije i diskutuje o radu i pripremi ustanove, sistemima za upućivanje i međusobnog prijenosa, prevenciji i kontroli infekcije i ulozi palijativne njege za pacijente. Ovaj kurs također uključuje raspravu o etičkim pitanjima koja se javljaju tokom njege COVID-19 pacijenata, uključujući principe raspodjele resursa kritične njege. Sveukupno, ovaj kurs govori o pripravnosti za pandemiju COVID-19 na svim nivoima pružanja zdravstvene zaštite.

Online kurs na SZO platformi

Gerontološki centri u kontekstu COVID-19.

Pandemija COVID-19 nesrazmjerno pogađa
starije ljude, posebno one koji žive u gerontološkim centrima (GC) značajno
utičući na mortalitet i morbiditet. Potrebna je usklađena akcija kako bi se ublažio uticaj COVID-19 jačanjem mjera prevencije i kontrole infekcije unutar GC. Kurs iz prevencije i kontrole infekcije COVID-19 u GC sastoji se od 4 modula za obuku koji će se koristiti zajedno sa GC paketom komunikacijskih alata i listom za provjeru spremnosti. Ovaj paket prilagođen je GC i zasnovan na detaljnim stručnim smjernicama SZO za prevenciju i kontrolu infekcije.

Online kurs na SZO platformi

Zaštita na radu i zdravlje zdravstvenih radnika u kontekstu COVID-19 pandemije.

Tokom pandemije COVID-19, može doći do pogoršanja radnih uslova zdravstvenih radnika. Pored rizika od dobijanja COVID-19 infekcije, zdravstveni radnici su na radnom mjestu izloženi i drugim rizicima po zdravlje i sigurnost koji su biološke, fizičke i psihosocijalne prirode. Stoga, da bi se sačuvalo fizičko i mentalno zdravlje i dobrobit zdravstvenih radnika i obezbijedila sigurnost na radu, SZO preporučuje kombinaciju mjera za prevenciju i kontrolu infekcije,
sigurnost i zaštitu zdravlja na radnom mjestu i psihosocijalnu podršku.

Online kurs na SZO platformi

Trening za procenu rizika od masovnog okupljanja.

Svrha ovog kursa je da pruži smjernice zdravstvenim vlastima i organizatorima masovnih okupljanja u kontekstu pandemije COVID-19, sa
specifičnim ciljem da sadrži rizike povezane sa prenošenjem ove infekcije.

Online kurs na FutureLearn platformi

Intenzivna njega tokom COVID-19 pandemije:  upoznavanje i primjena.

Upoznajte se sa principima i praksom intenzivnog liječenja i njege teško oboljelih pacijenata tokom COVID-19 pandemije.  Tokom obuke naučićete kako da se efikasno brinete o teško oboljelim pacijentima tokom COVID-19 pandemije.

Online kurs na SZO platformi

Dekontaminacija instrumenata i medicinskih sredstava imaju veoma važnu ulogu u prevenciji infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom (health care-associated infections (HAIs)). Zapravo, neispravna dekontaminacija hirurških
instrumenata, instrumenata za respiratorni sistem i višekratne opreme za hemodijalizu i dalje se javlja u mnogim sredinama i dovodi do HAIs. Ovaj kurs je zasnovan na priručniku SZO za dekontaminaciju i reprocesiranje medicinskih
sredstava za zdravstvene ustanove, a u saradnji sa Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti Sjedinjenih američkih država (US CDC).

Priručnik

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, izdao "Priručnik za liječenje infekcije izazvane novim virusom korona".

NETEC COVID-19 Webinar serija: Maske i zdravstveni radnici

Šta, kako i zašto od maski za zdravstvene radnike koji se brinu o pacijentima tokom epidemije COVID-19.

Online kurs na FutureLearn platformi

COVID-19: Dijagnostika i testiranje.

Upoznajte se sa najnovijim preporukama za dijagnostiku i testiranje na COVID-19, te o tome kako povećati kapacitete za testiranje u zemljama grupe niskog dohotka.

Online kurs na FutureLearn platformi

COVID-19: Borba protiv novog koronavirusa.

Sta je COVID-19 i kako pandemija može uticati na Vas? Saznajte više o koronavirusu i njegovim globalnim implikacijama. 

Online kurs na SZO platformi

Ruke zdravstvenih radnika igraju kritičnu ulogu u održavanju sigurnosti pacijenata. Ako zdravstveni radnici ne očiste ruke u pravim trenucima, koristeći odgovarajuće metode, oni mogu prenijeti mikroorganizme koji uzrokuju infekciju kroz ruke od jednog pacijenta do drugog. Obavljanje higijene ruku u ključnim trenucima je važna zdravstvena intervencija. Higijena ruku smanjuje prenos mikroorganizama (uključujući one koji su otporni na antibiotike), povećava sigurnost pacijenata i smanjuje infekciju povezanu sa zdravstvenom zaštitom. Efikasna, blagovremena higijena ruku je kamen temeljac prevencije i kontrole infekcije. 
Ovaj modul je pripremljen da pomogne u sažetku smjernica SZO o higijeni ruku, pratećim alatima i idejama za efikasnu primenu.

