Radne grupe za izradu akcionog plana za primjenu preporuka eksterne evaluacije.

Tokom prve faze Projekta jačanja sestrinstva u BiH, 195 patronažnih sestara u 10 bh. opština je prošlo dodatnu obuku o dobilo opremu za rad. Teorijsku obuku je pratila stručna pomoć na radnom mjestu, odnosno mentorstvo, koje je omogućilo da se nova znanja primjene u praksi, poboljša kvalitet i proširi paleta usluga. Dok su tokom prve faze projekta mentori većim dijelim dolazili iz inostranstva, u drugoj fazi projekta se intenzivno radi na izgradnji kapaciteta domaćih mentora.

Tokom prve faze, projekat je pomogao unapređenje sestrinskih usluga u zajednici najranjivijim dijelovima stanovništva u deset bh. opština. Nezavisna, vanjska evaluacija ostvarenih rezultata je zaključila da je osnovni cilj – povećanje pristupa ranjivim populacijama - u velikoj mjeri ostvaren.  Istovremeno, dat je niz preporuka za širu primjenu modela u drugoj fazi projekta. Organizovanje dodatne edukacije iz oblasti hitne pomoći, uvođenje elektronskih evidencija/omogućavanje pristupa medicinskih sestara/tehničara postojećim elektronskim evidencijama, promjene sistema izvještavanja su samo neke od datih preporuka.
U prvoj godini druge faze projekta, radnim grupama na nivou entiteta povjeren je zadatak da izrade akcioni plan za sprovođenje preporuka.