ProSes je svoja iskustva u uspostavljanju/unapređenju usluga koje medicinske sestre/tehničari pružaju u zajednici podijelio sa Republikom Moldavijom. Aldina Bukva-Mahmutović, menadžerica druge komponente  ProSes-a koja je posvećena sestrinstvu u zajednici, bila je u kratkoj posjeti Kišnjevu 7.juna 2018. Na sastanku tamošnje Radne grupe za sestrinstvo u zajednici podijelila je iskustva iz BiH i izložila prednosti i ograničenja dva postojeća bh. modela pružanja sestrinskih usluga u zajednici – kroz porodičnu medicinu i zasebnu patronažnu službu.

Usklopu tekuće reforme sistema primarne zdravstvene zaštite u Moldaviji realizuje se projekat "Zdrav život“ ("Viața sănătoasă") koji finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Provodi ga Institut za
javno zdravstvo Švicarske zajedno sa Ministarstvom rada, zdravlja i socijalne zaštite Moldove i drugim partnerima. Fokus projekta je na rastućim hroničnim bolestima današnjice, preventivnom djelovanju, integrisanoj zdravstvenoj zaštiti i saradnji sa zajednicom.

Medicinske sestre/tehničari u Moldaviji još uvijek većim dijelom brinu za bolesni dio populacije, a nedovoljno se bave preventivno-promotivnim radom, dok je njihov potencijal da povežu porodičnu medicinu i zajednicu nedovoljno iskorišten. U tom smislu su iskustva drugih zemalja koje su prošle ili prolaze sličan reformski proces, kao što su Bosna i Hercegovina i Rumunija, veoma značajna za Moldaviju.


Dodatne informacije: Letak projekta „Zdrav život“ -PDF dokument