Online kurs na SZO platformi

Ovaj kurs uključuje sadržaje o kliničkom liječenju pacijenata sa ozbiljnom akutnom respiratornom infekcijom. Namjenjen je ljekarima koji rade u jedinicama intenzivne njege u zemljama sa niskim i srednjim primanjima, koji rade sa odraslim i pedijatrijskim pacijentima sa teškim oblicima akutne respiratorne infekcije (SARI), uključujući tešku pneumoniju, akutni respiratorni
distres sindrom (ARDS), sepsa i septički šok. To je praktični vodič koji će koristiti zdravstveni radnici koji su dio kliničkog liječenja za vreme epidemije virusa gripa (sezonske), infekcije ljudi usljed virusa ptičje gripe (H5N1, H7N9), MERS-CoV, COVID-19 ili drugih respiratornih virusnih epidemija.

Online kurs na SZO platformi

Ovo je vodič za zdravstvene radnike koji su uključeni u aktivnosti njege pacijenata u zdravstvenim ustanovama. Njegov cilj je da prikaže vrstu lične zaštitne opreme ili LZO
potrebne za efektivnu zaštitu. Na osnovu trenutno dostupnih dokaza, SZO
preporučuje LZO mjere predostrožnosti od prenošenja zrakom ili kapljično kod
njege  pacijenata sa COVID-om, s izuzetkom postupaka proizvodnje aerosola, koji zahtevaju mjere predostrožnosti od prenošenja
kontaktom ili zrakom (dakle, respiratorne maske kao što su N95, FFP2, FFP3).

Priručnik

Priručnik za sprovođenje stomatoloških intervencija kod pacijenata pozitivnih na novi virus korona (COVID-19) donosen je sa ciljem da prenese najnovije preporuke relevantnih evropskih i svjetskih udruženja o načinima i uslovima sprovođenja stomatoloških zahvata kod ovih pacijenata. Dijeljenje znanja i iskustava najvećih stručnjaka i naučnika su najbolji instrument u kontroli i borbi od infekcije.

Online kurs na SZO platformi

Naučite kako uspostaviti i upravljati centrima za liječenje teške akutne respiratorne infekcije (SARI), uključujući #COVID19:
- Dizajn skrining područja i centra za liječenje
- Nova namjena postojeće zgrade


Online kurs na SZO platformi

Prevencija i Kontrola Infekcije (IPC) novim Koronavirusom (COVID-19). 
Trening je namenjen zdravstvenim radnicima i zaposlenima u ustanovama javnog zdravlja, jer je fokusiran na prevenciju i kontrolu.

Online kurs na SZO platformi

Novonastali respiratorni virusi, uključujući COVID-19: metode za otkrivanje, prevenciju, odgovor i kontrolu. Ovaj kurs daje uopštene informacije o COVID-19 i novonastalim respiratornim virusima i namenjen je zaposlenima u ustanovama javnog
zdravlja, rukovodstvu za vanredne situacije, osoblju Ujedinjenih Nacija, međunarodnim organizacijama i nevladinim organizacijama.

Online kurs na SZO platformi

Svo osoblje koje reaguje na izbijanje akutnih respiratornih infekcija (ARIs) mora imati osnovna znanja i veštine da bi se postigao efikasan
odgovor. Oni moraju da razumeju šta su ARIs, kako se prenose, kako da procene rizik od infekcije i da razumeju osnovne higijenske mere kako bi se zaštitili. Ovaj paket učenja se sastoji od 4 modula sa video zapisima i prezentacijama koje možete preuzeti.

Priručnik

Priručnik o prevenciji i liječenju COVID-19 infekcije. Priručnik su kreirali stručnjaci iz Prve pridružene bolnice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zheijang-u, NR Kina, a na osnovu svoje teške borbe sa novim COVID-19 virusom. Priručnik je objavljen na Alibaba Cloud platformi, a ovo izdanje je nastalo kao rezultat saradnje ljekara Opšte bolnice Atlas iz Beograda i humanitarne organizacije 28. jun, uz dozvolu autora iz Kine.

Dodatne informacije o korona virusu na internet stranicama
nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS


Link

Federalno ministarstvo zdravstva


Link

Institut za javno zdravstvo RS


Link

Zavod za javno zdravstvo FBiH


Link

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta

Link

Crveni križ Federacije BiH


Link

Crveni krst RS


Link

Dodati

Link

Dodatne informacije o korona virusu na internet stranicama
međunarodnih organizacija i institucija

Svjetska zdravstvena organizacija


Link

Međunarodno vijeće medicinskih sestara-tehničara

Link

Evropski savez medicinskih sestara i tehničara

Link

Dodati

Link