Pozivamo vas da se 12. maja 2021.godine pridružite obilježavanju Međunarodnog dana medicinskih sestara-tehničara (#IND2021).  

Sestrinstvo – glas da povede: vizija zdravstva budućnosti“ je tema koju je Međunarodno vijeće medicinskih sestara-tehničara (ICN) odabralo za obilježavanje ovogodišnjeg praznika. #IND2021 je posvećen uticaju COVID-19 na zdravstveni sistem i sestrinsku profesiju
današnjice, ali i budućnosti. Medicinske sestre-tehničari, kao najbrojniji zdravstveni radnici, moraju se aktivno uključiti u planiranje zdravstvene zaštite budućnosti.

Ovo je prilika da se osvrnemo na izazove sa kojima se suočava sestrinstvo, na važnost i potrebu za ulaganjem u sestrinsku radnu snagu.

Zajedno sa našim partnerima u više gradova BiH (Bijeljina, Sarajevo, Brčko, Banjaluka, itd.) proslavićemo ovaj praznik, uz slogan: „Ako si spasio jedan život, heroj si. Ako si spasio stotinu, sigurno si medicinska sestra-tehničar“.

Ako nemate već nešto isplanirano, pripremili smo nekoliko jednostavnih i lako primjenjivih prijedloga za obilježavanje. Ovde možete naći
i preuzeti potreban promotivni materijal.

Pridružite nam se!

MATERIJALI ZA KAMPANJU - BANER I ČESTITKA

BANER - Latinica

Baner za obilježavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara 2021. godine.

BANER - Ćirilica

Baner za obilježavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara 2021. godine.

ČESTITKA - Latinica

Čestitka za obilježavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara 2021. godine.

ČESTITKA - Ćirilica

Čestitka za obilježavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara 2021. godine.

MATERIJALI ZA KAMPANJU - INFORMATORI

IND INFORMATOR

Nedostatak medicinskih sestara/tehničara i kako ih zadržati.

IND INFORMATOR

Stres i sagorijevanje u sestrinskoj profesiji.

IND INFORMATOR

Infekcije Covid-om 19 i smrtni ishodi među medicinskim sestrama/tehničarima i drugim zdravstvenim radnicima - ažurirano.